PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 | 4 |
Tytuł artykułu

Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa kaczek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Heritability of some meat quality traits in ducks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było oszacowanie współczynników odziedziczalności czternastu cech jakości mięsa kaczek. Badaniami objęto 387 osobników, mieszańców drugiego pokolenia kaczek typu pekin pochodzenia polskiego i francuskiego. W mięśniach piersiowych (BM) i nóg (LM) zbadano następujące cechy: przewodność elektryczna po 15 minutach (BMEC15 i LMEC15), stężenie jonów wodorowych (pH) po 24 godzinach (BMpH24 i LMpH24), wyciek termiczny (TDBM i TDLM), jasność L* barwy (LBM i LLM). Ponadto analizowano cechy surowych mięśni piersiowych i nóg, ocenianych sensorycznie: barwa (CRBM i CRLM), zapach (ORBM i ORLM) oraz wygląd ogólny (GARBM i GARLM). Estymatory komponentów wariancji uzyskano na podstawie metody największej wiarygodności z ograniczeniem (REML), używając pakietu komputerowego ASReml. Generalnie uzyskano zróżnicowane oszacowania współczynników odziedziczalności: 0,01 (BMEC15), 0,16 (LMEC15), 0,01 (BMpH24), 0,06 (LMpH24), 0,07 (TDBM), 0,06 (TDLM), 0,08 (LBM), 0,07 (LLM), 0,08 (CRBM), 0,73 (CRLM), 0,11 (ORBM), 0,92 (ORLM), 0,24 (GARBM), 0,40 (GARLM).
EN
The aim of the study was to estimate the heritability coefficients of fourteen meat quality traits in ducks. The study was conducted on 387 individuals of an F2 cross of Polish and French Pekin ducks. The following traits were examined in the breast (BM) and leg (LM) muscles: electrical conductivity at 15 minutes post-slaughter (BMEC15 and LMEC15), pH at 24 hours post-slaughter (BMpH24 and LMpH24), thermal drip (TDBM and TDLM) and lightness (L*) (LBM and LLM). Additionally, sensory traits were evaluated in the raw breast (BM) and leg (LM) muscles: colour (CRMB and CRLM), odour (ORBM and ORLM) and general appearance (GARBM and GARLM). Estimators of the variance components were obtained by the Restricted Maximum Likelihood method, using ASReml computer software. In general, varied heritability estimates were obtained: 0.01 (BMEC15), 0.16 (LMEC15), 0.01 (BMpH24), 0.06 (LMpH24), 0.07 (TDBM), 0.06 (TDLM), 0.08 (LBM), 0.07 (LLM), 0.08 (CRBM), 0.73 (CRLM), 0.11 (ORBM), 0.92 (ORLM), 0.24 (GARBM), and 0.40 (GARLM).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
4
Opis fizyczny
s.9-17,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wołyńska 33, 60-637 Poznań
autor
 • Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 62-035 Kórnik
autor
 • Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wołyńska 33, 60-637 Poznań
autor
 • Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 62-035 Kórnik
autor
 • Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 62-035 Kórnik
 • Krajowa Rada Drobiarstwa, Dział Hodowli i Oceny Drobiu, ul.Sarmacka 7, 60-975 Poznań
autor
 • Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Słoneczna 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las
 • Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wołyńska 33, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • 1. ALNAHHAS N., BERRI C., BOULAY M., BAÉZA E., JÉGO Y., BAUMARD Y., CHABAULT M., LE BIHAN-DUVAL E., 2014 – Selecting broiler chickens for ultimate pH of breast muscle: analysis of divergent selection experiment and phenotypic consequences on meat quality, growth, and body composition traits. Journal of Animal Science 92, 3816-3824.
 • 2. AUGUSTYŃSKA-PRAJSNER A., SOKOŁOWICZ Z., 2014 – Czynniki kształtujące jakość sensoryczną mięsa kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne 2, 108-116.
 • 3. BAEZA E., FERNANDEZ X., MARIE-ETANCELIN C., 2013 – Carcass and meat quality of overfed waterfowl. INRA Productions Animales 26, 425-434.
 • 4. BARYŁKO-PIKIELNA N., MATUSZEWSKA I., 2014 – Sensoryczne badania żywności: podstawy, metody, zastosowania. Wyd. II. Wyd. Nauk. PTTŻ, s. 375.
 • 5. CIE 15:2004 – Technical Report Colorimetry, Commission Internationale de l’Eclairage. 3rd Edition, s. 72.
 • 6. CLINTON M., HAINES L., BELLOIR B., MCBRIDE D., 2001 – Sexing chick embryos: a rapid and simple protocol. British Poultry Science 42, 134-138.
