PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |
Tytuł artykułu

Changes in the productivity of agriculture after Polish accession to the European Union

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmiany produktywności rolnictwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article determines changes in agriculture productivity of individual Polish voivodeships in 2005–2012 based on the Malmquist Productivity Index. The model features the following variables: one effect (value of purchased agricultural products) and fi ve inputs (area of agricultural land, number of people employed in agriculture, use of fertilizers, number of tractors, livestock). The study indicated that technological progress had a greater impact on the change in productivity of agriculture in Poland in the period after accession to the EU than changes in technical effi ciency. Meanwhile, the highest average index of changes in MPI during the period was achieved by voivodeships: Dolnośląskie, Lubelskie, Pomorskie and Mazoweckie.
PL
W artykule bazując na indeksie produktywności Malmquista, określono zmiany produktywności rolnictwa w poszczególnych polskich województwach w latach 2005– –2012. Do modelu przyjęto jako zmienne jeden efekt (wartość skupu produktów rolnych) oraz pięć nakładów (powierzchnia UR, liczba pracujących w rolnictwie, zużycie nawozów, liczba ciągników, inwentarz żywy). W ramach badań wskazano, że większy wpływ na zmianę produktywności rolnictwa w Polsce w okresie po akcesji do UE miał postęp technologiczny niż zmiana efektywności technicznej. Z kolei najwyższy średnioroczny indeks zmian MPI w badanym okresie osiągnęły województwa dolnośląskie, lubelskie, pomorskie i mazowieckie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
3
Opis fizyczny
p.5-15,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Economics and Enterprise Organization, WULS-SGGW, Faculty of Economic Sciences, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Baran J., 2013. Effi ciency of the production scale of Polish dairy companies based on Data Envelopment Analysis. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12 (2), 5–13.
 • Baran J., Żak J., 2014. Multiple Criteria Evaluation of Transportation Performance for Selected Agribusiness Companies. Procedia – Social and Behavioral Sciences 111, 320–329.
 • Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M., 2012. Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej (Comparison of polish agricultural productivity against the background of European Union countries). Annals of The Polish
 • Association of Agricultural and Agribusiness Economists XV, 2, 35–40 [in Polish].
 • Brümmer B., Glauben T., Thijssen G., 2002. Decomposition of productivity growth using distance functions: the case of dairy farms in three European countries. American Journal of Agricultural Economics 84 (3), 628–644.
 • Caves D.W., Christensen L.R., Diewert W.E., 1982. The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output and Productivity. Econometrica 50, 1393–1414.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., 2007. Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publisheres, New York.
 • Färe R., Grosskopf S., Lindgren B., Roos P., 1992. Productivity Change in Swedish Pharmacies 1980–1989: A Nonparametric Malmquist Approach. Journal of Productivity Analysis 3, 85–102.
 • Färe R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z., 1994. Productivity Growth, Technical Progress, and Effi ciency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review 84, 1, 66–83.
 • Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S., 1993. The Measurement of Productive Effi ciency Techniques and Applications. Oxford University Press, New York, Oxford.
 • Fulginiti L., Perrin R., 1997. LDC agriculture: Nonparametric Malmquist productivity index. Journal of Development Economics 53, 373–390.
 • Helta M., Świtłyk M., 2004. Zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista do pomiaru efektywności nawożenia mineralnego w gospodarce całkowitej Polski w latach 1976–2001 (Application of Malmquist productivity index to measure the effectiveness of fertilization in Polish in the years 1976–2001). Scientifi c Papers of the University of Economics in Wroclaw 1015, Wrocław, 277–282 [in Polish].
 • Helta M., Świtłyk M., 2007. Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2005 r. (Technical effi ciency of the milk production in EDF farms in a year 2004). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 93, 2, 80–87 [in Polish].
 • Helta M., Świtłyk M., 2008. Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994–2006 (Technical effi ciency of agricultural farms belonging to Agricultural Property Agency (APA) in 1994–2006). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa 95, 1, 142–149 [in Polish].
 • Helta M., Świtłyk M., 2009. Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2006 r. (Effi ciency of milk production in farms belong to European Dairy Farmers (EDF) in 2006). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa 96, 1, 60–67 [in Polish].
 • Malmquist S., 1953. Index Numbers and Indifference Surfaces. Trabajos de Estatistica 4, 209–242.
 • Jarzębowski S., 2010. Efektywność przedsiębiorstw młynarskich na przykładzie Polski i Niemiec (Comparison of effi ciency of Polish and German grain mills). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa 97, 4, 78–85 [in Polish].
 • Jóźwiak W. (Ed.), 2005. Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań (The economic situation and the economic activity of different groups of Polish farms. Preliminary results). Seria Program Wieloletni 2005–2009, nr 7. IERiGŻ-PIB, Warszawa [in Polish].
 • Kowalczyk S., 2007. Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (Funds of the European Union in the development of agriculture and rural areas). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3(312), 3–23 [in Polish].
 • Kulawik J. (Ed.), 2008. Analiza efektywności ekonomicznej i fi nansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP (Analysis of economic and fi nancial effi ciency agricultural enterprises established on the basis of the assets WRSP). IERiGŻ, Warszawa [in Polish].
 • Kuszewski T., Sielska A., 2012. Efektywność sektora rolnego w województwach przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Polish agriculture sector performance by province before and after the country’s accession to the European Union). Gospodarka Narodowa 3 (247) [in Polish].
 • Lissitsa A., Odening M., 2005. Effi ciency and Total factor productivity in Ukrainian agriculture in transition. Agricultural Economics 32, 311–325.
 • Poczta W., 2008. Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji – lata 2004–2006) [w:] Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową (The scale of benefi ts derived from agriculture as a result of Polish accession to the EU (analysis taking into account regional differences, the main lines of agricultural production and the main types of farms in the fi rst period of accession – 2004–2006) [in:] Effect of integration with the European Union on Polish food economy). Ed. R. Urban. nr 90 [in Polish].
 • Prochopowicz J., Rusielik R., 2007. Relative effi ciency of oilseed crops production in the selected farms in europe and the world in 2005. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6 (4), 57–62.
 • Rusielik R., Świtłyk M., 1999. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności rolnictwa w Polsce (Application of DEA metod to evaluate the effi ciency of agriculture in Poland). Fol. Univ. Agric. Stetin. 196, Oeconomica 36, 179–190 [in Polish].
 • Rusielik R., Świtłyk M., 2009. Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998–2006 (Changes of technical effi ciency of agriculture in Poland in the years 1998–2006). Roczniki Nauk Rolniczych 96, 3, 20–27 [in Polish].
 • Świtłyk M., 2011. Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998–2009 (Effi ciency of Polish Agriculture in 1998–2009). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4, 59–75 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f08508e-a1b2-45b9-891c-2487596ec0e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.