PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 499 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie roztworu 0,01 mol CaCl2 dm-3 do oceny zawartosci wybranych składników mineralnych w glebie i ich stężenia w wodzie gruntowej z terenu zagrody i jej otoczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań była ocena zależności między zawartością wybranych składników mineralnych w roztworze 0,01 mol CaCl₂·dm⁻³ z gleby i ich stężeniem w wodach gruntowych. Badania wykonano w próbkach gleby i wody gruntowej pobranej z 10 gospodarstw demonstracyjnych położonych w miejscowościach: Gródek (woj. podlaskie), Małszyce (woj. kujawsko-pomorskie) i Dziarnowo (woj. mazowieckie). Otrzymano statystycznie istotne zależności nieparametryczne Spearman'a między zawartością wybranych składników w roztworze 0,01 mol CaCl₂·dm⁻³ z gleby a ich stężeniem w wodach gruntowych dla fosforu i potasu w grupie próbek z zagrody; dla fosforu i magnezu - spod łąki oraz dla fosforu i manganu - ze spływu.
EN
The study consisted in evaluating relationships between the content of macro- and micronutrients in the 0.01 mol CaCl₂·dm⁻³ soil extract and their con­centration in groundwater from the farmstead and its environment. Analysed samples of soil and groundwater were taken from area 10 demonstration farms in Gródek (Podlaskie Province), Małszyce (Kujawskopomorskie Province) and Dziarnowo (Mazowieckie Province). Statistically significant correlations were obtained between the content of macro- and micronutrients in the 0.01 mol CaCl₂·dm⁻³ soil extract and their concentration in groundwater: for P i K in the samples from the farmstead; P and Mg - from the meadow and for P and Mn from the flow.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
499
Opis fizyczny
s.21-29,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Chemii Gleby i Wody, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych i Użytków Zielonych w Falentach
autor
 • Zakład Chemii Gleby i Wody, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych i Użytków Zielonych w Falentach
Bibliografia
 • Burzyńska I. 2004. Współzależność zawartości C org w wyciągu glebowym 0,01 mol CaCl₂·dm⁻³ i wybranych składników mineralnych w wodach gruntowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t.4, 29(11): 525-535.
 • Borling K., Otanbbog E. 2001. Potentially teachable phosphorus as affected by ferti­lization in some cultivated Swedish soils. International Phosphorus Transfer Work­shop 2001. 28th August to Iм September 2002 Plymounth, Devon, England.: 28.
 • Hesketh N., Brookers RC. 2000. Development of indicator for risk of phosphorus leaching. Journal of Environmental Quality. Vol. 29/200(1): 105-110.
 • Houba V.J.G., Novozamski L., Van Der Lee J.J. 1990. Applicability of 0.01 M CaCl₂ as a single extraction solution for the assessment of the nutrient status of soils and other diagnostic purposes. Commun. Soil Sci. And Plant Anal. 21: 19-20; 110.
 • Durkowski Т., Burczyk., Walczak В., Wesołowski R 1997. Zagroda wiejska - źród­łem zagrożenia czystości wody i gleby. Mat. Konf. Nauk.-Techn. „Woda jako czyn­nik warunkujący wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa", 19-21 XI 1997, Falenty: 147-152.
 • Rozporządzenie MŚ 2004. Z dnia 11 lutego w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz. U. 32, poz. 284.
 • Sapek B. 2002. Jakość gleby i wody w gospodarstwach demonstracyjnych. Zesz. Edukac. 7/2002. Wyd. IMUZ: 57-71.
 • Sapek A., Sapek B. 1998. Monitoring jakości wody gruntowej w zagrodzie wiejskiej i jej otoczeniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 485: 459-504.
 • Sapek A., Sapek В., Pietrzak S. 2000. Rola produkcji zwierzęcej w rozpraszaniu składników nawozowych z rolnictwa do środowiska, w: Dobre praktyki w rolnictwie, spo­soby ograniczania zanieczyszczenia wód. S. Pietrzak (red.). Przysiek RCDROW: 5-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7fb39f48-f5fe-4903-8c1f-908e0ccdcd14
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.