PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 3 |
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczny aspekt rozwoju gospodarstw agroturystycznych a rola dóbr publicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Socio-economic aspect of agritourism farms development versus the role of pubic goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem pracy było przedstawienie udziału dochodów z agroturystyki w strukturze dochodów gospodarstw rolniczych, w kontekście dostarczania przez gospodarstwa agroturystyczne dóbr publicznych społeczeństwu. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy rolnicy powinni być wynagradzani za dostarczanie tych dóbr poprzez system dopłat, dotacji bądź subwencji. Badania dotyczyły 2012 roku. Próbę stanowiło 150 gospodarstw agroturystycznych o wielkości ekonomicznej powyżej 4 ESU z Pomorza Zachodniego. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce to dość szczególna forma przedsiębiorczości, która z jednej strony, jest wciąż traktowana jako szara strefa (ze względu na aktualne przepisy prawa), z drugiej jednak, podlega tym samym regułom rynkowym co inne aktywności gospodarcze. Ścisły związek agroturystyki z funkcjonującym gospodarstwem rolnym stanowi przesłankę do ujmowania jej w kategoriach ekonomicznych. Zebrany materiał w połączeniu z materiałem źródłowym przygotowywano w formie zestawień tabelarycznych w celu prezentacji omawianych zagadnień. Do analizy zebranego materiału wykorzystano metody nieparametryczne, oparte głównie na statystyce chi-kwadrat. .
EN
The farm in Poland is quite a special form of entrepreneurship, which on one hand is still treated as a gray area (due to the current law), on the other hand, however, subject to the same market rules as other economic activity. The fact of the functioning of agritourism linkages farm is a prerequisite for its recognition in economic terms. The main aim of the paper is to present the structure of income from agritourism in the context of the provision of the farmhouses public goods to society, and to answer the question of whether farmers should be remunerated for providing these goods through a system of subsidies, grants or subsidies. The collected material in combination with the source material prepared in tabular form in order to present the discussed issues. For the analysis of the collected material was used nonparametric methods mainly based on chi-square statistics
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
3
Opis fizyczny
s.43-48,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Brelik A. 2010: Agroturystyka w zrównoważonym rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Zesz. Nauk.
 • US, „Ekonomiczne problemy usług. Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne”, Szczecin.
 • Brink P. 2011: The Economics of Ecoystems and Biodiversity, National and International Policy Making.
 • Earthscn, London, Washington, DC.
 • Czerwińska-Jaśkiewicz M. 2013. Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Difin Warszawa.
 • Czyżewski A., Kułyk P. 2011: Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujecie teoretyczne i praktyczne, SGGW, Warszawa.
 • Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kutkowska B. 2003: Podstawy rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wrocław.
 • Siegel N., Castellan S.J. 1998: Nonparametric statistics for the behavioral sciences, McGraw-Hill, New York, 213-215.
 • Sikora J. 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 2012: GUS, Szczecin.
 • Winpenny J.T. 1995: Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Zegar J.S. 2013. Zrównoważony rozwój rolnictwa rodzinnego w Polsce. Aspekt polityczny. Nowe rozwiązania WPR 2013 wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7cd83cdd-e128-46a4-9b03-f8e9c1a1fbf1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.