PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 |
Tytuł artykułu

Biologia i potencjalna szkodliwość niekreślanki wierzbówki (Earias clorana L.) – przegląd literatury

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Biology and potential harmfulness of cream bordered green pea (Earias clorana L.) – literature review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono przegląd literatury dotyczącej motyla Earias clorana, którego larwy żerują na różnych gatunkach wierzby (Salix sp.). Oprócz opisu morfologii (jajo, gąsienica, poczwarka, imago) cyklu rozwojowego, preferencji pokarmowych i sposobu żerowania obejmuje ono zagadnienia potencjalnej szkodliwości i sposobów zwalczania. Wykorzystana literatura dotyczy zarówno upraw koszykarskich, jak i energetycznych. Podjęto próbę wyjaśnienia niektórych niekonsekwencji występujących w piśmiennictwie, a w podsumowaniu podano, jakich informacji brakuje do pełnego opracowania założonej tematyki.
EN
The paper is a literature-based description of cream-bordered green pea (Earias clorana L.), the pest of willow. The main topics are: morphology (egg, caterpillar, pupae, moth), development, feeding preferences, stem damage, harmfulness and control methods. The data concerns basket willows as well as willows in short rotation coppice system. In the Conclusions section information needed to fi ll important knowledge gaps is listed.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
19
Opis fizyczny
s.3-10,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Dział Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Åhman I., 1997. Growth, herbivory and disease in relation to gender in Salix viminalis L. Oecologia, 111: 61-68.
 • Amann G., 1994. Kieszonkowy atlas najważniejszych chrząszczy, motyli i innych owadów lasów Europy Środkowej oraz ich stadiów rozwojowych i żerowisk, zawierający opisy poszczególnych gatunków. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
 • Boczek J., Dąbrowski Z.T., 2005. Zadania systematyki i taksonomii stawonogów a potrzeby nowoczesnej ochrony roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 45(1): 60-67.
 • Bukiewicz H., Zwoliński S., 1979. Uprawa i eksploatacja wikliny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Buszko J., Masłowski J., 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera: Część I. Lasiocampidae, Endormidae, Lemoniidae, Saturniidae, Sphingidae, Traumetopoeidae, Notodontidae, Lymantriidae, Pantheidae, Nolidae, Arctiidae. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz.
 • Buszko J, Nowacki J., 2000. The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań, Toruń, Polish Entomological Monographs, vol. 1.
 • Cavalli L.M., 1957. Contributo alla conoscenza dell’Earias chlorana L. (Lepidoptera-Noctuidae). Pontifi cia Academia Scientiarum, Acta, XVI(12): 103-122.
 • Czerniakowski Z.W., 2010. Bioróżnorodność szkodliwej entomofauny na wierzbach w południowo-wschodniej Polsce. Fragmenta Agronomica, 27(4): 19-24.
 • Czerniakowski Z.W., 2005. Szkodliwe owady w matecznikach wierzby energetycznej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 45(1): 77-81.
 • Czerniakowski Z.W., 2003. Uwagi i propozycje do zaleceń ochrony wikliny. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 43(1): 78-81.
 • Dalin P., Björkman Ch., 2003. Adult beetle grazing induces willow trichome defence against subsequent larval feeding. Oecologia, 134: 112-118.
 • Fibiger M., Hacker H.H., 2005. Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae). Esperiana. Buchreihe zur Entomologie, 11: 93-205.
 • Gerâk Û.M., 2009. Dovivčennâ fauni sovok (Noctuoidea, Lepidoptera, Insecta) uročiŝa Bìlec’kij lìs (Ukraïna, L’vìvs’ka oblast’). Naukovij vìsnik Užgorods’kogo unìversitetu, ser. Bìologìâ, 25: 176-185.
 • Jaśkiewicz B., Górska-Drabik E., Golan K., 2004. Szkodniki zagrażające uprawom wierzby wiciowej (Salix viminalis). Ochrona Roślin, 49(1): 24-25.
 • Jeżewski Z., Chodorowski P., 1956. Uprawa wikliny. PWRiL, Warszawa.
 • Kański B., 1949. Wikliniarstwo. „Polska Wiklina”, Poznań.
