PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 |
Tytuł artykułu

Obce gatunki inwazyjne we florze spontanicznej żywopłotów w południowo-zachodniej części miasta Siedlce

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Invasive alien species in the spontaneous flora of hedges in the south-western part of the city of Siedlce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca obejmuje analizę stopnia zachwaszczenia żywopłotów ze szczególnym uwzględnieniem udziału obcych gatunków inwazyjnych. Badania przeprowadzono w latach 2014–2016 w południowo-zachodniej części miasta Siedlce. Polegały one na wykonaniu spisów florystycznych w analizowanych siedliskach. Nasadzenia żywopłotów są siedliskami rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych. Stwierdzono w nich występowanie 175 gatunków, w tym 33 gatunki uznane w kraju za inwazyjne. Wśród nich gatunkami szczególnie zagrażającymi żywopłotom były drzewa i krzewy: Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica, Rhus typhina, Padus serotina, Robinia pseudoacacia. Ich negatywne oddziaływanie polega na silnej konkurencji, zwłaszcza o światło, co prowadzi do ustępowania gatunków nasadzonych. Najczęściej i w największym pokryciu notowano Acer negundo, który występował zwłaszcza w żywopłotach z ligustru pospolitego.
EN
The paper deals with an infestation of hedges with particular attention to the contribution of invasive alien species. The study was conducted in the south-western part of the city of Siedlce between 2014 and 2016. Floristic inventories were carried out in the habitats included in the study. Hedges in that area are habitats of invasive alien species, growing in number. A total of 175 species were found in the hedges, 33 of which are considered to be invasive alien ones in Poland. Among them, the following trees and shrubs are particularly threatening for hedgerows: Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica, Rhus typhina, Padus serotina, Robinia pseudoacacia. Their negative impact is caused by their strong competition, especially for light, with hedge plants giving way to invasive species. Among them Acer negundo was the most common, taking up the most space and its incidence was particularly high in hedges of Ligustrum vulgare
Wydawca
-
Rocznik
Numer
32
Opis fizyczny
s.23-29,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Bibliografia
 • Affek-Starczewska A., Starczewski K., Skrzyczyńska J., 2011. Flora spontaniczna towarzysząca rabatom i kwietnikom sezonowym na terenie miasta Siedlce. Ekologia i Technika, 19, 3A: 71-78.
 • Bomanowska A., 2006. Wybrane cechy flory segetalnej Kampinoskiego Parku Narodowego. Pamiętnik Puławski, 143: 27-35.
 • Ćwikliński E., 1970. Flora synantropijna Szczecina. Monografie Botaniczne, 33: 1-103.
 • Dolan R.W., Moore M.E., Stephens J.D., 2011. Documenting effects of urbanization on flora using herbarium records. Journal of Ecology, 99: 1055-1062. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2745.2011.01820.x
 • Godefroid S., 2001. Temporal analysis of the Brussels flora as indicator for changing environmental quality. Landscape and Urban Planning, 52: 203-224.
 • Godefroid S., Koedam N., 2007. Urban plant species patterns are highly driven by density and function of built-up areas. Landscape Ecology, 22: 1227-1239. http://dx.doi.org/10.1007/s10980-007-9102-x
 • GUS. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 1. 01. 2017 r. [https://stat.gov.pl/.../ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalnyw-przekroju-terytorialnym] [dostęp 2017-08-21].
 • Hanspacha J., Kühn I., Pyšek P., Boos E., Klotz S., 2008. Correlates of naturalization and occupancy of introduced ornamentals in Germany. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 10: 241-250.
 • Ignatieva M., Meurk C., Newell C., 2000. Urban biotopes: the typical and unique habitats of city environments and their natural analogues. ss. 46-53; W: Proceedings of Urban biodiversity and ecology as a basis for holistic planning and design Workshop, Stewart G. and Ignatieva M. (ed).
 • Ignatieva M.E., Stewart G.H., 2009. Homogeneity of urban biotopes and similarity of landscape design language in former colonial cities. W: McDonnell M.J., Hahs A., Breuste J. (eds); Comparative ecology of cities and towns, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 • Jackowiak B., 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, 2: 5-409.
