PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 33 | 4 |
Tytuł artykułu

Maternal weight gain in gilts and changes in the body weight and backfat thickness of sows fed diets containing naked oats (Avena nuda)

Warianty tytułu
PL
Zmiany masy ciała i grubości słoniny u loszek i loch żywionych mieszankami z udziałem owsa nagoziarnistego (Avena nuda)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The optimal body condition of gilts and sows significantly influences their future reproductive results. The aim of the study was to determine the effect of naked oats used in feed rations for gilts on their diets and on changes in body weight and backfat thickness during gestation and lactation. The study was carried out on Polish Landrace gilts raised on a breeding farm. Three gilts weighing about 30 kg were selected from each of 60 litters and assigned to three groups – two experimental and one control – with 60 individuals each. The ration to the experimental groups contained 40% (D1) and 20% (D2) naked oats of the Akt variety. In the sows, body weight and backfat thickness were measured in each reproductive cycle on the day before parturition, the first day after parturition and day 42 of lactation. During the period from the 91st day of pregnancy and during the mating period the gilts and sows were fed the same mixed feed as during lactation. The study showed that the naked oats used in the diet of the gilts and sows had a beneficial effect on their body condition and fat reserves measured as backfat thickness. The naked oats included in the diets to the gilts and sows of both experimental groups increased body weight gain in the sows during gestation, and the lowest weight loss during lactation was noted in these groups as well
PL
Stopień otłuszczenia loszek i loch znacząco wpływa na ich wyniki rozrodcze. Celem badań było określenie wpływu diety zawierającej nasiona owsa nagoziarnistego, stosowanej w żywieniu loszek, na ich otłuszczenie oraz na zmiany masy ciała i grubości słoniny loch podczas ciąży i laktacji. Badanie przeprowadzono na zwierzętach rasy Landrace utrzymywanych w gospodarstwie hodowlanym. Z 60 miotów wybrano po trzy loszki o masie ciała około 30 kg i metodą analogów przydzielono je do trzech grup: dwóch doświadczalnych i jednej kontrolnej po 60 osobników w każdej. Mieszanka pełnoporcjowa podawana grupom doświadczalnym zawierała 40% (D1) i 20% (D2) owsa nagoziarnistego odmiany Akt. U loch zmierzono masę ciała i grubość słoniny w każdym cyklu reprodukcyjnym w dniu przed porodem, pierwszego dnia po porodzie i w 42 dniu laktacji. Loszki i lochy od 91 dnia ciąży i w okresie krycia były żywione taką sama mieszanką, jak podczas laktacji. W badaniu wykazano, że owies nagoziarnisty stosowany w diecie loch i loszek miał korzystny wpływ na stan ich ciała i rezerwy tłuszczu mierzone grubością słoniny. Mieszanki paszowez udziałem owsa nagoziarnistego, podawane loszkom i maciorom obu grup doświadczalnych, przyczyniły się do zwiększenia przyrostu masy ciała u loch podczas ciąży. W grupach doświadczalnych odnotowano też najniższą utratę masy ciała loch podczas laktacji
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
33
Numer
4
Opis fizyczny
p.523-531,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Animal Feeding and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Departament of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
Bibliografia
 • BLICHARSKI T., SNOPKIEWICZ K. 2017. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2016 r. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS”. Warszawa, pp. 15–19.
 • BOCIAN M., JANKOWIAK H., GRAJEWSKA S., GAJDOŠOVÁ L., KAPELAŃSKA J., KAPELAŃSKI W. 2010. Evaluation of breeding and reproductive value of Polish Large White and Polish Landrace sows from the Kujawy-Pomerania region. Rocz. Nauk. Zoot., 37(2): 137–144.
 • COFFEY M.T., DIGGS B.G., HANDLIN D.L., KNABE D.A., JR. MAXWELL C.V., NOLAND P.R., PRINCE T.J., GROMWELL G.L. 1994. Effects of dietary energy during gestation and lactation on reproductive performance of sows: a cooperative study. J. Anim. Sci., 72: 4–9.
 • CYRAN M. 1997. Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne włókna pokarmowego ziarna zbóż. Materiały Konferencyjne. Włókno pokarmowe – skład chemiczny i biologiczne działanie, IHAR, Radzików, pp. 10–118.
 • DOURMAD J.V., ETIENNE M., PRUNIER A., NOBLET J. 1994. The effect of energy and protein intake of sows on their longevity, a review.Livest. Prod. Sci., 40: 87–97.
 • FANDREJEWSKI H., LASSOTA L., RAJ S., KOTARBIŃSKA M., MIGDAŁ W. 1994. Chemiczny skład ciała loch pierwiastek po odsadzeniu prosiąt w zależności od intensywności ich żywienia w czasie ciąży i laktacji. Konferencja Naukowa. Współczesne zasady żywienia świń. Jabłonna, pp. 46–48.
 • GRELA E.R., FUCHS B., TYWOŃCZUK J. 2005. Feeding gilts and sows. Mag. Wet., (supl.) Świnie, pp. 37–40
 • HOFFMANN L. 1994. Proposal for the introduction o fan energetic feed evaluation system for all domestic animals based on uniform parameters and principles. 2. Energetic feed evaluation for swine. Archiv fur Tierernahrung, 46(3): 237–254.
