PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 41 | 4 |
Tytuł artykułu

Spożycie soli a masa ciała młodzieży w wieku pokwitaniowym. Warszawskie badanie młodzieży w wieku pokwitania

Warianty tytułu
EN
Salt consumption and body mass in Warsaw adolescents. The Warsaw adolescent study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp. W piśmiennictwie zwrócono uwagę na występowanie związku między spożyciem dużych ilości sodu z dietą a wysoką masą ciała. Nadmierne spożycie sodu może przyczyniać się nie tylko do zwiększenia masy ciała, lecz także do przewlekłego stanu zapalnego organizmu, jak również chorób autoimmunologicznych. Cel. Celem pracy była ocena wpływu spożycia soli na masę ciała oraz spożycie napojów ogółem i napojów słodzonych przez warszawską młodzież. Materiał i metody. Zbadano 1054 warszawskich uczniów, w wieku od 11 do 15 lat wylosowanych z 22 warszawskich szkół. Sposób żywienia oceniono metodą bezpośredniego wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Spożycie sodu obliczono przy zastosowaniu programu komputerowego Dieta 5.0. Występowanie nadwagi i otyłości oceniono na podstawie wskaźnika BMI według klasyfikacji zalecanej przez IOTF (opracowanej przez Cole i wsp. 2000). Wyniki. Średnie spożycie sodu w dietach badanej grupy młodzieży było wysokie. W przeliczeniu na sól wynosiło 8,7 ± 3,8 g/dzień. Jednocześnie stwierdzono występowanie nadmiernej masy ciała u 17,9% młodzieży (w tym nadwagę u 14,8% młodzieży a otyłość u 3,1% uczniów). W czwartym kwartylu spożycia sodu/1000 kcal w porównaniu do każdego z niższych kwartyli (p < 0,05) stwierdzono istotnie wyższe wskaźniki BMI u wszystkich uczniów. Ponadto w czwartym kwartylu spożycia sodu występowało istotnie (p < 0,04) wyższe spożycie napojów, w tym napojów słodzonych w porównaniu do każdego niższego kwartyla sodu. Wnioski. Ograniczenie spożycia soli, poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na napoje słodzone, może wpłynąć na obniżenie tendencji wzrostowej w nasileniu otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży.
EN
Introduction: The literature highlights the existence of the relationship between consumption of large amounts of sodium in the diet and high body mass. Excessive sodium intake can contribute not only to an increase in body weight, but also to chronic inflammation of the body, as well as autoimmune diseases. Objective: The aim of the study was to evaluate the effect of salt intake on body mass and total intake of beverages and soft drinks by the Warsaw youth. Material and Methods: We studied 1,054 students, aged 11 to 15 years drawn from Warsaw schools. Feeding was assessed by direct interview using 24-hours recall method. Sodium intake was calculated using the software Dieta 5.0. Prevalence of overweight and obesity was assessed on the basis of BMI according to the criterion recommended by the IOTF (developed by Cole et al 2000). Results: Average sodium intake in studied group of young people was high. In terms of the salt it was 8.7 ± 3.8 g/day. At the same time, excessive body mass in 17.9% of young people (including overweight in 14.8% of adolescents and obesity in 3.1% of students) was observed. In the fourth quartile of sodium intake / 1,000 kcal compared to each of lower quartiles significantly higher (p < 0.05) levels of BMI for all students was found. Furthermore, in the fourth quartile of sodium intake compared to each lower quartile significantly higher (p < 0.04) intake of beverages including sweetened beverages occurred. Conclusions: Reducing salt intake by reduced demand for sweetened drinks can lead to a reduction in the intensity of the upward trend of obesity and overweight in children and adolescents.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
41
Numer
4
Opis fizyczny
s.229-245,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Samodzielna Pracownia Epidemiologii Żywienia i Norm, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, Warszawa
 • Samodzielna Pracownia Epidemiologii Żywienia i Norm, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Epidemiologii Żywienia i Norm, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Epidemiologii Żywienia i Norm, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Ludwig D.S., Peterson K., Gortmaker S.L.: Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. Lancet 2001, 357, 505-508.
 • 2. James J., Thomas P., Cavan D., et al.: Preventing Childhood Obesity by Reducing Consumption of Carbonated Drinks: Cluster Randomised Controlled Trial. Brit. Med. J., 2004, 328, 1237-1239.
 • 3. Karppanen H., Mervaala E.: Sodium Intake and Hypertension. Prog. Cardiovasc. Dis., 2006, 49, 59-75.
 • 4. Malik V.S., Schulze M.B., Hu F.B.: Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. Am. J. Clin. Nutr., 2006, 84, 2, 274-288.
 • 5. Olsen N.J., Heitmann B.L.: Intake of calorically sweetened beverages and obesity. Obes. Rev., 2009, 10, 1, 68-75.
 • 6. Vartanian L.R., Schwartz M.B., Brownell K.D.: Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Public. Health 2007, 97, 4, 667-675.
 • 7. He F., Marrero N.M., MacGregor G.A.: Salt intake is related to soft drink consumption in children and adolescents: a link to obesity? Hypertension 2008, 51, 3, 629-634.
 • 8. Zhu H., Pollock N.K., Kotak I., et al.: Dietary Sodium, Adiposity, and Inflammation in Healthy Adolescents. Pediatrics 2014, 133, 1-8.
 • 9. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. Warszawa IŻŻ, 2000.
 • 10. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., i wsp.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa PZWL, 2005.
 • 11. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja.: IŻŻ, POL-HEALTH, Warszawa, 2012 (http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNo- welizacjaIZZ2012.pdf).
