PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 2 |

Tytuł artykułu

Chemical composition and antifungal activities of Ziziphora tenuior and Z. clinopodioides essential oils against dermatophytes

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Skład chemiczny i działanie przeciwgrzybicze olejków eterycznych z Ziziphora tenuior i Z. clinopodioides przeciw dermatofitom

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Ziziphora species are traditionally used for treatment of different infectious and non-infectious diseases as antiseptic agents. The aim of this study was to evaluate the chemical composition of Ziziphora clinopodioides and Z. tenuir essential oils and their antifungal effects againt five strains of dermatophytes. GC and GC-MS methods were used for essentional oils analize. The anti-elastase activities were determined by porcine pancreatic elastase assays. 48 different compounds were identified in these two essential oils, which thymol, p-cymene, 1,8-cineole and γ-terpinene were their major components. The anti-dermatophyte activities of essential oils against dermatophytes showed that the essential oils (150 ppm) inhibited the mycelium growth, about 5–100%, which Z. clinopodioides essential oil had higher mycelium growth inhibition (28–100%) than that of Z. tenuir oil. The MIC and MFC values of essential oils were 0.01–1 μl/ml. 0.5 μl/ml essential oils inhibited porcine pancreatic elastase, dose-dependently. Due to the anti-dermatophyte and anti-elastase effects of Ziziphora sp., it can be considered as natural antifungal agent for more clinical and pre-clinical trials.
PL
Rośliny z rodzaju Ziziphora są tradycyjnie stosowane w leczeniu różnych chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych ze względu na swe działanie antyseptyczne. Celem pracy było określenie składu chemicznego olejków eterycznych Ziziphora clinopodioides i Z. tenuir oraz działania przeciwgrzybiczego przeciwko pięciu dermatofitom. Skład chemiczny olejków badano za pomocą GC i GC-MS. Działanie antyelastazowe badano z wykorzystaniem świńskiej trzustkowej elastazy. W dwóch olejkach zidentyfikowano 48 różnych składników, wśród których głównymi były tymol, p-cymen, 1,8-cyneol i γ-terpinen. Badanie aktywności antydermatofitowej olejków pokazało, że olejki eteryczne (150 ppm) hamowały wzrost mycelium o około 5–100%. Olejek eteryczny z Z. clinopodioides bardziej hamował wzrost mycelium (28–100%) niż olejek z Z. tenuir. Wartości MIC i MFC olejków eterycznych wynosiły 0,01–1 μl/ml. Stężenie 0,5 μl/ml olejków eterycznych hamowało elastazę trzustki świńskiej w sposób uzależniony od dawki. Z powodu działania antydermatofitowego i antyelastazowego Ziziphora może być uważana za naturalny środek przeciwgrzybiczy, który wymaga dalszych badań przedklinicznych i klinicznych.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

2

Opis fizyczny

p.37-45,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Microbiology, Medicinal Plants, Research Center of Barij, Kashan, Iran
autor
 • Department of Microbiology, Medicinal Plants, Research Center of Barij, Kashan, Iran
 • Department of Microbiology, Medicinal Plants, Research Center of Barij, Kashan, Iran

