PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/II |
Tytuł artykułu

Wpływ eksploatacji górniczej na geometrię działki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of mining exploitation on land parcel geometry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Eksploatacja górnicza niekorzystnie oddziałuje na środowisko. Jedną z istotnych form tego oddziaływania jest powstawanie przemieszczeń punktów geodezyjnych. Punkty graniczne działek na skutek eksploatacji mogą przemieszczać się nawet o kilka metrów. Stosując modele prognozowania deformacji można wyznaczać przemieszczenia spowodowane przez górnictwo. Powszechnie stosowaną metodą prognozowania deformacji w Polsce jest teoria Knothego-Budryka. Przemieszczenia dla pola eksploatacyjnego w kształcie prostokąta wyznacza się w tej teorii zgodnie ze wzorami (6)-(9). W pracy przedstawiono przykład oddziaływania eksploatacji górniczej na przemieszczenia poziome punktów. Na rysunku 2 pokazano przykład rozkładu maksymalnych przemieszczeń poziomych ponad eksploatacją górniczą. Na rysunku 3 przedstawiono przemieszczenia poziome punktów granicznych dwóch przykładowych działek. Pojedyncze pole eksploatacyjne może generować znaczne wartości przemieszczeń. Przykład zamieszczony w pracy pokazuje, jak wielkie znaczenie mogą mieć przemieszczenia wywołane eksploatacją górniczą na prowadzenie Ewidencji Gruntów i Budynków w Polsce.
EN
Mining activities negatively impact on the environment. One of the major forms of this influence is the formation of geodetic points displacements. Land parcel boundary points can move up to several meters as a result of exploitation. By using predictive models of deformation, displacements caused by mining can be calculated. A commonly used method for predicting deformations in Poland is theory of Knothe-Budryk. Movements for the mining field in the shape of a rectangle in this theory is determined in accordance with formulas (6)-(9). The paper presents an example of the mining impact on the points horizontal displacements. Figure 2 shows an example of the distribution of the maximal horizontal displacements over mining field. Figure 3 shows the horizontal displacement boundary points of two sample parcels. A single mining exploitation can generate significant value of displacements. Example posted in the paper shows how important are displacements caused by mining activities to engage in registration of land and buildings in Poland.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.187-197,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
 • Cacoń S.: Zastosowanie techniki satelitarnej GPS w obserwacjach deformacji górotworu KWB „Turów”. Mat. Konferencji nauk.-techn V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony TerenówGórniczych. Katowice 1999,
 • Gargula T., Lis I., Tatara B.: Ocena możliwości zastosowania techniki RTK GPS jako metody szczegółowych pomiarów sytuacyjnych. Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia), nr 4(2), Wrocław 2005,
 • Gargula T. Kwinta A. Siejka Z.: Zastosowanie sieci modularnych zintegrowanych z pomiarami GPS do wyznaczania przemieszczeń. Materiały konferencji „III Ogólnopolska konferencja naukowo techniczna: Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”, Rzeszów 2009
 • Góral W. Szewczyk J.: Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004,
 • Hejmanowski R. (red): Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych. BibliotekaSzkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2001,
 • Hejmanowski R., Kwinta A.: Measurements of horizontal displacements in European coalfields. 10th FIG International Symposium on Deformation Measurements, Orange, California/USA 2001,
 • Hopfer A.(red.): Szacowanie nieruchomo􀄞ci niezurbanizowanych. Wydawnictwo TWIGGER Warszawa 2000a,
 • Hopfer A.: Ewidencja gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2000b,
 • Instrukcja G-4: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Wydanie trzecie, Warszawa 1988
 • Jóźwik M. Pielok J.: Aktualny stan rozwoju i zastosowań nowych technik pomiarowych w geodezji górniczej. Materiały konferencji „VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony TerenówGórniczych”, Ustroń 2005,
 • Kadaj R.: Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków 1998,
 • Knothe S.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1984,
 • Kowalski A.: O błędach prognozy wskaźników deformacji powierzchni spowodowanych błędami parametrów teorii. Materiały konferencji „VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony TerenówGórniczych”, Ustroń 2005,
 • Kwinta A.: Weryfikacja modeli niestacjonarnego pola poziomych przemieszczeń górniczych. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie 2003 (praca doktorska niepublikowana),
 • Kwinta A.: Prognozowanie deformacji w płaszczyźnie poziomej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo z.278, Gliwice 2007,
 • Ostrowski J.: Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków 2001,
 • Ustawa: Prawo Ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. Tekst jednolity Dz. U.01.62.627, Warszawa 2001,
 • Wytyczne Techniczne G-5.4: Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych. Wydanie pierwsze, Warszawa 1992,
 • Żak M.: Dokładność wyniku wyceny nieruchomości. Nieruchomości . Wydawnictwo Beck. 2005,
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-81216dda-ae58-4c40-a59d-8b096b35d066
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.