PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 55[2] |
Tytuł artykułu

Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Bezpieczne i skuteczne protokoły anestezjologiczne znieczulania świni domowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig.The aim of this study was to establish a neuroleptanalgesic protocol anda general anaesthetic protocol in domestic pigs. The study was approved by approved by the Local Ethical Commission of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (the permit no. 73/2015). Fifteen juvenile female crossbred gilts were used. The drugs used in intramuscularly injection were: atropine (0.035 mg/kg b.w.), ketamine (7.0 mg/kg b.w.), medetomidine (0.063 mg/kg b.w.). The main anaesthetic drug, propofol, was given intravenously for induction and maintenance of general anaesthesia. To achieve the adequate neuroleptanalgesia the animals required in intramuscular injection atropine, ketamine and medetomidine mixing in the same syringe. The average time from muscular injection to the point at which pigs remained laterally recumbent was 1.95 ± 0.72 min. The average time from muscular injection to the point at which pigs managed to stand in recovery was 75.80 ± 13.14 min. To achieve the general anaesthesia the pigs required atropine, ketamine, medetomidine and propofol. Premedication with mixture of atropine, ketamine and medetomidine was achieved rapidly after intramuscular injection. All pigs became recumbent within 1.20 ± 0.19 min without any signs of excitement. The average time from muscular injection to the point at which pigs remained laterally recumbent was 2.06 ± 0.67 min. The induction dose of propofol was 4.5 mg/kg b. w.. Anaesthesia was maintained with propofol 2.0 mg/kg b.w.. During the surgery no complications occurred intraoperatively concerning. Concluding the findings demonstrate that the proposed protocols permits to obtain a safe and effective neuroleptanalgesia and general anaesthesia in swine and can be useful in biomedical investigations. A short-lasting time for recumbency after intramuscularly injection of atropine, ketamine and medetomidine mixture injection can allow optimizing the workflow of clinical practice in a laboratory animal farm.
PL
Bezpieczne i skuteczne protokoły anestezjologiczne świni domowej. Celem tego badania było ustalenie protokołu neuroleptoanalgetycznego oraz protokołu znieczulenia ogólnego świni domowej. Badania zostały zatwierdzone przez Lokalną Komisję Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie (zezwolenie nr 73/2015).W doświadczeniu wzięło udział piętnaście loszek. W iniekcji domięśniowej zastosowano: atropinę (0,035 mg / kg m.c.), ketaminę (7,0 mg / kg m.c. ) i medetomidynę (0,063 mg / kg m.c.). Podstawowy środek znieczulający, propofol, podawano dożylnie w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Aby zapewnić odpowiednią neuroleptanalgesię zwierzętom podano domięśniowo w jednej strzykawce mieszaninę atropiny, ketaminy i medetomidyny.Średni czas od iniekcji domięśniowej do momentu, w którym świnie pozostały w pozycji bocznej leżącej wyniósł 1,95 ± 0,72 min. Świnie odzyskały świadomość średnio po 75,80 ± 13,14 min od podania iniekcji domięśniowej. W celu osiągnięcia znieczulenia ogólnego użyto atropiny, ketaminy, medetomidyny i propofolu. Premedykację przy użyciu mieszaniny atropiny, ketaminy i medetomidyny osiągnięto bardzo szybko po iniekcji domięśniowej. Loszki znalazły się w pozycji leżącej w ciągu 1,20 ± 0,19 min, bez jakichkolwiek oznak niepokoju. Średni czas od iniekcji domięśniowej do momentu, w którym świnie pozostały w pozycji bocznej leżącej wyniósł 2,06 ± 0,67 min. Dawka indukcyjna propofolu wyniosła 4,5 mg/kg m.c., natomiast podtrzymująca 2,0 mg/kg m.c.. Podczas zabiegu nie zaobserwowano jakichkolwiek powikłań śródoperacyjnych. Powyższe badania wskazują, że proponowane protokoły są bezpieczne i skuteczne oraz mogą być użyteczne w badaniach biomedycznych. Krótki czas w jakim świnie znalazły się w pozycji leżącej po podaniu domięśniowym mieszaniny atropiny, ketaminy i medetomidyny może pozwolić na zoptymalizowanie przebiegu prac w zwierzętarni.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.219-227,ref.
