PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

Przestrzenie publiczne bez barier - analiza wrocławskich przestrzeni pod względem dostępności i funkcjonalności dla osób niepełnosprawnych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Public spaces without barriers - accessibility and functionality analysis of Wrocław city's public spaces according to the needs of poeple with disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z projektowaniem przestrzeni publicznych w zgodzie z siedmioma zasadami projektowania uniwersalnego stworzonymi na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej i przyjętymi na świecie jako standard. Poddane analizie przykłady pochodzić będą z różnych części Wrocławia, zarówno przedmieść, jak i centrum. Wszystkie te niedawne modernizacje to przestrzenie projektowane zgodnie z nowymi trendami. Podstawowe pytanie, które przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do jakości i funkcjonalności tych przestrzeni: czy faktycznie są one uniwersalne, czy jedynie dostępne? Podkreślono różnicę między tymi pojęciami. Całość rozważań ma na celu uświadomienie, jak duże wartości dla nowoczesnego społeczeństwa, stojącego w obliczu przemian demograficznych, niesie projektowanie uniwersalne oraz skontrastowanie tej tezy z relatywnie niewielkim zainteresowaniem projektantów, deweloperów i urzędów
EN
The purpose of the article is to discuss issues of public spaces in relation to the seven principles of universal design created in the Center for Universal Design at North Carolina State University. Those principles are recognized as a worldwide standard for accessibility. Subjects of the analysis are located in central as well as suburban parts of Wroclaw, Poland. All of them are recent modernizations, following the newest design trends. The main focus of the research is quality and functionality of those spaces. Authors verify if spaces can be in fact called universal, or rather merely accessible. The difference between those concepts will be identified and emphasized. The purpose of the aspects explored, is raising awareness about the value universal design for modern society, standing in front of demographic changes. The thesis will be also confronted with relatively low interest of designers, developers and administrations.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
s.153-165,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki "Cardo", Zakład Urbanistyki, Politechnika Wrocławska, ul. Bolesława Prsa 53/55, 50-377 Wrocław
Bibliografia
 • Banaś, J. (2013). Dworcowa pułapka na niewidomych, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,14778 433,Dworcowa_pulapka_na_niewidomych__Kieruja_na_zamkniete.html, dostęp: 15.03.2016.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Lider dostępności – Wrocław nagrodzony za „szpilkostradę”, 2016, http://bip.um.wroc.pl/artykul/644/23540/lider-dostepnosci-wroclaw-nagrodzony-za-szpilkostrade, dostęp: 15.03.2016.
 • Building construction. Accessiblity and usability of the built environment. ISO 21542:2011.
 • Cichosz, A. (2016). Bulwary nad Odrą na nowo (New boulevards by the Odra river), http://www.wroclaw.pl/bulwary-nad-odra-wroclaw-dunikowskiego-kaczynskich, dostęp: 15.03.2016.
 • Connell, B.R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., Sanford, J., Steinfeld, E., Story, M., Vanderheiden, G. The principles of universal design (1997), http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm, dostęp: 15.03.2016.
 • Czarnecki, B., Siemiński, W. (2004) Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (Shaping of the safe public space). Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej D.U. UE C 83/99, art. 26, decyzja Komisji Europejskiej 2008/164/WE.
 • Grupa 5. Modernizacja i rozbudowa historycznego kompleksu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu, http://www.grupa5.com.pl/projekty/modernizacje, dostęp: 15.03.2016.
 • Kowalski, K. [bdw]. Planowanie dostępności. Prawo w praktyce (Availability planning. Law in practice). Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.
 • Kuryłowicz, E. (2005). Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym (Universal design. Providing accessibility for the people with disabilities), wyd. 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.
 • Mikołajów, K. (2015). Przestrzeń publiczna osoby niepełnosprawnej, w: Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce (Public space of a person with disabilities, in: Legal and administrative aspects of the situation of disabled people in Poland). Red. M., Giełda, R., Raszewska-Skałecka. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Miles, E., Ballantyne, K., Gravelle, A. (2013). Accessible public spaces design standards. County of Brant.
 • Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–2015, http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/dokumenty-mie dzynarodowe/141-plan-dzialan-rady-europy-w-celu-promocji-praw-osob-niepelnosprawnych, dostęp: 15.03.2016.
 • Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Zalecenia i przepisy (Design and adaptation of public spaces according to the needs of blind and visually impaired, suggestions and regulations). (2016). Polski Związek Niewidomych, Warszawa.
 • Raport z wyników. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny (Report on results. National census of population and f lats 2011. Statistics Poland, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_w ynikow_NSP2011.pdf, 15.03.2016.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Dz.U z 2011 r. nr 144 poz. 859.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 2000 r. nr 63 poz. 735.
 • Rumińska, A. (2010). Projektowanie uniwersalne w architekturze. Przykład Wrocławia (wystąpienie) (Universal Design in architecture. Example of Wroclaw).
 • Trends in universal design. Norwegian directorate for children, youth and family affairs (2013). The Delta Centre, Norway.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776.
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U 1994 nr 89 poz. 414, t.j.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Dz.U. z 1984 r. nr 53 poz. 272.
 • Wysocki, M. (2009). Dostępna przestrzeń publiczna (Accesible public space). Samorząd Równych Szans, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 • Wysocki, M. (2003). Standardy dostępności dla miasta Gdyni (Accessibility standards for the city of Gdynia). Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska (Wydział Architektury).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f37739e-130f-4137-8c03-60aa559530c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.