PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 2 |
Tytuł artykułu

Preferencje konsumentów na rynku ryb i przetworów rybnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Consumer preferences on fish and fish products market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była analiza preferencji i postaw konsumentów województwa lubelskiego odnośnie rynku ryb i ich przetworów. Zastosowano nieprobabilistyczą metodę doboru próby – dobór kwotowy, ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Badania przeprowadzono za pomocą anonimowego kwestionariusza ankietowego opracowanego specjalnie do celów niniejszej pracy. Na podstawie analizy wyników badań własnych stwierdzono, że wykształcenie i wiek były czynnikami różnicującymi opinie dotyczące oceny rynku ryb i przetworów rybnych. Zarówno wykształcenie ankietowanych, jak i ich wiek pozwoliły na wyodrębnienie dwóch segmentów różnicujących konsumentów. Pierwsze skupienie reprezentowane głównie przez osoby starsze z wyższym wykształceniem, charakteryzowało się większą świadomością prozdrowotną produktów rybnych oraz dostrzegało ich walory smakowe w stosunku do skupienia drugiego, złożonego głównie z osób młodszych, z podstawowym lub zawodowym wykształceniem.
EN
The paper presents the results obtained from survey conducted among clients. The study was designed to test consumer preferences and attitudes on the fish and fish products market. Were used nonprobability method - quota sampling due to gender, age, education and place of residence. The research was conducted using an anonymous questionnaire, developed specifically for this work. The own research results demonstrated that education and age are factors differing opinions on the assessment of market fish and fish products. Both, the education of the respondents and their age made it possible to distinguish two segments of differentiating consumers. The first focus, represented mainly by the elderly, with higher education, characterized by an increased awareness of pro health fish products and they can discerned their taste compared to the second cluster composed mainly by younger people with primary education or vocational education.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
2
Opis fizyczny
s.230-236,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • Bortnowska G. 2013: Promowanie żywności tradycyjnej – Slow Fish – formą edukacji prozdrowotnej, Probl. Hig. Epidemiol., 94(2), 184-189.
 • Brzozowska E. 1998: Ryby – wartość odżywcza i przydatność kulinarna, Przemysł Spożywczy, 7, 37-39.
 • Cieślik E., Siembida A., Cieślik I., Zaglaniczna K. 2014: Świadomość żywieniowa spożywania ryb i przetworów rybnych wśród mieszkańców województwa małopolskiego, Bromat. Chem. Toksykol., 1, 49-56.
 • Czech A., Grela E.R. 2003: Zwyczaje żywieniowe i częstotliwość spożywania produktów odżywczych wśród studentów uczelni lubelskich, Żyw. Człow. Metab., 30(1/2), 81-85.
 • Gajewska M., Ostrowska A. 2009: Zróżnicowanie spożycia ryb morskich przez studentów dwóch wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Bromat. Chem. Toksykol., 2, 131-136.
 • Grzybowska-Brzezińska M. 2010: Uwarunkowania zmian zachowań konsumentów na rynku żywności, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Probl. Zarz. Finan. Mark., 609, 16, 309-320.
 • Kalinowska K. 2010: Prozdrowotne właściwości ryb, Mag. Przem. Rybnego, 5, 26.
 • Kicińska J. 2009: Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych, J. Agribus. Rural Devel. 4(14), 85-94.
 • Kosicka M. 2005: Aspekty żywieniowe w zakresie spożycia ryb a poziom wiedzy i preferencje konsumentów, Bromat. Chem. Toksykol., 38 (Supl.), 117-121.
 • Pieniak Z., Verbeke W., Scholderer J. 2010: Health-related beliefs and consumer knowledge as determinants of fish consumption, J. Hum. Nutr. Diet., 23(5), 480-488.
 • Polak-Juszczyk L. 2005: Makro- i mikroelementy w rybach, Żyw. Człow. Metab., 32 (supl. I), 988-991.
 • Rudnicki L. 2000: Zachowanie konsumentów na rynku, PWE Warszawa.
 • Skibniewska K.A., Radzymińska M., Jaworska M.M., Babicz-Zielińska E. 2009: Badania zwyczajów żywieniowych studentów polskich i belgijskich, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65), 250-258.
 • Szreder M. 2010: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • Szwacka J. 2007: Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 62, 81-95.
 • Szwacka-Mokrzycka J. 2013: Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Szwacka-Mokrzycka J., Miara A. 2013: Czynniki stymulacji rozwoju rynku żywnościowego, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 15-24.
 • Szwacka-Salmonowicz J. 2003: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Światowy G. 2006: Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE Warszawa.
 • Tkaczewska J., Migdał W. 2013: Spożycie i preferencje nabywcze konsumentów ryb i ich przetworów w Polsce, Przemysł Spożywczy, 67(5), 42-46.
 • Woś J., Racocka J., Kasperek-Hoppe M. 2004: Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8016e5ce-c2cf-457e-bfa1-c1c9dd48fbc6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.