PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Wpływ niekontrolowanych wysypisk odpadów na obszarach leśnych na cechy strukturalne i funkcjonowanie krajobrazu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of uncontrolled waste dumps on the forest areas on characteristic structural and functional features of the landscape
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniano oddziaływanie pięciu niekontrolowanych wysypisk odpadów, zlokalizowanych na obrzeżach lasów Nadleśnictwa Świdnik na cechy strukturalne i funkcjonowanie systemu krajobrazowego. Obserwowany kilkakrotny wzrost aktywności badanych enzymów w glebach leśnych na terenie niekontrolowanych wysypisk odpadów wskazuje na naruszenie równowagi biologicznej w systemie krajobrazowym i zakłócenia w obiegu materii i przepływie energii pomiędzy elementami krajobrazu. Zawartość analizowanych metali ciężkich w badanych glebach nie przekraczała wartości uznawanych za dopuszczalne, aczkolwiek była wyraźnie większa na terenie wysypisk niż w glebach poza ich zasięgiem. Może to wskazywać na tendencje nagromadzania metali ciężkich w miejscach deponowania odpadów. Stwierdzony brak ujemnego wpływu badanych wysypisk odpadów na właściwości chemiczne i biochemiczne gleb usytuowanych w odległości około 150 m od ich krawędzi świadczy, że zasięg oddziaływania zanieczyszczeń wokół wysypisk jest ograniczony.
EN
The study aimed at evaluating the impact of uncontrolled waste dumps localized at the borders of forest (area of Świdnik inspectorate), on the structural and functional features of landscape system. Increased several times activity of investigated enzymes, observed in the forest soils under uncontrolled waste dumps, indicates a disturbance of biological balance in the landscape system as well as some disorders in the matter cycle and energy flow among the landscape elements. The content of analysed heavy metals in tested soils did not exceed permissible values; however, it was distinctly higher on the dumping grounds than in soils outside their reach. That may indicate a tendency to accumulating heavy metals in the places near waste dumps. Stated lack of negative effect of the dumping grounds on chemical and biochemical properties of the soils situated about 150 m away, testifies that the range of waste impact on the soil around dumping grounds is rather restricted.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.55-63,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Badura L. 1997. Metale ciężkie w ekosystemach lądowych a ekotoksykologia. Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność, znaczenie. Kat. Mikrobiologii AR w Krakowie: 13-26.
 • Bielińska E.J., Mocek-Płóciniak A. 2009. Impact of uncontrolled waste dumping on soil chemical and biochemical properties. Archives of Environmental Protection 36(1): 105-113.
 • Bielińska E.J., Mocek-Płóciniak A., Kaczmarek Z. 2008. Indices of the eco-chemical condition of forest soils on a large-area forest fire. Polish J. of Environ. Stud. 17(5): 665-671.
 • Doran J.W., Sarrantonio M., Lebieg M.A. 1996. Soil health and sustainability. Advance in Agronomy 56: 1-54.
 • Fierer N., Schimel J.P., Holden P. 2003. Variations in microbial community composition through two soil depth profiles. Soil Biol. Biochem. 35: 167-176.
 • Fischer Z., Magomedow M. 2004. Ekologia - krajobraz - energia. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: 35-42.
 • Frączak K. 2004. Oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie Krzyżu na liczebność grzybów w środowisku glebowym ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Acta Agraria et Silvestria, Ser. Agraria 42: 87-95.
 • Januszek K. 1999. Aktywność enzymatyczna wybranych gleb leśnych Polski Południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Seria Rozprawy 250.
 • Kobus J. 1995. Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 209-219.
 • Kuczyńska I. 2007. Rola składowiska w gospodarce odpadami. Monografia, Instytut Nafty i Gazu: 121-127.
 • Kurek E. 2002. Związki przyczynowo-skutkowe aktywności mikrobiologicznej i zakwaszenia gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 482: 307-316.
 • Ladd N., Butler J.H.A. 1972. Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrates. Soil Biol. Biochem. 4: 19-30.
 • Niedźwiecki E., Nowak A., Nowak J., Kłódka D., Meller E., Smolik B. 2004. Oddziaływanie niekontrolowanych wysypisk odpadów na właściwości chemiczne oraz aktywność mikrobiologiczną gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 501: 325-334.
 • Nowak J., Kłódka D., Smolik B. 2004. Ocena oddziaływania niekontrolowanych wysypisk odpadów na aktywność enzymów glebowych i roślinnych w doświadczeniu wazonowym z pszenicą. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 501: 335-341.
 • Pascual J.A., Garcia C., Hernandez T. 1999. Lasting microbiological and biochemical effects of the addition of municipal solid use waste to an arid soil. Biol. Fertil. Soil 30: 1-6.
 • PIOŚ 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka i WWA. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 1-28.
 • Pokojska U. 1998. Zakwaszenie gleb leśnych. Stan wiedzy i perspektywy badań. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 456: 63-67.
 • Quant B., Sobociński Z. 1996. Strefa oddziaływania składowisk odpadów - dylematy rzeczoznawcy. Mat. Ogólnopolskiego Symp. „Metody badań powietrza, wody i gleby wokół składowisk odpadów”, Kraków, 10-12 IX 1996: 43-51.
 • Russel S., Wyczółkowski A.I. (red.) 2005. Metody oznaczania aktywności enzymów w glebie. Acta Agrophysica 120, Rozprawy i Monografie 2005 (3), ISSN: 1234-4125.
 • Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-307.
 • Thalmann A. 1968. Zur Methodik derestimmung der Dehydrogenase aktivit in Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch. 21: 249-258.
 • Zantua M.I., Bremner J.M. 1975. Comparison of methods of assaying urease activity in soils. Soil Biol. Biochem. 7: 291-295.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7fbea903-3f27-4471-8621-12ccdb30fe04
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.