 • 7. GAYA L.D., MOURAO G.B., FERRAZ J.B.S., DE MATTOS E.C., DA COSTA A.M.M.A., MICHELAN T., ROSA A.F., FELICIO A.M., ELER J.P., 2011 – Estimates of heritability and genetic correlations for meat quality traits in broilers. Scientia Agricola 68, 620-625.
 • 8. GILMOUR A.R., GOGEL B.J., CULLIS B.R., THOMPSON R., 2009 – ASReml User Guide Release 3.0. VSN International Ltd, Hemel Hempstead, HP1 1ES, UK.
 • 9. GORNOWICZ E, SZWACZKOWSKI T., PIETRZAK M., GRACZYK M., 2015 – Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4, 101, 60-72.
 • 10. GORNOWICZ E., LEWKO L., PIETRZAK M., 2011 – Kształtowanie się cech jakości mięsa kaczek w zależności od pochodzenia i metody chowu. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 1, 32-43.
 • 11. HENDERSON C.R., 1953 – Estimation of variance and covariance components. Biometrics 9, 226-252.
 • 12. KISIEL T., KSIĄŻKIEWICZ J., 2004 – Comparison of physical and qualitative traits of meat of two polish conservative flocks of ducks. Archiv Tierzucht 47, 367-375.
 • 13. LARZUL C., IMBERT B., BERNADET M. D., GUY G., REMIGNON H., 2006 – Meat quality in an intergeneric factorial crossbreeding between muscowy (Cairina moschata) and Pekin (Anas platyrhynchos) ducks. Animal Research 55, 219-229.
 • 14. MARIE-ETANCELIN C., BASSO B., DAVAIL S., GONTIER K., FERNANDEZ X., VITEZICA Z.G., BASTIANELLI D., BAÉZA E., BERNADET M.D., GUY G., BRUN J.M., LEGARRA A., 2011 – Genetic parameters of product quality and hepatic metabolism in fattened mule ducks. Journal of Animal Science 89, 669-679.
 • 15. MOLIŃSKI K., SZWACZKOWSKI T., GORNOWICZ E., LISOWSKI M., GRAJEWSKI B., DOBEK A., 2015 – New approach for the detection of loci determining duck meat quality. European Poultry Science 79. DOI: 10.1399/eps.2015.98.
 • 16. MUCHA S., GORNOWICZ E., LISOWSKI M., GRAJEWSKI B., RADZISZEWSKA J., SZWACZKOWSKI T., 2014 – Genetic parameters of carcass traits in ducks from a crossbred population. Annals of Animal Science 14, 43-53.
 • 17. MUCHA S., GRAJEWSKI B., GORNOWICZ E., LISOWSKI M., RADZISZEWSKA J., SZWACZKOWSKI T., 2014 – Mapping quantitative trait loci affecting some carcass and meat traits in duck (Anas platyrhynchos). Journal of Applied Genetics 55, 497-503.
 • 18. NARINC D., AKSOY T., KARAMAN E., AYGUN A., FIRAT M.Z., USLU M.K., 2013 – Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities, and genetic correlations with some slaughter traits. Poultry Science 92, 1735-1744.
 • 19. PIKUL J. (red.), 1993 – Ocena technologiczna surowców i produktów przemysłu drobiarskiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 63-64.
 • 20. PN-ISO 6658:1998 – Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne. s. 21.
 • 21. PN-ISO 8586-1:1996 – Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający. PKN, Warszawa.
 • 22. R CORE TEAM., 2016 – R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 • 23. SMITH D.P., FLETCHER D.L., 1992 – Post-mortem biochemistry of Pekin ducklings and broiler chicken pectoralis muscle. Poultry Science 71, 1768-1772.
 • 24. WENCEK E., KAŁUŻNA I., KOŹLECKA M., MISZKIEL I., PAŁYSZKA M., PROKOPIAK H., RADZISZEWSKA J., SUCHOCKI W., WINIARSKI K., ADAMSKI M., KUŹNIACKA J., 2015 – Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2014 roku. Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza, Warszawa, s. 211.
 • 25. WITAK B., 2008 – Tissue composition of carcass, meat quality and fatty acid content of ducks of a commercial breeding line at different age. Archiv Tierzucht 51, 266-275.
 • 26. ZIOŁECKI J., 1988 – Instrukcja przeprowadzania badań organoleptycznych tuszek drobiowych. Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa w Poznaniu. Zakrzewo, s. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7e7ef821-8118-4789-9715-392800a6e96d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.