PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ opadu deszczu i erozji bocznej na stateczność na przykładzie osuwiska w Bieśniku (Beskid Niski)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of rainfall and lateral erosion on slope stability – case study of shallow landslide in Biesnik (Beskid Niski Mountains)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu opadu deszczu i erozji bocznej na warunki stateczności zbocza położonego w pobliżu potoku Szalówka. Obszar badań to jedno z osuwisk Karpat fliszowych w miejscowości Bieśnik k. Gorlic (Beskid Niski), które powstało w 2010 roku. Badania obejmowały terenowe i laboratoryjne określenie właściwości geotechnicznych gruntów, a także obliczenia stateczności z uwzględnieniem infiltracji opadu oraz podcięcia jego podstawy. Wykazały one, że analizowane osuwisko powstało w terenie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych z przewagą słabo przepuszczalnych utworów ilastych oraz łupków ilastych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Z kolei obliczenia stateczności wykazały istotny wpływ opadu deszczu i procesów fluwialnych (erozji bocznej) na warunki równowagi zbocza.
EN
The analysis of influence of rainfall infiltration and lateral erosion of riverbank on slope stability is presented in the paper. Studied landslide is situated at the Flysch Carpathians (Bieśnik near Gorlice, Beskid Niski Mts.) and it was activated in 2010. Field and laboratory tests included land surveying measurements and determination of geotechnical parameters of soils. In the further part of work were done slope stability calculations, which included influence of infiltration process and erosion range at the toe of slope on stress state change within the slope. Tests revealed, that analyzed landslide originated in the area of the unfavorable geological conditions, where subsoil is composed of poorly permeable clays and schists of medium and high plasticity. In turn, the slope stability calculations have shown a significant and of a similar scope of the impact of rainfall and fluvial processes (lateral erosion) on stability of the analyzed slope.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
s.149-161,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Bober, L., Thiel, K., Zabuski, L. (1997). Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych. Geologiczno-inżynierskie właściwości wybranych osuwisk. Wydawnictwo IBW PAN, Gdańsk. GEO-SLOPE International Ltd. (2010a). GEO-SLOPE , Seepage Modeling with SEEP/W 2007 An
 • Engineering Methodology. GEO-SLOPE International Ltd. Alberta. GEO-SLOPE International Ltd. (2010b). Stability Modeling with SLOPE/W: Engineering Methodology. GEO-SLOPE International Ltd. Alberta. Gil, E. (1996). Monitoring ruchów osuwiskowych. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Monitoring Geoekosystemów Górskich. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Hanson, G.J., Simon, A. (2001). Erodibility of cohesive streambeds in the loess area of the Midwestern USA. Hydrological Processes, 15, 23-28.
 • Jankowki, L. (1997). Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000. Arkusz Rzepiennik (1020). PIG, Warszawa.
 • Jankowski, L. (2013). Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000. Arkusz Rzepiennik (1020). Ministerstwo Środowiska, Wrszawa.
 • Kondracki, J. (2009). Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kopciowski, R. (2007). Rozwój facjalny i paleogeografia jednostki Siar płaszczowiny magurskiej na południe od Gorlic. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 426, 91-114.
 • Kopciowski, R., Zimnal, Z., Chrząstowski, J., Jankowski, L., Szymakowska, F. (1997). Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000. Arkusz Gorlice (1037). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Marciniak, M., Przybyłek, J., Herzig, J., Szczepańska, J. (1999). Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w cylindrach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 15, 3, 107-123.
 • PKN-CENISO/TS 17892-10:2009.Badaniageotechniczne.Badanialaboratoryjne gruntów. Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania.
 • PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
 • Rumin, J. (2013). Analiza mechanizmu osuwiska na przykładzie wybranego zbocza z okolic Gorlic. Praca magisterska. Maszynopis. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków.
 • Simon, A., Pollen, N. (2006). A model of streambank stability incorporating hydraulic erosion and the effects of riparian vegetation. Proceedings of the Eighth Federal Interagency Sedimentation Conference (8th FISC), April 2-6, Reno, NV, USA.
 • Thiel, K., red. (1989). Kształtowanie fliszowych stoków karpackich przez ruchy masowe na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku. Wydawnictwo IBW PAN, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-81095a79-8c96-4cd7-aff3-914767b52124
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.