PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Integrated management system of local administration against modern challenges of the economy

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Zintegrowany system zarządzania w administracji samorządowej na tle współczesnych wyzwań gospodarki
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: Understanding of the nature and importance of the integration of management systems in local government administration is the aim of this article based on a modern challenges of the economy. Materials and methods: In the first parts of the article author presents the specifics of public management against factors that affect present on developing new concepts in the management of local institutions, including the New Public Management. Article is a draft proposal publication and is the kind of confrontation of requests that constitute basically the result of research, including research conducted by the author. Results: The article presents the conditions and recommendations for the proper implementation of integrated management systems in these institutions. Particular attention has been emphasized the importance of decentralization and leadership in public organizations, whose intention is to integrate the systems functioning in practice. Conclusions: In summary, the potential benefits of integrated management systems in local government administration, including benefits for clients and organizational economic benefits were included.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przybliżenie istoty i znaczenia integracji systemów zarządzania w administracji samorządowej na tle współczesnych wyzwań gospodarki. Materiały i metody: Autorka w pierwszych częściach opracowania prezentuje specyfikę zarządzania publicznego na tle czynników, które wpływają obecnie na rozwój nowych koncepcji zarządzania w instytucjach samorządowych, w tym New Public Management. Artykuł ma charakter opracowania przeglądowego i stanowi swoistą konfrontację wniosków będących wynikiem badań naukowych, w tym badań prowadzonych przez autorkę. Wyniki: W artykule przedstawiono warunki i zalecenia dla prawidłowego wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania w tych instytucjach. Ze szczególną uwagą podkreślono znaczenie decentralizacji oraz przywództwa w organizacjach publicznych, których zamiarem jest integrowanie funkcjonujących w praktyce systemów. Wnioski: W podsumowaniu zawarto potencjalne korzyści zintegrowanych systemów zarządzania w administracji samorządowej, w tym korzyści dla klientów, korzyści ekonomiczne oraz organizacyjne.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
p.18-32,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walbrzych, Zamkowa 4, 58-300 Walbrzych, Poland
Bibliografia
 • 1. Adair J. (2007), Rozwijanie umiejętności przywódczych. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Austen-Tynda A. (2009), Przywództwo w organizacjach publicznych, W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 250-251.
 • 3. Berdowski J. B., Mężyńska A. (2013), Dylematy kierownictwa przy wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO. Problemy Jakości, nr 10, s. 8-16.
 • 4. Brol M. (red.) (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 45-65.
 • 5. Bugdoł M. (2013), Integracja metod i systemów zarządzania w administracji samorządowej. Problemy Jakości, nr 9, s. 12-15.
 • 6. Buzan T., Dottino T., Israel R. (2004), Mądry lider. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
 • 7. Buzan T., Dottino T., Israel R. (2008), Zwykli ludzie – liderzy. Jak maksymalnie wykorzystać kreatywność pracowników. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
 • 8. Chmiel N. (red.) (2003), Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 308-325.
 • 9. Detyna B. (2011), Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady, zadania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • 10. Detyna B. (2014a), Menedżer publiczny – jego rola w procesie poprawy jakości, W: P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 163-173.
 • 11. Detyna B. (2014b), Proces tworzenia jakości usług publicznych w społeczeństwie postindustrialnym – wyzwania stojące przed zarządzającymi, W: P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 152-154.
 • 12. Fajczak-Kowalska A. (2014), Wybrane koncepcje zarządzania jakością. Problemy Jakości, nr 1, s. 11-12.
 • 13. Fiedkiewicz P. (2008), Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego, W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 47-57.
 • 14. Flieger M. (2011), Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. W: P. Bernat, Z. Kulas (red.), Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Rozwój przez wiedzę. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa, s. 46-47.
 • 15.Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarzadzanie publicznego, W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 42-43.
 • 16. Heller R. (2007), Zarządzanie dynamicznymi zmianami, Biznes, tom 2, Zarządzanie Firmą, Część 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2013), Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management, Problemy Jakości, nr 7-8, s. 27-31.
 • 18. Koczur W. (2009), Decentralizacja jako przesłanka konieczna do rozwoju koncepcji i praktyki zarządzania publicznego, W: A. Frączkiewicz –Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 181-199.
 • 19. Kożuch B. (2004), Zrządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. Placet, Warszawa.
 • 20. Malinowski P. (2005), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot gospodarczy samorządu powiatowego, W: J. Przygodzki (red.), Administracja Publiczna. z. 2, Roczniki Naukowe VIII, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 59-66.
 • 21. Malinowski P. (2009), Kredyty bankowe jako zwrotne formy kształtowania działalności zadaniowo-budżetowej samorządu powiatowego, W: J. Kaczor (red.), Administracja Publiczna. z. 4, Roczniki Naukowe PWSZ XV, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 47-61.
 • 22. Norma PN-EN ISO 9000:2006 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny.
 • 23. Pachoł T. (2011), Budowanie pozycji lidera. Logistyka a Jakość, nr 4, s. 49-51.
 • 24. Paliszkiewicz J. (2008), Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej, W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 61-71.
 • 25. Skrzypek E. (2013), Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Problemy Jakości, nr 7-8, s. 2-10.
 • 26. Supernat J. (2005), Zarządzanie. Kolonia Limited, Wrocław.
 • 27. Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 28. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 • 29. Wolniak R. (2014), Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2008. Problemy jakości, nr 3, s. 20-25.
 • 30. Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 20-45.
 • 31. Zapłata S. (2009), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Websites/ strony internetowe:
 • 1. 8 zasad zarządzania jakością, opracowanie oparte na dokumencie pt. Quality Management Principles, wydanym przez 176 Komitet Techniczny ISO, http://dmwi.pl/index (dostęp 25.04.2015 r.).
 • 2. http://www.samorzad.lex.pl (dostęp 25.04.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7feec22a-141a-4f3b-a2ac-ee4d138989a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.