PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 1 |
Tytuł artykułu

Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy?

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Is there a theory of rural areas development and do we need such a theory?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor stawia w artykule pytania o kierunki i stan zaawansowania naukowego badań nad rozwojem obszarów wiejskich oraz dokonuje przeglądu najważniejszych osiągnięć naukowych w zakresie dyscyplin zajmujących się tymi obszarami. W artykule uzasadniana jest teza o specyficznym charakterze obszarów wiejskich jako wyodrębnionego przedmiotu badań. Autor formułuje też wniosek o potrzebie kreowania interdyscyplinarnej teorii rozwoju obszarów wiejskich i przedstawia dorobek nauk społecznych, a zwłaszcza socjologii, ekonomii i geografii społeczno-ekonomicznej, które mogą stanowić podstawy takiej teorii.
EN
The author asks questions about the trajectory and scientific advancement of studies of rural areas. He makes an overview of major scientific achievements in the scope of disciplines which tackle rural areas. A thesis is argued that rural areas are of specific character as an individual object of studies. Another thesis is formulated about a need to create interdisciplinary theory of rural areas development, which is followed by a presentation of academic achievements of social sciences, especially sociology, economy and socio-economic geography, which may become foundations for such a theory.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.15-32,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - Polska Akademia Nauk, ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bibliografia
 • Acemoglu D., Robinson J.A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Tłum. J. Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bański J. (2011). Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego. W: M. Halamska (red.). Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bański J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bański J. (red.) (2016). Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN.
 • Bujak F. (1901). Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne. Kraków: Akademia Umiejętności.
 • Bujak F. (1903). Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Kraków: Gebethner i Spółka.
 • Bujak F. (1914). Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego. Rozwój od 1900 do 1911. Kraków: Akademia Umiejętności.
 • Bukraba-Rylska I. (2004). Sto lat monografii wsi w Polsce: studium jubileuszowe. Wieś i Rolnictwo, 4, 160–174.
 • Bukraba-Rylska I. (2008). Socjologia wsi polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cloke P. (2006). Conceptualizing rurality. W: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.). Handbook of Rural Studies (s. 18–28). London: Sage Publications.
 • Fiedor B., Kociszewski K. (red.) (2010). Ekonomia rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Gałęski B. (1966). Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gorlach K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Halamska M. (2013). Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Halamska M. (red.) (2011). Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hayek F. von (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35 (4), 519–530.
 • Heller M. (2011). Podglądanie wszechświata. Kraków: Znak.
 • Heller M. (2016). Nauka jako kontemplacja. Nauka, 1, 7–9.
 • Kamińska W., Heffner K. (red.) (2011a). Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Rozwoju Kraju (Studia, t. 133).
 • Kamińska W., Heffner K. (red.) (2011b). Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Studia, t. 137).
 • Klekotko M., Gorlach K. (2011). Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym. W: H. Podedworna, A. Pilichowski (red.). Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Kłodziński M. (1996). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kuhn T. (2003). Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970–1993 i wywiad-rzeka z autorem słynnej „Struktury rewolucji naukowych”. Tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Lewicka M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Łuczewski M. (2012). Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Marsden T. (2006). Pathways in the sociology of rural knowledge. W: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.). Handbook of Rural Studies (s. 3–17). London: Sage Publications.
 • Mokrzycki E. (2007). Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Podedworna H., Pilichowski A. (red.) (2011). Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Rosner A., Stanny M. (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2013). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji d.s. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego. Tłum. A. Kliber, P. Kliber. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Szczepański J. (1993). Humanistyczna wizja wsi. Przegląd Humanistyczny, 3 (318), 1–10.
 • Sztompka P. (1985). Teoria socjologiczna końca XX wieku. Wstęp do wydania polskiego. W: J.H. Turner. Struktura teorii socjologicznej (s. 9–53). Tłum. G. Woroniecka i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Turner J.H. (1985). Struktura teorii socjologicznej. Tłum. G. Woroniecka i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Turowski J. (1995). Socjologia wsi i rolnictwa. Wyd. 2 poszerzone. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • UNDP (2000). Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich. K. Gorlach (red. nauk.). Warszawa.
 • Wilkin J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wierzbicki Z.T. (1963). Żmiąca w pół wieku później. Wrocław: Ossolineum.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-80e29f26-8893-4a50-9b32-411dc17e46cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.