PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 550 |
Tytuł artykułu

Mikrorozmnażanie wybranych przedstawicieli rodzaju Lupinus w kulturze merystemów

Warianty tytułu
EN
Micropropagation of selected representatives of Lupinus genus in the meristem culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy określono warunki mikrorozmnażania mieszańca (L. termis x L. mutabilis Mut-628) oraz jego form rodzicielskich w kulturze merystemów. Do inicjacji kultury wykorzystano apikalne merystemy. Eksplantaty po sterylizacji zostały wyłożone na pożywkę B5 oraz z dodatkiem regulatorów wzrostu (mg·dm-3): B5 + 1,5 BA, B5 + 1,0 NAA, B5 + 3,0 IBA, B5 + 1,0 NAA. B5 + 1,5 BA + 3,0 IBA. Analizowane formy rodzicielskie i ich mieszaniec wykazały odmienną organogenezę w zależności od warunków kultury. W długoterminowej kulturze merystemów u eksplantatów L. termis na pożywce B5 obserwowano rozwój pędów bocznych i przybyszowych oraz kwitnienie. Pełną morfogenezę (obecność korzeni, pędów bocznych i przybyszowych) stwierdzono na pożywce z dodatkiem auksyny - B5 + 3,0 IBA. Regeneracja roślin, łącznie z ich ukorzenianiem, obserwowano również u L. mutabilis Mut-628 na pożywce B5, B5 + 1,5 BA oraz B5 + 3,0 IBA. U tego gatunku stwierdzono intensywne formowanie tkanki kalusowej. Mieszaniec wykazał podobieństwo w regeneracji do formy matecznej, ale zaobserwowano pewne istotne różnice. Najkorzystniejszy rozwój pędów nastąpił na pożywce B5 z dodatkiem 1,5 BA - 3,0 IBA, ale nie odnotowano formowania korzeni. Na pożywce B5 rośliny mieszańca kwitły podobnie jak forma mateczna. Eksplantaty mieszańca wytwarzały kalus, ale mniej obfity niż forma ojcowska.
EN
The studies aimed at determining the conditions for micropropagation of hybrid (L. termis x L. mutabilis Mut-628) and its parents in in vitro meristem culture. The apical meristems were used for tissue culture initiation. Sterilized explants were placed on the medium B5 supplemented by growth regulators (mg·dm-3): B5 + 1.5 BA, B5 + 1.0 NAA, B5 + 3.0 IBA, B5 + 1.0 NAA, B5 + 1.5 BA + 3.0 IBA. The studied parental forms and their hybrid showed different reaction of organogenesis to changed tissue culture conditions. In long-term culture of meristems of the L. termis explants auxiliary and adventitious shoots and flowers development were observed on the B5. Complete morphogenesis (roots, lateral and adventitious shoots development) was observed on the medium containing auxin (B5 + 3.0 IBA). Plant regeneration, including rooting, was also observed of L. mutabilis Mut-628 on media B5, B5 + 1.5 BA and B5 + 3.0 IBA. A strong callus was formed in this species. The hybrid showed morphological affinities to the maternal parent, but some significant differences were also observed. The best development of shoots was observed on the medium with growth regulators (B5 + 1.5 BA + 3.0 IBA), but no roots formation was noted. On the B5 the hybrid yielded flowers and so did the maternal parent. The hybrid explants produced callus but less abundantly than the male parent did.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
550
Opis fizyczny
s.63-70,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Babaoğlu M. 2000. Protoplast isolation in lupin (Lupinus mutabilis Sweet): determination of optimum explant sources and isolation conditions. Turk. J. Bot. 24: 177-185.
 • Gamborg O.L., Miller R.A., Ojima K. 1968. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. Exp. Cell Res. 50: 151-158.
 • Kasten W., Kunert R. 1991. A culture method for isolated immature embryos of different Lupinus species. Biologische Zentralblatt 110: 290-300.
 • Kasten W., Paradies T., Kunert R., Straka P. 1991. Progress in realization of interspecific hybrids in the genus Lupinus by an embryo rescue technique. Biologische Zentralblatt 110: 301-309.
 • Nadolska-Orczyk A. 2000. Regeneracja in vitro i transformacja genetyczna roślin motylkowych grubonasiennych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR 6: 9-63.
 • Przyborowski J.A. 2003. Pre- i postzygotyczne bariery przy krzyżowaniu wybranych gatunków z rodzaju Lupinus. Wyd. UWM w Olsztynie: 58 ss.
 • Przyborowski J.A. 1994. Kultura in vitro dojrzałych zarodków i roślin Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. mutabilis Sweet. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 457-464.
 • Przyborowski J.A., Packa D. 1997. Embryo development after interspecific hybridization of Lupinus albus L., L. mutabilis Sweet and L. angustifolius L. J. App. Genet. 38(2): 131-141.
 • Rybczyński J.J. 2001. Biotechnologia łubinów (Przegląd literatury). Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 427: 93-114.
 • Rybczyński J.J., Podyma E. 1993. Micropropagation of some Lupinus species from seedling explants. Genet. Pol. 34(3): 237-247.
 • Sawicka-Sienkiewicz E., Buzar M., Galek R. 2006. Rozwój izolowanych dojrzałych zarodków mieszańcowych Lupinus albus sensu lato x Lupinus mutabilis i ich form rodzicielskich w kulturze in vitro, w: Mieszańce oddalone roślin uprawnych. W. Sodkiewicz, T. Sodkiewicz i M. Surma (red.), PAGEN - Centre of Excellence in Plant Agrobiology and Molecular Genetics 7: 177-184.
 • Sonntag K., Rudloff E., Ruge-Wehling B. 2005. Wide crosses to improve pH-tolerance in narrow-leafed lupin. Proc. 11th International Lupin Conference, Guadalajara, Mexico, 4-9 V 2005: 17-19.
 • Zgagacz S.E., Rybczyński J.J. 1994. Wykorzystanie niedojrzałych zarodków łubinu zmiennego (L. mutabilis Sweet) do wegetatywnego mnożenia. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 445-449.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7e8c9695-5bf6-469a-98d1-6da50b484692
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.