PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Quality of fruit on the Polish market in the context of minimum standard requirements

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Jakosc handlowa owocow na krajowym rynku w swietle wymagan minimalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the level of commercial quality on the do­mestic fruit market in the context of minimum quality requirements which are essen­tial for allowing fruit to be traded. The source of data were surveys conducted among 470 fruit producers, 10 wholesalers and 165 retailers in the Lublin province in 2003­2006. The research showed that the awareness of the existence and the binding nature of quality standards among participants in the fruit distribution chain was unsatisfac­tory. The knowledge of relevant quality standards was also very limited. In their as­sessment of fruit quality none of the distributors took into account all the features included in the minimum requirements of the existing quality standards. Therefore, the results of the analyses did not testify to the high commercial quality of fruit on the domestic market. Preparation of fruit for sale did not meet in many cases even the minimum requirements of commercial quality standards. The widespread conviction as to the importance of quality standards in improving fruit quality was therefore not reflected on the market of the Lublin province despite the binding nature of such standards.
PL
Celem pracy było określenie poziomu jakości handlowej owoców na krajowym rynku w świetle wymagań minimalnych. Źródłem danych empirycznych były badania ankietowe przeprowadzone w latach 2003-2006 na terenie woj. Lubelskiego wśród 470 producentów owoców, 10 hurtowników i 165 detalistów. Badania wykazały, iż świadomość istnienia i obligatoryjności norm jakości wśród uczestników lańcucha dystrybucji byfe niezadowalająca. Bardzo niska wśród uczestników obrotu była rów­nie ż znajomość zapisów norm. Ani jedna grupa uczestników obrotu nie brała pod uwagę w ocenie jakości owoców wszystkich cech uwzględnianych w wymaganiach minimalnych zapisanych w obowiązujących standardach jakości. Dlatego wyniki analiz nie pozwolity na wysoką ocenę jakości handlowej owoców krajowej produkcji. Przygotowanie owoców do sprzedaży nie spełniało niejednokrotnie nawet minimal­nych wymagań norm jakości handlowej. Powszechne więc przekonanie o ogromnej roli norm w podnoszeniu jakości nie znalazło odzwierciedlania na rynku Lubelszczy­zny, pomimo ich obligatoryjności.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.167-174,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Ciechomski W. 2002. Uwarunkowania rozwoju sektora owocowo - warzywnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. ZAGAD. EKONOM. ROL. 4-5:45-53.
 • Ciechomski W., Marzec-Wołczyńska T., Niewiadomski J. 2000. Rynek warzyw i owoców. Strategiczne opcje dla polskiego agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa, pp. 421-452.
 • Commission Regulation (EC) No 1221/2008, of 5 December 2008, amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implement­ing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector as regards marketing standards. Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organization of the market in fruit and vegetables.
 • Jabłońska L., Pawlak J. 2004. Wymagania jakościowe na rynku ogrodni­czym. Mat. I Konferencji AGF Pol­ska 2004. Warszawa, pp. 4-9.
 • Kijowski J., Sikora T. 2003. Zarządzanie jakością bezpieczeństwem żywności, in­tegracja i informatyzacja systemów. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 • Nieżurawski L., Popławski W. 2009. Mię­dzynarodowe regulacje dotyczące jakości produktów żywnościowych. Roczniki Naukowe SERIA, T XI, Z. 3:259-264.
 • Nosecka B. 2003. Dostosowywanie polskiego rynku owoców i warzyw do wymogów obowiązuj ących w Unii Europejskiej. In: Dostosowywa­nie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. IERiGŻ. Warszawa, pp. 165-176.
 • Płocharski W. 2001. Jakość i możliwości wykorzystania owoców z uwzględ­nieniem preferencji konsumentów. ZESZ. NAUK. INST. SADOW KWIAC. 9: 251-266.
 • Strzębicka A. 2005. Rozwój systemów zapewniania jakości na rynku owo­ców i warzyw. PR. NAUK. SGWW 35: 552-560.
 • Swinnen J.F.M., Maertens M. 2007. Global­ization, agri-food standards and devel­opment. RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA/ A.LXII, N3:413-420.
 • Świetlik J. 2001. Szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego sadownictwa ze szczególnym uwzględnieniem jabłek, truskawek i wiśni. ZESZ. NAUK. INST. SADOW KWIAC. 9: 337-352.
 • Trienekens J., Zuubier P. 2008. Quality and safety standards in the food in­dustry, developments and challenges. INTER. J. PRODUC. ECOM. VOL. 113(1): 107-122.
 • Wiśniewska M. 2005. Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem pro­duktu żywnościowego. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Van der Voort M. et al. 2007. Quality requirements for vegetables and fruit products in the European Union. Applied Plant Research, Research Unit Arable Farming and Vegetable Pro­duction, Wageningen.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-80246f36-fedc-4b79-8c52-2e958d599404
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.