PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 4 |
Tytuł artykułu

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w ujęciu przestrzennym i środowiskowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Organic agriculture in spatial and environmental terms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono analizę dotyczącą rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w ujęciu przestrzennym i środowiskowym od 1990 do 2014 roku. Analizie poddano cechy ilościowe rolnictwa ekologicznego, takie jak: liczba gospodarstw, wielkości oraz powierzchnie użytków rolnych w tych gospodarstwach. W analizie wykorzystano dane GUS, GIJHARS. Rolnictwo ekologiczne w Polsce wykazuje dość duże zróżnicowanie regionalne, wynikające w znacznej mierze z uwarunkowań przyrodniczych. Znaczenie ma również udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni danego regionu.
EN
The article presents an analysis of the development of organic farming in Poland in spatial and environmental until 2014. The paper analyzes quantitative traits of organic farming such as the number of farms, the size and the agricultural area of the farms. The analysis is based on data GUS, GIJHARS. Organic farming in Poland shows large regional differences, resulting largely from natural conditions. Meaning has also participated legally protected areas in the total area of the region.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
4
Opis fizyczny
s.160-165,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Bera M. 2014: Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwojowy gmin położonych na obszarach chronionych, Progress in Economic Sciences, nr 1,121-129.
 • Biesiacki A., Kuś J., Madej A. 2004: Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej, Wyd. IUNG Puławy.
 • Grabiński T. 1992: Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej, [w:] S. Mynarski (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Przewodnik metodyczny, PWN, 76-105.
 • Komorowska D. 2006: Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego. t. XV, 43-48.
 • Kowalska A. 2010: Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, Oeconomia, 44 (XLIV), 47-63.
 • Liczba producentów ekologicznych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 r. 2012-2014: GIJHARS. Warszawa.
 • Łuczka W. 2013: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po przystąpieniu do UE w aspekcie wsparcia PROW 2004-2006, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 1, s. 135-140.
 • Ochrona Środowiska. Informacje i Opracowania Statystyczne. 2014: GUS, Warszawa.
 • Pawlewicz A. 2015: Condition and prospects of development of organic farming in the European Union, Economic Science for Rural Development, nr 37, 76-85.
 • Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 31
 • grudnia 2013 r. 2012-2014: GIJHARS, Warszawa.
 • Producenci ekologiczni w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2010 r. i 30 września 2011 r. 2011-2012: GIJHARS, Warszawa.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 2001-2005: Raport GIJHARS, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010. 2007-2011: GIJHARS. Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, Dz.Urz. UE, L 189/1.
 • Stuczyński T., Jończyk K., Korzeniowska-Pucułek R., Kuś J., Terelak H. 2007: Warunki przyrodnicze ekologicznej produkcji rolniczej a jej stan obecny na obszarze Polski, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, z. 5, 55-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7fb2769d-bb5e-4409-8111-549c68490e31
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.