PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 60 | 6 |
Tytuł artykułu

Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej

Warianty tytułu
EN
New products in the market for resort tourism
RU
Novye produkty na rynke kurortnogo turizma
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Moda na zdrowy styl życia oraz starzenie się społeczeństwa powodują wzrost znaczenia turystyki zdrowotnej, do której zaliczamy turystykę uzdrowiskową. Turystyka uzdrowiskowa może w istotny sposób wspomóc rozwój turystyki, zapewniając dynamiczny rozwój miejscowości uzdrowiskowych. Przyszłość wielu polskich uzdrowisk leży w odchodzeniu od wyłącznie leczniczo-zabiegowego profilu terapii i wprowadzeniu nowych usług. Celem pracy było przedstawienie nowych produktów turystyki uzdrowiskowej, wprowadzanych w uzdrowisku Świnoujście S. A. oraz wykazanie jaki wpływ mają one na zmieniającą się strukturę turystów uzdrowiskowych. Badania wykazały, że kuracjusze komercyjni, w pełni finansujący swój pobyt, którzy odwiedzili obiekty Uzdrowiska Świnoujście S. A. w latach 2011 - 2013, stanowili prawie 23% turystów uzdrowiskowych. Byli to w większości Polacy (ponad 75%), reprezentujący głównie województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie, korzystający przeważnie z pakietów: dla seniora oraz kardiologicznego, trwających 7 i 14 dni.
EN
The fashion for healthy lifestyle and ageing of the society cause the growth of importance of health tourism which includes spa tourism. Spa tourism may substantially support tourism development, ensuring a dynamic development of resort localities. The future of many Polish resorts in in the departure from the exclusively medical and procedural profile of therapy and in introduction of new services. An aim of the study was to present the new products of spa tourism, being introduced in the resort Świnoujście S. A., as well as to indicate what impact they have on the changing structure of spa tourists. The surveys showed that commercial spa clients, fully financing their stay, who visited the facilities of the resort Świnoujście S. A in 2011 - 2013, accounted for almost 23% of spa tourists. They were mostly Poles (more than 75%), representing mainly the following provinces: Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie and Śląskie, using primarily the packages for the senior and the cardiologic ones, lasting 7 and 14 days.
RU
Мода на здоровый образ жизни и старение общества вызывают рост значения оздоровительного туризма, к которому относится курортный туризм. Курортный туризм может существенным образом поддержать развитие туризма, обеспечивая динамичное развитие курортных местностей. Будущее многих польских курортов - в отхождении от исключительно лечебно-процедурного профиля терапии и во введении новых услуг. Цель работы - представить новые продукты курортного туризма, вводимые в курорте Свиноуйсьце АО, и выявить, какое влияние они оказывают на изменяющуюся структуру курортных туристов. Исследования показали, что коммерческие курортники, полностью финансирующие свое пребывание, которые посетили объекты санатория Свиноуйсьце АО в 2011 - 2013 гг., составляли почти 23% туристов-курортников. Ими были в большинстве случаев поляки (свыше 75%), представляющие в основном следующие воеводства: Любушское, Великопольское, Нижнесилезское и Силезское, пользующиеся преимущественно пакетами для пожилых людей и кардиологическим, продолжающимися 7 и 14 дней.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
6
Opis fizyczny
s.198-206,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Sportów Indywidulanych, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, ul.Piastów 40B, Bud.6, 70-065 Szczecin
 • Zakład Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, ul.Piastów 40B, Bud.6, 70-065 Szczecin
Bibliografia
 • Deluga W. (2013), Konkurencja jako czynnik podwyższania jakości usług sanatoryjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 784, seria „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Gieremek, K., Dec, L. (2007), Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. AWF, Katowice.
 • Górka J., Wartecka-Ważyńska A. (2013), Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 784, seria „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Kotarski D. (2013), Specyfika popytu restytucyjnego na usługi sanatoryjne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 784, seria „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Lewandowska A. (2007), Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 • Meyer B., Borun M. (2013), Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum Spa jako przykład współpracy podmiotów na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 784, seria „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Osiński W. (2002), Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w wieku starszym, „Antropomotoryka”, nr 24.
 • Osiński W., Szeklicki R. (2012), Rozwój gerokinezjologii: jedno z najpilniejszych wezwań dla nauk o kulturze fizycznej, (w:) Maciaszek J., Szeklicki R., Osiński W. (red.), Aktywność fizyczna w wieku starszym w badaniach naukowych (potrzeby i korzyści), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Panasiuk A. (2013), Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 784, seria „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Pilch T., Bauman T. (2010), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Ponikowska I. (2001), Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej, „Służba Zdrowia”, nr 63 - 66.
 • Stankiewicz B., Lewicki W. (2013), Analiza konkurencyjności sprzedaży w sektorze usług turystyki uzdrowiskowej regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 784, seria „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Straburzyńska-Lupa, A., Straburzyński, G. (2007), Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku (2005/2006; 2008/2010), Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa - Szczecin - Koszalin.
 • Sygit M., Sygit K. (2008), Wychowanie zdrowotne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Trojanowska A. (2011), Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie, „Zdrowie Publiczne”, nr 121(1).
 • Urbańska J. (2010), Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zakladyleczuzdrow_201208300926.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f66fd7c-45eb-464f-9db2-f43303e2392d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.