PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 72 | 1 |
Tytuł artykułu

Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy na syrop skrobiowy oraz amylolityczny modyfikat kukurydziany

Warianty tytułu
EN
The technology of corn glucose syrup and amylolitic modified corn equipoise processings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania przerobu ziarna kukurydzy, z użyciem enzymów amylolitycznych, na dwa jednakowo cenne produkty: syrop skrobiowy i amylolityczny modyfikat kukurydziany, który może być wykorzystany jako komponent mieszanek paszowych lub składnik produktów spożywczych. Jako surowiec stosowano całe ziarno kukurydzy oraz poszczególne frakcje jego przemiału. Hydrolizę skrobi zawartej w surowcu prowadzono bez jej wyodrębniania z komórki roślinnej i bez jej rafinowania (pominięcie procesu krochmalniczego). Wykorzystano jednoetapowy sposób hydrolizy skrobi (jednoczesne prowadzenie procesu upłynniania i scukrzania). Stwierdzono, że uzysk syropu skrobiowego jest silnie skorelowany ze stopniem rozdrobnienia surowca. Im surowiec bardziej rozdrobniony, tym większa wydajność syropu skrobiowego. Odwrotna zależność dotyczy wydajności modyfikatu kukurydzianego. Przeprowadzone badania doprowadziły do opracowania modelowych założeń technologicznych do wykonania projektu technicznego umożliwiającego zbudowanie oddziału produkcyjnego. Uwzględniając wskaźnik uzysku syropu oraz łatwość przebiegu operacji mechanicznych (przygotowanie zawiesiny, filtrowanie, pompowanie), wytypowano kaszkę kukurydzianą (0,25–0,75 mm) jako najkorzystniejszą formę surowca.
EN
Conducted The research on the whole wide range of corn grains and enzymatic hydrolysis processing into affects to two valuable products: glucose syrup and amylolitic modified corn, which can be used as a component of compound feed product or ingredient food-stuffs. As a raw material used whole integrity corn grains and varius factions by of his crushing mill. Hydrolysis of starch, contained in the raw material, was carried without isolation of the plant cell and without refining (omitting the refining starch process). They used a one-step procedure for the hydrolysis of starch (simultaneous process of liquefaction and saccharification). It has been found that the yield of glucose syrup is highly correlated with the degree of fragmented material, the greater efficiency of glucose syrup the most. Inverse relationship refers to the efficiency of modified corn. The have been elaborated the work, included the of mechanical operations into technology diagram. Following the easy course (preparation of the suspension, filtering, pumping) and the level of indi-speaker yield syrup – Has been selected cornmeal (0,25–0,75 mm) as best form of the raw material. The research has led to the technology development of and gave shape to complete model technology assumptioning assumptions to of get the technical dates and design, which allows the construction of a the production unit plant.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
72
Numer
1
Opis fizyczny
s.31-51,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Starołęcka 40, 61-361 Poznań
autor
 • Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Starołęcka 40, 61-361 Poznań
 • Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Starołęcka 40, 61-361 Poznań
Bibliografia
 • 1. Achremowicz B. (2010). Produkcja skrobi kukurydzianej. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 11, 2-6
 • 2. Dzwonkowski W. (2007). Rynek skrobi ziemniaczanej w Polsce i Unii Europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1-46
 • 3. Junk W. R., Pancoast H. M. (1973). Handbook of sugar. The Ave Publishing Company, Westpoint
 • 4. Michalski T. (1997). Kukurydza jako surowiec dla przemysłu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 450, 201-217
 • 5. Michalski T. (2012). Kukurydza – roślina z przyszłością. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 6. Michalski T. (2014). Kukurydza w roku 2014 – ostrożny optymizm. http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/kukurydza-w-roku-2014
 • 7. Nowotny F. (1972). Właściwości fizyczne i chemiczne skrobi. W: Technologia przetwórstwa ziemniaczanego (red. F. Nowotny). Warszawa: WNT, III, 77-109
 • 8. Pałasiński M. (1972). Gospodarcze aspekty ziemniaka przemysłowego w Polsce. W: Technologia przetwórstwa ziemniaczanego (red. F. Nowotny). Warszawa: WNT, I, 15-23
 • 9. PN-A-74701:1978. Hydrolizaty skrobiowe – Metody badań
 • 10. PN-A-74760:1982. Syropy skrobiowe
 • 11. PN-EN ISO 10520:2002. Skrobia naturalna – Oznaczanie zawartości skrobi – Metoda polarymetryczna Ewersa
 • 12. PN-EN ISO 1666:2000. Skrobia – Oznaczanie wilgotności – Metoda suszarkowa
 • 13. PN-EN ISO 3188:2000. Skrobia i produkty pochodne – Oznaczanie zawartości azotu metodą Kjeldahla – Metoda miareczkowa
 • 14. PN-EN ISO 3593:2000. Skrobia i produkty pochodne – Oznaczanie całkowitej zawartości popiołu
 • 15. PN-EN ISO 3947:2001. Skrobie naturalne i zmodyfikowane – Oznaczanie całkowitej zawartości tłuszczu
 • 16. PN-EN ISO 5498:1996. Produkty rolno-spożywcze – Oznaczanie zawartości włókna surowego
 • 17. Rynek Ziemniaka, nr 42. (2015). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 • 18. Słomińska L., Zielonka R., Jarosławski L. (2013). The unconventional single stage hydrolysis of potato starch. Polish Journal of Chemical Technology, 15 (3), 7-14
 • 19. Sroczyński A. (1972a). Technologia krochmalnictwa ziemniaczanego. W: Technologia przetwórstwa ziemniaczanego (red. F. Nowotny). Warszawa: WNT, IV, 175-309
 • 20. Sroczyński A. (1972b). Technologia produkcji syropu i glukozy. W: Technologia przetwórstwa ziemniaczanego (red. F. Nowotny). Warszawa: WNT, VIII, 378-495
 • 21. Zielonka R., Jarosławski L., Slomińska L., Radke J. (2012). Wpływ fizycznej i amylolitycznej modyfikacji ziarna kukurydzy i produktów przemiału na zawartość wybranych składników. Acta Agrophysica, 19 (1), 215-225
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8044016d-22fc-4ee2-8d79-3f4e525b6917
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.