PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 567 |
Tytuł artykułu

Wpływ warunków pogodowych na stopień porażenia grzybami pleśniowymi różnych odmian kukurydzy (Zea mays L.)

Warianty tytułu
EN
Impact of weather conditions on infection of different maize (Zea mays L.) cultivars with mould fungi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Europie w ostatnich latach nasilił się problem skutecznej ochrony roślin zbożowych przed grzybami pleśniowymi. Porażenie kukurydzy ma charakter wieloczynnikowy i jest uzależnione nie tylko od czynników agrotechnicznych, lecz także od pogody, wobec której rolnik jest bezradny. Celem podjętych badań była ocena wpływu niekorzystnych warunków pogody oraz poziomu nawożenia azotem na stopień porażenia grzybami ziarna dwóch odmian kukurydzy zwyczajnej i woskowej. Doświadczenie polowe było zlokalizowane w Stacji Doświadczalnej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W okresie wegetacji suma opadów wyniosła 794,23 mm, co dwukrotnie przewyższyło potrzeby wodne kukurydzy. Przed zbiorem określono liczbę roślin z objawami fuzariozy, ze szczególnym uwzględnieniem porażenia kolb, które nie przekraczało 15%. Po zbiorze przeprowadzono analizę ziarna dwóch odmian kukurydzy metodą seryjnych rozcieńczeń pod kątem porażenia przez grzyby pleśniowe. Najwyższy stopień porażenia odnotowano dla kukurydzy zwyczajnej, nienawożonej azotem. Kukurydza zwyczajna była porażana najczęściej przez: Fusarium graminearum, natomiast kukurydza woskowa przez Fusarium culmorum. F. culmorum był najczęściej izolowanym gatunkiem. Zaobserwowano również występowanie innych grzybów patogenicznych i toksynotwórczych, mogących powodować straty w uprawach kukurydzy.
EN
The problem of efficient protection of agricultural plants against mould fungi in Europe increased recently. Contamination of maize is multifactorial and depends not only on agrotechnical factors, but also on the weather, against which the farmers are helpless. The research aimed at evaluation of impact of unfavourable weather conditions and the level of nitrogen fertilization on fungal infection of two maize subspecies: flint and waxy maize. The field experiment was located in Experimental Station of Department of Crop Production, University of Agriculture, Kraków. During vegetation period the amount of precipitation was 794.23 mm, what twice exceeded the water requirements of maize. Before harvesting the number of plants with symptoms of fusariosis was determined, with particular emphasis on cob contamination, which did not exceed 15%. After harvest the seeds of two maize subspecies were analysed with serial dilutions method for mould fungi occurrence. The highest contamination was observed in flint maize, not fertilized with nitrogen. Flint maize was mostly contaminated with Fusarium graminearum, while the waxy maize - with Fusarium culmorum. F. culmorum was the species most frequently isolated. Moreover, other pathogenic and toxicogenic fungi were observed, which may cause loss in maize cultivation.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
567
Opis fizyczny
s.177-182,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul. A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul. A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Burges L.W., Liddel C.M., Summerell B.A. 1988. Laboratory Manual for Fusarium Research, Fusarium Research Laboratory, Department of Plant Pathology and Agricultural Entomology. The University of Sydney, Sydney: 133 ss.
 • Christensen C.M. 1987. Field and storage fungi, w: Food and beverage mycology. Drugie wydanie, praca zbiorowa pod red. L.R. Beuchat, Van Nostrand Reinhold, New York: 211-232.
 • Fassatiova O. 1983. Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. WNT, Warszawa: 256 ss.
 • Kiecana I., Wojciechowski S., Chełkowski J. 1997. Reaction of winter wheat cultivars to Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. and F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc at different localities, Rocz. Nauk Rol., Ser. E - Ochrona Rośl. 26(1-2): 61-65.
 • Kruczek A., Michalski T., Bartos M. 2007. Wpływ sposobu nawożenia azotem na zdrowotność kukurydzy. Post. Ochr. Roślin 47(1): 56-60.
 • Lenc L., Wyczling D., Sadowski C. 2009. Zasiedlenie ziarna pszenicy ozimej przez grzyby rodzaju Fusarium w zależności od przedplonu, uprawianej odmiany i stosowanych fungicydów. Ochr. Śród. Zasob. Natur. 41: 563-571.
 • Moore G.G., Singh R., Horn B.W., Carbone I. 2009. Recombination and lineage-specific gene loss in the aflatoxin gene cluster of Aspergillus flavus. Mol. Ecol. 18: 4870-4887.
 • Niedziółka I., Szymanek M., Rybczyński R. 2004. Technologia produkcji kukurydzy cukrowej. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Rozprawy i Monografie 8: 82 ss.
 • Pokrzywa P., Cieślik E., Topolska K. 2007. Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3(53): 139-146.
 • Rataj-Guranowska M., Frąckowiak M. 2006. Grzyby patogeniczne kukurydzy z kilku miejscowości województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w 2004 roku. Post. Ochr. Roślin 46(2): 723-726.
 • Soliman H.M. 2003. Mycoflora and mycotoxins of cereal grains in Delta, Egypt. Mycobiology 31(4): 183-190.
 • Tekiela A. 2001. Najważniejsze choroby kukurydzy. Kukurydza rośliną przyszłości. Poradnik dla producentów. Agro Serwis: 29-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-80cdec7e-a90c-4148-988e-88b8065e1a43
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.