 • 12. Charzewska J., Chwojnowska Z., Rogalska-Niedźwiedź M., i wsp.: Zastosowanie norm żywienia w ocenie spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym. [W]:Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. (Red.) M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk. Warszawa PZWL, 2008, 320-336.
 • 13. Weiner J.S., Lourine J.A.: A Guide to Field method. IBP Handbook, no 9, Oxford 1969.
 • 14. Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M., et al.: Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. Brit. Med. J., 2000, 320, 1240-1243.
 • 15. Cocores J.A., Gold M.S.: The Salted Food Addiction Hypothesis may explain overeating and the obesity epidemic. Medical. Hypotheses 2009, 73, 892-899.
 • 16. Fonseca-Alaniz M.H., Brito L.C., Borges-Silva C.N., et al.: High Dietary Sodium Intake Increases White Adipose Tissue Mass and Plasma Leptin in Rats. Obesity 2007, 15, 9, 2200-2208.
 • 17. Fonseca-Alaniz M.H., Takada J., Andreotti S., et al.: High Sodium Intake Enhances Insulin-stimulated Glucose Uptake in Rat Epididymal Adipose Tissue. Obesity 2008, 16, 6, 1186-1192.
 • 18. Kleinewietfeld M., Manzel A., Titze J., et al.: Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells. Nature 2013, 496, 7446, 518-522.
 • 19. Dobrian A.D., Schriver S.D., Lynch T., et al.: Effect of salt on hypertension and oxidative stress in a rat model of diet-induced obesity. Am. J. Physiol. Renal Physiol., 2003, 285, 4, 19-F628.
 • 20. Costab A.P., de Paulab R.C., Carvalhob G.F., et al.: High sodium intake adversely affects oxidative-inflammatory response, cardiac remodelling and mortality after myocardial infarction. Atherosclerosis 2012, 222, 1, 284-291.
 • 21. Bonfils P.K., Taskiran M., Damgaard M., et al.: The influence of high versus low sodium intake on blood pressure and haemodynamics in patients with morbid obesity. J. Hypertens., 2013, 31, 2220-2229.
 • 22. Yoon Y.S., Oh S.W.: Sodium density and obesity; the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2007-2010. Eur. J. Clin. Nutr., 2013, 67, 141-146.
 • 23. Song H.J., Cho Y.G., Lee H. J.: Dietary sodium intake and prevalence of overweight in adults. Metabolism, 2013, 62, 5, 703-708.
 • 24. Libuda L., Kersting M., Alexy U.: Consumption of dietary salt measured by urinary sodium excretion and its association with body weight status in healthy children and adolescents. Publ. Health Nutr., 2012, 15, 3, 433-441.
 • 25. Chwojnowska Z., Charzewska J., Wajszczyk B., i wsp.: Trendy w zawartości sodu w dietach warszawskiej młodzieży szkolnej. Żyw. Człow. Metab., 2011, 38, 6, 414-428.
 • 26. Grimes C.A., Wright J.D., Liu K., et al.: Dietary sodium intake is associated with total fluid and sugar-sweetened beverage consumption in US children and adolescents aged 2-18 y: NHANES 2005-2008. Am. J. Clin. Nutr., 2013, 98, 189-96.-
 • 27. Ebbeling C.B., Feldman H.A., Osganian S.K., et al.: Effects of decreasing sugar-sweetened beverage consumption on body weight in adolescents: a randomized, controlled pilot study. Pediatrics 2006, 117, 673- 680.
 • 28. Stachenfeld N.S.: Acute effects of sodium ingestion on thirst and cardiovascular function. Curr. Sports. Med. Rep., 2008, 7, Suppl. 4, S7-S13.
 • 29. He F.J., Markandu N.D., Sagnella G.A., et al.: Effect of salt intake on renal excretion of water in humans. Hypertension 2001, 38, 3, 317-320.
 • 30. Grimes C.A., Riddell L.J., Campbell K.J., et al.: Dietary Salt Intake, Sugar-Sweetened Beverage Consumption, and Obesity Risk. Pediatrics 2013, 131, 14-21.
 • 31. He F.J., MacGregor G.A.: Importance of salt in determining blood pressure in children: meta-analysis of controlled trials. Hypertension 2006, 48, 861-869.
 • 32. He F.J., Li J., MacGregor G.A.: Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. Brit. Med. J., 2013, 346 (apr03 3): f1325 DOI: 10.1136/bmj.f1325.
 • 33. Laatikainen T., Pietinen P., Valsta L., et al.: Sodium in the Finnish diet: 20-year trends in urinary sodium excretion among the adult population. Eur. J. Clin. Nutr., 2006, 60, 965-970.
 • 34. He F.J., MacGregor G.A.: A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction programmes. J. Hum. Hypertens., 2009, 23, 363-384.
 • 35. Aburto N.J., Ziolkovska A., Hooper L., et al.: Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses. Brit. Med. J., 2013, 346 (apr03 3): f1326 DOI: 10.1136/bmj.f1326.
 • 36. Hulthén L., Aurell M., Klingberg S., et al.: Salt intake in young Swedish men. Pub. Health Nut., 2010, 13, 5, 601-605.
 • 37. Larsen S.C., A¨ ngquist L., Sørensen T.I., et al.: 24h Urinary Sodium Excretion and Subsequent Change in Weight, Waist Circumference and Body Composition. PLoS ONE, 2013, 87, e69689. doi:10.1371/journal.pone.0069689.
 • 38. Forshee R.A., Anderson P.A., Storey M.L.: Sugarsweetened beverages and body mass index in children and adolescents: a meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr., 2008, 87, 1662-1671.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7c87e638-3f08-4f2e-b68e-d9da8137a61f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.