Twórcy
 • Department of Public Health, Epidemiology and Microbiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Warszawska 30, p.306, 10-082 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • CALZETTA L., ROSSI P., BOVE P., ALFONSI P., BONIZZI L., RONCADA P., BERNARDINI R., RICCIARDI E., MONTUORI M., PISTOCCHINI E., MAUTI P., MATTEI M., 2014: A Novel and Effective Balanced Intravenous-In­halant Anaesthetic Protocol in Swine by Using Unrestricted Drugs. Exp. Anim. 63 (4): 423-433.
 • Directive 2010/63/EU of the European Par­liament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. The European Parliament and the Council of the European Union. Off. J. Eur. Union L 276/33. Retrived from http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32010L0063&rid=1.
 • GAVIRIA E.J., RESTREPO J.G., MARÍN J.D., ARANGO G., ARAMBURO D., FRANCO F., TINTINAGO L.F., 2007: Evaluation of propofol as an anesthetic in swine tracheal transplant surgery. Rev. Col. Cienc. Pec. 20: 447-454.
 • GROENEN M.A.M. et al., 2012: Analyses of pig genomes provide insight into porcine demography and evolution. Nature 491 (11): 393-398.
 • KAISER G.M., FRÜHAUF N.R., ZHANG H., WESTERMANN S., BOLLE I., OLDHAFER K.J., BROELSCH C.E., 2003: Intravenous infusion anesthesia with Propofol-Midazolam-fentanyl for experimental surgery in swine. J. Invest. Surg. 16 (6): 353-357.
 • KAISER G.M., HEUER M.M., FRÜHAUF N.R., KÜHNE C.A., BROELSCH C.E., 2006: General handling and anesthesia for experimental surgery in pigs. J. Surg. Res. 130: 73-79.
 • LEE J.Y., JEE H.C., JEONG S.M., PARK C.S., KI M.C., 2010: Comparison of an­aesthetic and cardiorespiratory effects of xylazine or medetomidine in combination with tiletamine/zolazepam in pigs. Vet. Rec. 167 (7): 245-249.
 • MUIR W.W., HUBELL J.A.E., BEDNAR­SKI R.M., LERCHE P., 2012: Handbook of Veterinary Anesthesia, 5th edn. Mosby Elsevier, Missouri.
 • REED F.C., SHAW D.J., McLEAN K.A., CLUTTON R.E., 2015: Influence of age and body mass on the response of adolescent male pigs to anaesthesia. Vet. Rec. 25, 177 (4): 98. DOI: 10.1136/ vr.102901.
 • SALVATORE C. et al., 2008: Pharmacological characterization of MK-0974 [N-[(3R,6S)-6-(2,3-difluorophenyl)-2- -oxo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)azepan- -3-yl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-im- idazo[4,5-b]pyridin-l-yl)piperidine-l- -carbox amide] potent and orally active calcitonin generelated peptide receptor antagonist for the treatment of migraine. J. Pharmacol. Exp. Ther. 324 (2): 416-421.
 • SAKAGUCHI M., NISHIMURA R., SASAKI N., ISHIGURO T., TAMURA H., TAKEUCHI A., 1992: Sedative effects of medetomidine in pigs. J. Vet. Med. Sci. 54: 643-647.
 • SAKAGUCHI M., NISHIMURA R., SA­SAKI N., ISHIGURO T., TAMURA H., TAKEUCHI A., 1996: Anesthesia induced in pigs by use of a combination of medetomidine, butorphanol, and ketamine and its reversal by administration of atipamezole. Am. J. Vet. Res. 57: 529-534.
 • SWINDLE M., 2007: Swine in the Laboratory: Surgery, Anesthesia, Imaging, and Experimental Techniques, 2nd edn. M.U.S.C. Charleston, USA Medical University of South Carolina, Charleston.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7e8c9393-e45b-407c-b1b1-361433d9782e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.