PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2 |
Tytuł artykułu

Istota działalności upowszechnieniowej publicznych rolniczych organizacji doradczych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The nature of a dissemination activity of public agricultural advisory organizations of an agricultural adviser
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przedmiotowym opracowaniu przybliżono istotę działalności upowszechnieniowej oraz podjęto próbę uporządkowania jej podstawowego aparatu pojęciowego. W szczegól­ności zaś dokonano wyboru właściwych pojęć funkcjonujących w obszarze działań inno­wacyjnych a w przypadku braku takich podjęto próbę ich zdefiniowania. Określono też typ podstawowego odbiorcy usług upowszechnieniowych oraz w kontekście przytoczo­nych argumentów - zwrócono uwagę na potrzebę dokonania szybkiej nowelizacji Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego w zakresie zmiany zasad finansowania niektórych wyszczególnionych w niej działalności, w tym zwłaszcza dotąd niekomercyjnej działalności upowszechnieniowej.
EN
In the present study the essence of dissemination activity was brought closer and some attempts to organize the basic conceptual apparatus were made. In particular, appropriate con­cepts operating in the area of innovation activities were chosen and, in the absence of such concepts, author of the study tried to define them. The study also specified the type of the primary recipient of dissemination related services, and - in the context of these arguments - drew attention to the need for a fast revision of the Act of 22 October 2004 on the agricultural advisory units, in the range of changing the rules for the financing of certain specified tasks, especially the dissemination activities which were run in non-commercial way so far.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.28-50,bibliogr.
Twórcy
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Ban van den A.W. Hawkins H.S. (1997):Doradztwo Rolnicze. Małopolskie Stowarzy­szenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 • 2. Barnett H.G. (1953): Innovation. The Basis of Cultural Change. New York.
 • 3. Dunaj B. (1996): Słownik współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • 4. Dziennik Ustaw (2000): Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. Nr 91.
 • 5. Dziennik Ustaw (2004): Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Nr 251.
 • 6. Dziennik Ustaw (2005): Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Nr 179.
 • 7. Ernst D., Ganiatsos T., Mytelka L. (1998): Technological Capabilities and Export Success in Asia. Routledge Press, London.
 • 8. GUS (2000): Raport o stanie nauki i techniki w Polsce w 1999 r. Warszawa.
 • 9. Hagen E.E. (1962): On the Theory of Social Change. Homewood, Illinois.
 • 10. Kocowski T. (1996): Motywacja. Encyklopedia pedagogiczna (pod red. W. Pomyka­ło). Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • 11. Kaczor St., Stojek K. (1993): Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako realizacja idei kształcenia ustawicznego. Pedagogika pracy (pod red. St. Kaczora). MCNEMT, Radom.
 • 12. Kania J. (2007): Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicz­nych. Rozprawy, z. 318. Wydawnictwo AR, Kraków.
 • 13. P. Kotler (2000): Marketing Management. Prentice Hall International, New Jersey.
 • 14. Kujawiński J. (1998): Działalność edukacyjno-samoedukacyjna uczniów. Życie Szkoły, nr 4, Warszawa.
 • 15. Kujawiński W. (2007): Przewodnik metodyczny dla doradców rolniczych. Kształcenie i uczenie się dorosłych. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • 16. Kujawiński W. (2008): Podstawy teoretyczne działalności informacyjnej publicznych rolniczych organizacji doradczych. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Po­znaniu, Poznań.
 • 17. Kujawiński W. (2009): Metodyka doradztwa rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • 18. Kujawiński W. (2011): Nowy słownik metodyczny doradcy rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • 19. Kujawiński W. (2012): Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • 20. Miller H. (1996): The multiple dimensions of information quality. Information System Management, vol. 13, nr 2, Spring.
 • 21. Miś T. (2007): Znaczenie doradztwa w procesie dyfuzji innowacji w agrobiznesie. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. (pod red. S. Makarskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Rze­szowskiego, Rzeszów.
 • 22. Myers S. and Marquis D.G. (1969): Successful industrial innovation: a study of factors underlying innovation and selected firms, National Science Foundation, Washington.
 • 23. OECD (2005): Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.
 • 24. Okoń W. (1984): Słownik pedagogiczny (wydanie trzecie). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 25. Oleński J. (2003): Ekonomika Informacji. Metody Polskie. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 26. Pietrusiński Z. (1971): Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa.
 • 27. Pomykalski A. (2001): Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • 28. Rogers E.M. (2003): Diffusion of Innovations (5th edition). Free Press, New York.
 • 29. Sikorska - WolakI.(1993): Dyfuzja innowacji rolniczych wwiejskiej społecznościlokalnej i jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 30. Schumpeter J. (1960): Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • 31. Smolski R., Smolski M., Stadtmuller E. H. (1999): Słownik encyklopedyczny: Edukacja obywatelska. „Europa", Wrocław.
 • 32. Van de Ven A. H. (1986): Central Problems in the Management of Innovation. Journal Management Science, vol. 32, nr 5. Informs, Linthicum, Maryland.
 • 33. Wawak T. (2009): Wartości określające jakość życia. Encyklopedia zarządzania. ttp:// mfiles.pl/pl/index.php/Wartości_określające_jakość_życia.
 • 34. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna - Biologia (2001).
 • 35. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna - Psychologia (2001).
 • 36. Zaczyński W. (1974): Metody nauczania. Pedagogika (pod red. M. Godlewskiego, S. Krawcewicza i T. Wujka). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 37. Zawisza S. (2002): Przyswajanie innowacji w wiejskich społecznościach lokalnych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8052855a-e2cc-43a0-8868-e16c5dfaf126
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.