 • Jackowiak B., 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 8: 1-228.
 • Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
 • Korczyński M., 2010. Udział gatunków obcych we florze segetalnej Bydgoszczy. Fragmenta Agronomica, 27(3): 70-75.
 • Kowarik I., 2005. Urban ornamentals escaped from cultivation. W: Gressel J. (ed.), Crop Ferality and Volunteerism, CRC Press, Boca Raton, ss. 97-121.
 • Krechowski J., 2005. Zróżnicowanie przestrzenne udziału terofitów we florze miasta Siedlce. Zeszyty Naukowe AP w Siedlcach, ser. Rolnictwo, 66/67: 75-82.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2016–2020. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/402/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 20.04.2017 r.
 • McIntosh N., 2013. The need to involve stakeholders to combat IAS in cities. Invasive Alien Species: the Urban Dimension. Strengthening local action in Europe’s urban areas. 5 September 2013, IUCN Global Headquarters, Gland, Switzerland.
 • Michalak S., 1970. Flora synantropijna miasta Opola. Opolski Rocznik Muzeum, 4(2): 5-181.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. W: Z. Mirek (red.) Biodiversity of Poland, 1, s. 442. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Misiewicz J., 1976. Flora synantropijna i zbiorowiska ruderalne polskich portów morskich. WSP, Słupsk.
 • Mojski J.E., 1972. Nizina Podlaska. ss. 318-362; W: Geomorfologia Polski. II. Niż Polski, Galon R. (red.), PWN Warszawa.
 • Muratet A., Porcher E., Devictor V., Arnal G., Moret J., Wright S. & Machon N., 2008. Evaluation of floristic diversity in urban areas as a basis for habitat management. Applied Vegetation Science, 11: 451-460. http://dx.doi.org/10.3170/2008-7-18530
 • Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta Siedlce 2011. Urząd Miasta Siedlce. Biuro Opracowań Projektowych. [https://www.google.com/search?q=Opracowanie+ekofizjograficzne+dla+Miasta+Siedlce+2011]
 • Pavlović-Muratspahić D., Stanković M., Branković S., 2010. Taxonomical analysis of ruderal flora (sensu stricto) in area of the city of Kragujevac. Kragujevac Journal of Science, 32: 101-108.
 • Pickett S.T.A., Cadenasso M.L., 2011. Urban ecological systems: Scientific foundations and a decade of progress. Journal of Environmental Management, 92: 331-362.
 • Scalera R., 2013. The main impacts of invasive alien species in cities. Invasive Alien Species: the Urban Dimension. Strengthening local action in Europe’s urban areas. 5 September 2013, IUCN Global Headquarters, Gland, Switzerland. Abstracts, ss. 3-4.
 • Sowa R., 1974. Wykaz gatunków flory synantropijnej Łodzi oraz zarys ich analizy geograficzno-historycznej. Zeszyty Naukowe UŁ, Ser. 2, 54: 11-26.
 • Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku. Urząd Miasta Siedlce. [www.siedlce.pl/components/download/send.php?pos_id=2701]
 • Sudnik-Wójcikowska B., 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Część 1 i 2. Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Sudnik-Wójcikowska B., 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Tokarska-Guzik B., 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Jaworznie. Prace Botaniczne, Inst. Bot. UJ. 34: 1-292.
 • Tokarska-Guzik B., 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 192 ss.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ, Warszawa, 71 ss.
 • Trzaskowska E., 2011. Zbiorowiska synantropijne – niedoceniony potencjał współczesnych miast. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 10(3): 55-66.
 • Trzcińska-Tacik H., 1979. Flora synantropijna Krakowa. Rozprawa habilitacyjna UJ, 32: 3-278.
 • Woźny A., 2015. Wpływ warunków siedliskowych na stan zieleni przyulicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(1): 557-567.
 • Wysocki Cz., 2008. Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności. Nauka. Przyroda. Technologie, 2(4): 1-10.
 • Zelnik I., 2012. The presence of invasive alien plant species in different habitats: case study from Slovenia. Acta Biologica Slovenica, 55(2): 25-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f89864f-a332-4450-af67-cd89f8c74cf5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.