PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 497 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena zmienności genetycznej cech mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Estimation of genetic variability of traits in grasspea (Lathyrus sativus L.) mutants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał do badań stanowiły mutanty uzyskane działaniem chemomutagenów na nasiona lędźwianu siewnego odmian krajowych - Krab i Derek. W pracy przedstawiono zmienność genetyczną mutantów pod względem cech morfologicznych, parametrów plonowania i składu chemicznego nasion (zawartość białka, tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych) w porównaniu do ich form wyjściowych. Uzyskane wyniki wskazują, że mutageneza może być efektywną metodą indukowania zmienności cech, czego efektem są mutanty o zmienionym morfotypie, wcześniejszym dojrzewaniu, poprawionych parametrach plonowania, podwyższonej zawartości białka, tłuszczu oraz korzystnym składzie kwasów tłuszczowych. Najbardziej obiecujące mutanty stanowić mogą interesujący materiał wyjściowy w pracach nad hodowlą lędźwianu siewnego.
EN
The object for performed studies comprised the mutants obtained after the use of chemomutagens on the seeds of two Polish cultivars of grasspea (Lathyrus sativus L.) - Krab and Derek. The paper presents genetic variation of mutants for plant habitus, yield structure and chemical composition of seeds. The obtained results indicate a high effectiveness of chemomutagens for increasing a wide genetic variation of traits, expressed by mutant selection for changes of plant habitus, earliness, higher yielding parameters, improved protein and fat content as well as desirable fatty acid composition of seeds. The most improved mutants can constitute an interesting initial material for breeding purposes.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
497
Numer
2
Opis fizyczny
s.539-550,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul.Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
autor
 • Zakład Roślin Oleistych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu
Bibliografia
 • Abd El-Moneim A.M., Dorrestein M., Mulugeta W. 2000. Improving the nutritional quality and yield potential of grasspea (Lathyrus sativus L.). Food and Nutritional Bulletin 21(4): 493-496.
 • Abreu J.M.F., Bruno-Soares A.M. 1998. Chemical composition, organic matter digestibility and gas production of nine legume grains. Anim. Feed Sci. Technol. 70: 49-57.
 • Campbell C.G., Briggs C.J. 1987. Registration of low neurotoxin content Lathyrus germplasm LS 8246. Crop Sci. 27: 821.
 • Campbell S.G., Mehra R.B., Agraval S.K., Chen Y.Z., Abd El Moneim A.M., Khawaja H.I.T., Yadow C.R., Tay J.U., Araya W.A. 1994. Current status and future strategy in breeding grasspea (Lathyrus sativus L.). Euphytica 73: 167-175.
 • Chandna M., Matta N.K. 1994. Studies on changing protein levels in developing and germinating seeds of Lathyrus sativus L. J. Plant Biochem. Biotechnol. 3: 59—61.
 • Dziamba Sz., Bojarska U., Cebula M. 1997. Wpływ inokulacji nasion lędźwianu siewnego szczepami Rhizobium na plon i jego strukturę. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 czerwca 1997: 46-48.
 • Gatel F. 1994. Protein quality of legume seeds for non-ruminal animals: a literature review. Anim. Feed Sci. Technol. 45: 317-348.
 • Grela E.R., Günter K.D. 1995. Fatty acid composition and tocopherol content of some legume seeds. Anim. Feed Sci. Technol. 52: 325-331.
 • Grela E.R., Jensen K.S., Jakobsen K. 1999. Fatty acid composition and content of tocopherols and carotenoids in raw and extruded grass pea (Lathyrus sativus L) J. Sci. Food Agric. 79: 2075-2078.
 • Grela E.R., Skórnicki H. 1997. Sklad chemiczny nasion lędźwianu siewnego (Laythyrus sativus L.) z terenu województwa radomskiego. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 czerwca 1997: 59-71.
 • Grela E.R., Studziński T., Matras J. 2001. Antinutritional factors in seeds of Lathyrus sativus cultivated in Poland. Lathyrus Lathyrism Newsletter 2(2): 101-104.
 • Grela E.R, Winiarska A. 1997. Skład chemiczny i wartość pokarmowa nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi’’. Radom, 9-10 czerwca 1997: 49-55.
 • Hanbury C.D., White C.L., Mullan B.P., Siddique K.H.M. 2000. A review of potential of Lathyms sativus L. and L. cicera L. grain for use as animal feed. Anim. Feed Sci. and Technol. 87: 1-27.
 • Kuo Y.H., Bau H.M., Quemener B., Khan J.K., Lambein F. 1995. Solid-state fermentation of Lathyrus sativus seeds using Aspergillus oryzae sp. T-3 to eliminate the neurotoxin ODAP without loss of nutritional value. J. Sci. Food Agric. 60: 81-89.
 • Lazanyi J. 2000. Grass pea and green manure effects in the Great Hungarian Plain. Lathyrus Lathyrism Newsletter 1: 28-30.
 • Milczak M., Pędziński M., Mnichowska H., Szwed-Urbaś K. 1997. Hodowla twórcza lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) - podsumowanie pierwszego etapu. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 czerwca 1997: 13-22.
 • Milczak M., Pędziński M., Mnichowska H., Szwed-Urbaś K., Rybiński W. 2001. Creative breeding of grasspea (Lathyrus sativus L.) in Poland. Lathyrus Lathyrism Newsletter 2(2): 85-88.
 • Nerkar Y.S. 1972. Induced variations and response to selection for low neurotoxin content in Lathyrus sativus L. Indian J. of Genet, and Plant Breed. 32(2): 175-180.
 • Petterson D.S., Sipsas S., Macintosh J.B. 1997. The chemical composition and nutritive value of Australian pulses. Grain Research and Development Corporation. Canberra: 42-49.
 • Przybylska J. 1999. Lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.) jako potencjalna roślina strączkowa. Post. Nauk Rol. 1: 33-43.
 • Ravindran V., Blair R. 1992. Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. II. Plant protein sources. World Poult. Sci. J. 48: 205-231.
 • Rybiński W., Pokora L. 2002. Wpływ światła lasera helowo-neonowego i chemomutagenu (MNU) na zmienność cech lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Acta Agrophysica 62: 127-134.
 • Senatore F., Basso F. 1994. Fatty acid and sterol composition from seeds of some Lathyrus ecotype. Riv. Ital. Sostanze Grasse 71: 567-569.
 • Shobhana S., Sangawan P.S., Nainwatee H.S., Lal B.M. 1976. Chemical composition of some improved varieties of pulses. J. Food Sci. Technol. 13: 49-51.
 • Tavoletti S., Capitani E. 2000. Field evalution of grass pea population collected in the Marche region (Italy). Lathyrus Lathyrism Newsletter 1: 17-20.
 • Waghmare V.N., Mehra R.B. 2000. Induced mutations in grasspea (Lathyrus sativus L). Lathyrus Lathyrism Newsletter 1: 21-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-807ca2a8-7196-4ae5-98a6-67378863ad41
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.