Bibliografia

 • Behravan J, Ramezani M, Kasaian J, Sabeti Z. Antimycotic activity of the essential oil of Satureja mutica Fisch & CA Mey from Iran. Flavour Fragr J 2004; 19(5):421-423. doi: http://dx.doi.org/10.1002/ffj.1328
 • Soares LA, Sardi JdCO, Gullo FP, Pitangui NdS, Scorzoni L, Leite FS, et al. Anti dermatophytic therapy: prospects for the discovery of new drugs from natural products. Braz J Microbiol 2013; 44:1035-1041. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-83822014005000011
 • Cruz M, Santos P, Barbosa A, De Mélo D, Alviano C, Antoniolli A, et al. Antifungal activity of Brazilian medicinal plants involved in popular treatment of mycoses. J Ethnopharmacol 2007;111(2): 409-412. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2006.12.005
 • Singh PS, Vidyasagar G. Antifungal screening of 61 folkloric medicinal plant extracts against dermatophytic fungi Trichophyton rubrum. J Appl Pharm Sci 2015; 5(05):38-44. doi: http://dx.doi.org/10.7324/JAPS.2015.50507
 • Fabricant DS, Farnsworth NR. The value of plants used in traditional medicine for drug discovery. Environ Health Perspect 2001; 109(Suppl 1):69. doi: http://dx.doi.org/10.2307/3434847
 • Shahbazi Y. Chemical composition and in vitro antibacterial effect of Ziziphora clinopodioides essential oil. Pharm Sci 2015; 21(2):51-56. doi: http://dx.doi.org/ 10.15171/PS.2015.17
 • Sonboli A, Atri M, Shafiei S. Intraspecific variability of the essential oil of Ziziphora clinopodioides ssp. rigida from Iran. Chem Biodivers 2010; 7(7):1784-1789. doi: http://dx.doi.org/10.1002/cbdv.200900336
 • Ozturk S, Ercisli S. Antibacterial activity and chemical constitutions of Ziziphora clinopodioides. Food Control 2007; 18(5):535-540. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.01.002
 • Khodaverdi-Samani H, Pirbalouti AG, Shirmardi H-A, Malekpoor F. Chemical composition of essential oils of Ziziphora clinopodioides Lam. (endemic Iranian herb) collected from different natural habitats. Indian J Tradit Know 2015; 1(1):57-62.
 • Khosravi RA, Shokri H, Farahnejat Z, Chalangari R, Katalin M. Antimycotic efficacy of Iranian medicinal plants towards dermatophytes obtained from patients with dermatophytosis. Chin J Nat Med 2013; 11(1):43-48. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1875-5364(13)60006-0
 • Reichling J, Schnitzler P, Suschke U, Saller R. Essential oils of aromatic plants with antibacterial, antifungal, antiviral, and cytotoxic properties – an overview. Complement Med Res 2009; 16(2):79-90. doi: http://dx.doi.org/10.1159/000207196
 • Tumen G, Ayhan Z. Antimicrobial activity of essential oils of two Ziziphora species growing in Turkey. Fitoterapia 1992; 63:264-265.
 • Adams R. Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectroscopy. J Am Soc Mass Spectrom. 1997; 6(8):671-672. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jasms.2005.07.008
 • Mahboubi M, HeidaryTabar R, Mahdizadeh E. The anti-dermatophyte activity of Zataria multiflora essential oils. J Mycol Med 2017; 27(2):232-237. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2017.03.001
 • Mahboubi M, Kazempour N. The antifungal activity of Artemisia sieberi essential oil from different localities of Iran against dermatophyte fungi. J Mycol Med 2015; 25(2):e65-e71. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2015.02.042
 • Mori M, Ikeda N, Kato Y, Minamino M, Watabe K. Inhibition of elastase activity by essential oils in vitro. J Cosmet Dermatol 2002; 1(4):183-187. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1473-2165.2002.00059.x
 • Salehi P, Sonboli A, Eftekhar F, Nejad-Ebrahimi S, Yousefzadi M. Essential oil composition, antibacterial and antioxidant activity of the oil and various extracts of Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (BOISS.) RECH. f. from Iran. Biol Pharm Bull. 2005; 28(10):1892-1896. doi: http://dx.doi.org/10.1248/bpb.28.1892
 • Meral GE, Konyalioglu S, Ozturk B. Essential oil composition and antioxidant activity of endemic Ziziphora taurica subsp. cleonioides. Fitoterapia. 2002; 73(7):716-718. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0367-326X(02)00244-7
 • Pirbalouti AG, Amirkhosravi A, Bordbar F, Hamedi B. Diversity in the chemical composition of essential oils of Ziziphora tenuior as a potential source of pulegone. Chemija 2013; 24(3):234-239.
 • Ozturk S, Ercisli S. The chemical composition of essential oil and in vitro antibacterial activities of essential oil and methanol extract of Ziziphora persica Bunge. J Ethnopharmacol 2006; 106(3):372-376. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2006.01.014
 • Aghajani Z, Assadian F, Masoudi SH, Chalabian F, Esmaeili A, Tabatabaei-Anaraki M, Rustaiyan A. Chemical composition and in vitro antibacterial activities of the oil of Ziziphora clinopodioides and Z. capitata subsp. capitata from Iran. Chem Nat Compd 2008; 44(3):387-389. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10600-008-9073-4
 • Moon J-Y, Yim E-Y, Song G, Lee NH, Hyun C-G. Screening of elastase and tyrosinase inhibitory activity from Jeju Island plants. Eurasia J Biosci 2010; 4. doi: http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2010.4.0.6
 • Voltan A, Donofrio F, Miranda E, Moraes R, Mendes-Giannini MJS. Induction and secretion of elastinolytic and proteolytic activity in cultures of Paracoccidioides brasiliensis. Rev Ciênc Farm. Básica Apl 2008:97-106.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-80a1b763-ad43-43f5-93db-466c0391b0b4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.