PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie skanera 3D do pomiarów cech geometrycznych produktów spożywczych na przykładzie pieczywa typu „kajzerka” i „minikajzerka”

Warianty tytułu
EN
Application of a 3D scanner to measurement of food products geometric features on the basis of two bread types: „kajzerka” and „minikajzerka”
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono -wyniki pomiarów cech geometrycznych ifizycznych pieczywa typu ,, kajzerka" i,, minikajzerka". Po­miary geometryczne -wykonano laserowym skanerem 3D. Uzyskane modele cyfrowe z dużą dokładnością odwzorowują kształt i powierzchnię bułek. Obliczone średnie pole powierzchni bułek na podstawie modelu oraz obliczone na podstawie wzorów za­proponowanych przez Grochowicza nie różniło się znacząco przy założonym poziomie istotności a = 0,05. Istotne różnice ob­liczonej średniej objętości bułek można zauważyć, gdy objętość bułek była obliczana na podstawie modelu oraz na podstawie wzoru zaproponowanego przez Niewczasa i współautorów. Różnica ta wynosiła około 5%. Obliczono również współczynniki kształtu zaproponowane przez Grochowicza Km i Kw, Mohseina Sn i Doneva
EN
This paper presents measurements of geometric and phy­sical characteristics of two bread types called „kajzerka" and „minikajzerka". Geometric measurements were made using a 3D laser scanner. The obtained digital models re­produce both the shape and surface of the studied bread rolls with a high level of accuracy. The calculated average surface area of the bread rolls based on their digital models, and cal­culated using the formula proposed by Grochowicz did not differ significantly at the level of significance a = 0.05. Sta­tistically significant differences in the calculated average vo­lume of bread rolls could be noticed when the volume was calculated on the basis of a digital model and the formula proposed by Niewczas et. al. This difference was approxima­tely 5%. Aspect ratios proposed by Grochowicz 's Km and Kw, Mohsein 's Sn and Donev 's a were calculated.Dr inż. Katarzyna MARCINIAK-ŁUKASIAK Dr inż. Anna ŻBIKOWSKA Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, Wydział Nauk o Żywności Mgr inż. Monika M. MARCINKOWSKA-LESIAK Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
s.20-24,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
autor
Bibliografia
 • [1] ANDERS A. 2008. Właściwości geometryczne części morfologicznych nasion lnu poddanych usuwaniu okry­wy owocowo-nasiennej. Acta Agrophysica, 12(161), 7-17.
 • [2] DOBRZAŃSKI B. JR. 2007. Właściwości geome­tryczne i mechaniczne nasion podczas deformacji i po­wstawania uszkodzeń. Właściwości Geometryczne me­chaniczne i strukturalne surowców i produktów spo­żywczych, Wydawnictwo Naukowe FRNA, 41-65.
 • [3] DONEV A., CISSE I., SACHS D., VARIANO E.A., STILLINGER F.H., CONNELLY R, TORQUATO S., CHAIKIN P.M. 2004. Improving the density of Jammed Disordered Packings using Elipsoids. Science vol. 303. 990-993.
 • [4] FADHEL BEN AISSA M., MONTEAU J.Y., PER­RONNET A., ROELENS G., LE BAIL A. 2010. Vol­ume change of bread and bread crumb during cooling, chilling and freezing, and the impact of baking. Journal of Cereal Science 51, 115-119.
 • [5] FRĄCZEK J., WRÓBEL M. 2006. Metodyczne aspekty oceny kształtu nasion. Inżynieria Rolnicza 12 (87), 155-163.
 • [6] FRĄCZEK J., WRÓBEL M. 2009. Zastosowanie grafiki komputerowej w rekonstrukcji 3D nasion. Inży­nieria Rolnicza 6, 87-94.
 • [7] FRĄCZEK J., SLIPEK Z. 2006. Modele roślinne struktur ziarnistych. Inżynieria Rolnicza 12, 145-154.
 • [8] GROCHOWICZ J. 1994. Maszyny do czyszczenia sortowania nasion. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. ISBN 83-901612-9-X.
 • [9] LEWICKI P. 2005. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa.
 • [10] MIESZKALSKI L. 2002. Metoda modelowania nie­regularnych kształtów za pomocą funkcji wielomiano­wych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1, 13-16.
 • [11] MIESZKALSKI L., ANDERS A., SOŁODUCHA H. K 2008. Modelowanie brył owoców na przykładzie owoców mandarynki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 20-25.
 • [12] MOHSENIN N.N. 1986. Physical properties of plant and animal materials. Gordon and Breach Science Public, New York.
 • [13] NAWARA P., KRZYSZTOFIK B. 2007. Pomiar me­todą wideo-komputerową parametrów geometrycznych bulw ziemniaka. Acta Agrophysica 9(2), 443-448.
 • [14] NextEngine User Manual, 2010. http://www.nexten- gine.com.
 • [15] NIEWCZAS J., WOŹNIAK W., GRUNDAS S. 1999. Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziar­niaków pszenicy o różnej wilgotności. Biuletyn Zakła­du Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materia­łów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lubli­nie, Dodatek do „Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego", Nr 2, Rok II, 27-29.
 • [16] RAHMI U., FERRUH E. 2009. Potential use of3-di- mensional scanners for food process modeling. Journal of FoodEngineering 93, 337-343.
 • [17] SADOWSKA U., ŻABIŃSKI A. 2009. Niektóre wła- ściwościfizyczne ziarniaków jęczmienia nagoziarniste- go uprawianego w mieszance z soczewicąjadalną. In­żynieria Rolnicza 6 (115), 229-236.
 • [18] SAKAIN.,YONEKAWAS. ,MATSUZAKIA. 1996. Two-dimensional image analysis of shape of rice and its application to separating varieties. Journal of Food Engineering, 27, 397-407.
 • [19] WILLIS A., SPEICHER J., COOPER D. B. 2007. Rapid prototyping 3D objects from scanned measure­ment data. Image and Vision Computing 25,1174-1184.
 • [20] WRÓBEL M. 2006. Pomiar liczby punktów styku oraz pola powierzchni kontaktu między nasionami. Praca doktorska zrealizowana na Wydziale Agroinży- nierii AR Kraków. Maszynopis.
 • [21] ZHANG J., DATTA A.K 2006. Mathematical model­ing of bread baking process. Journal of Food Engineer­ing 75, 78-89.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7d963679-67d5-447c-9836-26b6dae9878f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.