 • JOHNSTON L.J., PETTIGREW J.E., RUST J.W. 1993. Response of maternal – line sows to dietary, protein concentration during lactation. J. Anim. Sci., 71: 2151–2156.
 • KAMYCZEK M. 2006. Zasady prawidłowego postępowania z lochami. Mag. Wet., (supl.) Świnie, pp. 39–41.
 • KARPIESIUK K., JARCZYK A., WINIARSKI Z., MILEWSKA W., BUGNACKA D., KOZERA W., WOŹNIAKOWSKA A., KLEŚNIAK P. 2018. Sow longevity as an indicator of resistance to environmental stressors. Pol. J. Natur. Sc., 33(1): 17–27.
 • KOCZANOWSKI J. 1986. Wpływ zróżnicowanego żywienia białkowo-energetycznego loszek hodowlanych na ich zdolność reprodukcyjną. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rozprawa Habilitacyjna nr 104.
 • MATYSIAK B., KAWĘCKA M., JACYNO E., KOŁODZIEJ-SKALSKA A., PIETRUSZKA A. 2010. Relationships between test of gilts before dayat first mating on their reproduction performance. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 9(2): 29–38.
 • MIGDAŁ W. 1996. Fats and glucose in the diet of sows. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rozprawa habili-tacyjna nr 213.Standards of Nutrition of Pigs. Normy żywienia świń. 1993.
 • PELTONEN-SAINIO P. 1997. Groat yield and plant stand structure of naked and hulled oat under different nitrogen fertilizer and seeding rates. Agron. J., 89: 140–147.
 • PETERSON D. M. 2001. Oats antioxidants. J. Cereal Sci., 2: 115–129.
 • PETKOV K., PIECH M., LUBOWICKI R., ŁUKASZEWSKI Z., JASKOWSKA L., BIEL W. 2001. Assessment of the value of food grains and husked naked oats in the diet of pigs. Rocz. Nauk. Zoot., 28(2): 151–157.
 • PETTIGREW J.E., YANG H. 1997. Nutrient supply and performance of lactating sows. Relationship between animal nutrition and reproduction performance. 6th. International Symposium on the Nutrition, Kaposvár, Hungary. 14 October, pp. 14–26.
 • PIECH M., MACIOROWSKI R., PETKOV K. 2003. Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem. Biul IHAR, 229: 103–113.
 • PISULEWSKA E., WITKOWICZ R., BOROWIEC F. 1999. Wpływ sposobu uprawy na plon oraz zawartość i skład kwasów tłuszczowych ziarna owsa nagoziarnistego. Żywn. Nauka Technol. Jakość (Suppl.), 6: 240–245.
 • PISULEWSKA E., TOBIASZ-SALACH R., WITKOWICZ R., CIEŚLIK E., BOBRECKA-JAMRO D. 2011. Effect of habitat conditions on content and quality of lipids in selected oat forms. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(76): 66–77
 • REKIEL A. 2002. Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji loch. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • REKIEL A., BARTOSIK J., WIĘCEK J. 2016. Ewolucja żywienia oraz jego wpływ na kondycję i pro-dukcyjność loch. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 584: 81–93.
 • SEMENIUK W. 2001. Efektywność mieszanek z udziałem owsa nagiego (Avena nuda L.) i krajowych pasz białkowych w żywieniu tuczników. Praca doktorska. Akademia Rolnicza w Lublinie.
 • SINCLAIR A.G., CIA M.C., EDWARDS S.A., HOSTE S. 1998. Response to dietary protein during lactation of Meishan synthetic, Large White and Landrace gilts given food to achieve the same target backfat level at farrowing. J. Anim. Sci., 67: 349–354.
 • VANDEN BRAND H., LANGENDIJK P., SOEDE N.M., KEMP B. 2001. Effects of postweaning dietary energy source on reproductive traits in primiparous sows. J. Anim. Sci., 79: 420–426.
 • WHITTEMORE C.T., ETIENNE M., DOURMOD J.Y. 1995. Reproduction in primiparous sows. Nutrition and body condition in relation to productivity. 46th Annual Meeting of European Association for Animal Production. Prague, 4–7 September. Book of Abstract, 1: 331.
 • WIELBO E. 1995. Określenie biologicznej i gospodarczej efektywności stosowania dodatków tłuszczów naturalnych w żywieniu loch użytkowanych rozpłodowo. Rozprawy Naukowe 180, Wyd. AR Lublin
 • WILLIAMS I.H., MULLAN B.P. 1989. Nutritional influences on sows. In: Manipulating pig production II. Eds. J.L. Barnett, D.P. Hennessy. Australasian Pig Science Association, pp. 285–289.
 • YANG H., EASTHAM P.R., PHILIPS P., WHITTEMORE C.T. 1989. Reproductive performance, body weight and body condition of breeding sows with differing body fatness at parturition differing nutrition during lactation, and differing litter size. Animal Production, 48(1): 181–201.
 • YOUNG M.G., TOKACH M.D., AHERNE F.X, MAIN R.G., DRITZ S.S., GOODBAND R.D., NELSSEN J.L.2004. Effect of sow parity and weight at service on target maternal weight and energy for gain in gestation. J. Anim. Sci., 83: 255–261
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-807f87bf-8f53-4339-b59b-3ff553766d2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.