PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 19 | 3[49] |
Tytuł artykułu

Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The new methods of neutralizing the construction wastes containing asbestos
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The new methods of neutralizing the construction wastes containing asbestos. In this paper the issue of the disposal of dangers related to the accumulation of asbestos in the Polish territory is presented. The scale as well as the origin of the danger of asbestos to human health and the pollution of the environment has been illustrated. To data in Poland, the only available method of utilization asbestos waste was storage on the landfi ll. The new legislation allows to minimize the amount of asbestos waste by usage of new technologies. The aim of this article is review and evaluation of available, safe methods of asbestos disposal.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
Opis fizyczny
s.38-47,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geoinżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • BAJOREK R., PAROSA R. 2009: Technologia mikrofalowa – nowatorski sposób utylizacji azbestu. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa (izolacje.com.pl; kwiecień 2009).
 • BRZOZOWSKI A., OBMIŃSKI A. 2004: Gdzie występuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania azbestu w Polsce? Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 4 (393): 11–15.
 • DOBRZELECKA I. 2005: Aspekty zdrowotne związane z obecnością azbestu w środowisku człowieka. Materiały z seminarium „Techniczne, zdrowotne i prawne aspekty użytkowania wyrobów zawierających azbest”.Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa.
 • Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do postępu załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L 363 z 31.12.1991, s. 36; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 13).
 • Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu o stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L 207 z 6.08.1999, s. 18; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, s. 193).
 • GLAPA W., MADRYAS C., SAWICKI J., WYSOCKI L. 2005: Analiza uwarunkowań technicznych i środowiskowych wymiany azbesto-cementowych przewodów sieci wodociągowych technologiami bezwykopowymi. Inżynieria Bezwykopowa IV–VI: 28–35.
 • KOŁAKCIŃSKI Z. 2003: Plazma dla ochrony środowiska. Przegląd Komunalny 4 (139): 47.
 • KYĆ K. 2008: Analiza metod energetycznego wykorzystania odpadów. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 25–27 września 2008, Kraków: 113–120.
 • LISTWA A., BAIC I., ŁUKSA A. 2007: Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom.
 • OBMIŃSKI A. 2002: Wyroby budowlane zawierające azbest i związane z nim zanieczyszczenie powietrza. XII Konferencja Sozologiczna „Azbest w środowisku – Problemy ekologiczne i metodyczne”, Wrocław.
 • OBMIŃSKI A. 2004: Użytkowanie, zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest. XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna. Bielsko-Biała.
 • PAWLUK K. 2006: Azbest – substancja niebezpieczna dla środowiska i zdrowia człowieka. Praca inżynierska. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW, Warszawa.
 • PAWLUK K. 2008: Strategia unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest dla dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Praca magisterska. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW, Warszawa.
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, 2002. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032, 2009. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833, ze zm. Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz. 1769, Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 873).
 • TARASEWICZ D., WRÓBLEWSKA A. 2005: Obniżenie kosztów wymiany rurociągów azbestocementowych. Inżynieria Bezwykopowa IV–VI: 26–30.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2005 r., nr 10, poz. 72).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7fac7284-eba1-4230-901c-f9f537f4b4c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.