PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/IV |
Tytuł artykułu

Oddziaływanie wód przypadkowych na stężenie związków biogennych w ściekach surowych i oczyszczonych podczas pogody mokrej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of infiltration water on the concentration of biogenic compounds in raw and tread sewage during wet weather
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie w jakim zakresie wody przypadkowe dopływające go kanalizacji sanitarnej podczas pogody mokrej wpływają na stężenie związków azotu i fosforu w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Badania przeprowadzono w czterech wybranych systemach kanalizacyjnych zlokalizowanych w województwie małopolskim. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że wody przypadkowe dopływające do kanalizacji sanitarnej, podczas pogody mokrej w każdym analizowanym przypadku wpływały na obniżenie stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach surowych. Nie stwierdzono negatywnego wpływu wód przypadkowych na wzrost stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika podczas pogody mokrej. Badania wykazały natomiast, że stężenie tego wskaźnika ulegało obniżeniu od 2,7 do 4,8% przy wzroście udziału wód przypadkowych o 10% w przepływie dobowym. Badania wykazały negatywny wpływ wód przypadkowych na stężenie fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych w przypadku obiektów o małej przepustowości hydraulicznej. Podwyższone wodami przypadkowymi przepływy ścieków powodowały wynoszenie osadu czynnego, zawierającego związki fosforu, z komór bioreaktora oraz lejów osadników wtórnych. W obiektach charakteryzujących się dużą rezerwą przepustowości hydraulicznej dopływy do kanalizacji wód przypadkowych powodowały natomiast obniżenie stężenia fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych od 0,9 do 3,9% na każdy 10% wzrost udziału tych wód w przepływie dobowym.
EN
The aim of this study was to determine the extent of the effect of infiltration into a sewerage system during wet weather on the concentration of nitrogen and phosphorus compounds in raw sewage flowing into the treatment plant and in treated sewage discharged into the receiver. The study was conducted in four selected sewerage systems located in the Lesser Poland Voivodeship. The results showed that in each of the analyzed cases the concentration of total nitrogen and total phosphorus in raw sewage was reduced by the infiltration into the sewerage system during wet weather. There was no adverse effect of infiltration on the concentration of total nitrogen in treated sewage discharged into the receiver during wet weather. On the other hand, the research showed that when the share of infiltration in the daily flow increased by 10%, the concentration of total nitrogen was reduced by from 2.7 to 4.8%. The research demonstrated the adverse effect of infiltration on the concentration of total phosphorus in treated sewage in the case of objects with low hydraulic capacity. Sewage flows, increased by infiltration water, caused the removal of activated sludge, containing phosphorus compounds, from bioreactor chambers and funnels of secondary settling tanks. However, in the objects characterized by a large reserve of hydraulic capacity, infiltration into the sewerage system caused the decrease in concentration of total phosphorus in treated sewage – by from 0.9 to 3.9% per each 10% increase in the share of infiltration water in the daily flow.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.179-191,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. PZITS Oddz. Wielkopolski, Poznań 2003.
 • Butler D., Davies J.W. Urban Drainage. 3rd ed. Spon Press, London – New York 2001.
 • Franz T. Spatial classification methods for efficient infiltration measurements and transfer of measuring results. Dissertation Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, TU Dresden 2007, Dresdner Bericht 28.
 • Kaczor G. Otwory we włazach kanalizacyjnych, jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do kanalizacji sanitarnej. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 9, 2009, s. 155–163.
 • Kaczor G. Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych. Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska), Acta Scientiarum Polonorum, Wydawnictwo UR w Krakowie, 2011, s. 27–34.
 • Kaczor G., Bergel T. Wpływ wód przypadkowych na ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych do odbiornika. Przem. Chem. Sigma-Not 87(5), 2008, s. 476–478.
 • Kaczor G., Bugajski P. Wpływ wód przypadkowych na jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika podczas pogody mokrej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 8’2012, Wydawnictwo Sigma NOT, Warszawa, 2012, s. 334–337.
 • Kaczor G., Satora S. Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza 3(45), 2, 2003, s. 35–46.
 • Karpf C., Krebs P. Assessment of Extraneous Water Inflow in Separated Sewer Networks. Proc. 10th ICUD Conference, Copenhagen, Danmark, 21–26 August 2005.
 • Kwietniewski M., Rak J. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. PAN, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, nr 67, Warszawa 2010.
 • Łomotowski J., Szpindor A., 1999. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady Warszawa.
 • Pecher R. Fremdwasseranfall im Kanalnetz -ein wasserwirtschaftliches Problem? Korrespondenzabwasser 12 (45), 1999, s. 2250–2258.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984.)
 • Tchobanoglous G., Burton F., Stensel D. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. Metcalf & Eddy. McGraw-Hill Boston 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f1e1904-3edb-457d-9324-b68b8e521bac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.