 • Karsholt O., van Nieukerken E.J., 2014. Fauna Europaea: Nolidae. Fauna Europaea version 2.6.2, http://www.faunaeur.org www.faunaeur.org
 • Kodrik J., Kodrik M., Hlaváč P., 2006. The occurrence of fungal and insect pests in riparian stands of the central Hron and Slatina rivers. Journal of Forest Science, 52(1): 22-29.
 • Kurir A., 1968. Beitrag zur Biologie und Taxonomie der Weidenkahneule (Earias chlorana L.). Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 61(1-4): 298-344.
 • Maciak F., Okruszko H., Jeżewski Z., 1973. Przydatność siedlisk na średnio głębokich i głębokich torfach do uprawy wikliny przemysłowej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria D. Monografi e, tom 149.
 • Magerstein V., 1934. Über die Beschädigung der Weiden durch den Weidentriebspinner Earias chlorana L. und Weidenrosengallmücke Rhadophaga rosaria H. Anzeiger·für Schädlingskunde, 12: 141-145.
 • Nijak K., 2011. Gatunki owadów zasiedlających różne odmiany i klony wierzby energetycznej – potencjalne zagrożenie w ochronie upraw. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 51(4): 1563-1566.
 • Norejka R., Smalûkas D., 1996. Nasekomye-fi tofagi – vrediteli vyraŝivaemyh v kulture iv (Salix L.). Ekologija LMA, 2: 81-87.
 • Noyes, J.S. 2014. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids (dostęp 31.12.2014)
 • Peacock L., Lewis M., Powers S., 2001. Volatile compounds from Salix spp. varieties differing in susceptibility to three willow beetle species. Journal of Chemical Ecology, 27(10): 1943-1951.
 • Pruszyński S., Gacek E., 2005. Rośliny energetyczne – nowe wyzwanie dla ochrony roślin. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 45(1): 384-391.
 • Remlein-Starosta D., Mrówczyński M. (red.), 2013. Metodyka integrowanej ochrony wierzb krzewiastych dla producentów biomasy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań.
 • Ropek D., 2007. Szkodniki wierzby wiciowej (Salix viminalis). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 47(1): 355-358.
 • Sage R.B., 1998. Short rotation coppice for energy: towards ecological guidelines. Biomass and Bioenergy, 15(1): 39-47.
 • Schnaider Z., 1967. Metody zwalczania Niekreślanki wierzbówki (Earias chlorana L. – Noctuidae – Lepidoptera). Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.
 • Schnaider Z., 1976. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodowanych przez owady i pajęczaki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Stocki J., 2001. Drzewa liściaste i owady na nich żerujące. MULTICO Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Sulewska H., Śmiatacz K., Panasiewicz K., Szymańska G., Koziara W., 2013. Evaluation of damage and control of creambordered green pea (Earias chlorana Hübner) caterpillars in a 4-year old plantation of common willow (Salix viminalis L.). Zemdirbyste-Agriculture, 100(1): 99-104.
 • Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., 2006. Wierzba energetyczna. Wydawnictwo Plantpress, Kraków.
 • Szczukowski S., Tworkowski J., Wiwart M., Przyborowski J., 2002. Wiklina (Salix sp.). Uprawa i możliwości wykorzystywania. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Tomaszewski D., 2004. The wax layer and its morphological variability in four European Salix species. Flora, 199: 320-326.
 • Tomczyk A., 2008. Intensywność fotosyntezy i przyrost biomasy wierzby energetycznej uszkodzonej przez szkodniki. Postępy Nauk Rolniczych, 4-5: 47-54.
 • West A., 1985. A rewiew of insects affecting production of willows. Information report N-X-232, Canadian Forestry Service, Newfoundland Forestry Centre.
 • Wróbel J., 2006. Kinetyka wzrostu oraz wybrane wskaźniki fizjologiczne Salix viminalis uprawianej na refulacie piaszczystym nawożonym osadem ściekowym. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy, tom 239.
 • Wrzesińska D., Wawrzyniak M., 2012. Motyle (Lepidoptera) zasiedlające plantacje wierzby wiciowej (Salix viminalis). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 52(2): 248-251.
 • http://www.lepidoptera.eu (dostęp 19.12.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f72227d-c7a4-4a47-ba9e-3c54f170371b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.