PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 4 |
Tytuł artykułu

Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla

Warianty tytułu
EN
Adsorption cleaning of post-frying fats prior to biodiesel production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniono efektywność adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń z tłuszczów posmażalniczych w kontekście ich wykorzystania do produkcji biodiesla. Materiał badawczy stanowiły trzy tłuszcze posmażalnicze pobrane z punktów gastronomicznych. W I etapie badano skuteczność trzech różnych dawek pojedynczych adsorbentów: krzemionki syntetycznej, ziemi bielącej, węgla aktywnego i żelu krzemionkowego. W II etapie badano skuteczność pięciu mieszanin adsorbentów. Najskuteczniejszą mieszaninę zastosowano w III etapie badań do trzech tłuszczów o różnej zawartości zanieczyszczeń. Skuteczność czyszczenia ustalano, określając zawartość produktów hydrolizy i utleniania oraz związków polarnych. Stwierdzono, że kombinacje adsorbentów były mało skuteczne w usuwaniu wolnych kwasów tłuszczowych. Nadtlenki były usuwane w stopniu zależnym od rodzaju, ilości i proporcji adsorbentów w mieszaninach. Najwięcej, ponad 80% nadtlenków, usunęła ziemia bieląca oraz jej mieszanina z żelem krzemionkowym. Wtórne produkty utleniania były skutecznie usuwane przez wszystkie adsorbenty. Związki polarne były w zbliżonym stopniu usuwane przez wszystkie mieszaniny adsorbentów.
EN
The effectiveness of the adsorptive removal of contaminations from post-frying fats has been assessed in terms of their use in biodiesel production. The materials were three post-frying fats coming from catering points. In stage I of the study cleaning effectiveness of three different doses of the individual adsorbents: synthetic silica, bleaching clay, activated carbon and silica gel was studied. In stage II cleaning effectiveness of five adsorbent mixtures was tested. The most effective adsorbent mixture was used in stage III to clean three fats with different content of contamination. The effectiveness of the cleaning was determined by the content of hydrolysis and oxidation products and polar compounds. It was found that adsorbent mixtures were not effective in removing free fatty acids. The degree of peroxides removing depended on the type, quantities and proportions of adsorbents in mixture. Bleaching clay and its combination with silica gel, removed most peroxides (more than 80%). Secondary products of oxidation were effectively removed by all adsorbents. Polar compounds were removed by all adsorbent mixtures at approximately the same level.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_62.pdf
Twórcy
autor
 • Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
 • Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
autor
 • Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk w Olsztynie, Olsztyn
Bibliografia
 • AOCS OFFICIAL METHOD CD 7-58. Poly-unsaturated acids. Ultraviolet spectrophotometric method. 1973. AOCS, Chicago.
 • ARAUJO V.K.W.S., HAMACHER S., SCAVARDA L.F., 2010. Economic assessment of biodiesel production from waste frying oils. Bioresour. Technol. 101, 12: 4415-4422.
 • BHATTACHARYA A.B., SAJILATA M.G., TIWARI S.R., SINGHAL R.S., 2008. Regeneration of thermally polymerized frying oils with adsorbents. Food Chem. 110, 3: 562-570.
 • BUCZEK B., CHWIAŁKOWSKI W., 2005. Wpływ modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na jego zdolność do oczyszczania zużytego oleju smażalniczego. Żywn. Nauka Technol. Jakość 4, 45 Supl.: 85-99.
 • BUCZEK B., CZEPIRSKI L., 2004. Applicability of used rapeseed oil for production of biodiesel. Inf. AOCS 15, 3: 186-188.
 • CHEN Y., XIAO B., CHANG J., FU Y., LU P., WANG X., 2009. Synthesis of biodiesel from waste cooking oil using immobilized lipase in fixed bed reactor. Energy Convers. Manage. 50, 3: 668-673.
 • CVENGROS J., CVENGROSOVA Z., 2004. Used frying oils and fats and their utilization in the production of methyl esters of high fatty acids. Biomass Bioenergy 27, 2: 173-181.
 • DIAS J.M., ALVIM-FERRAZ M.C.M., ALMEIDA M.F., 2008. Comparison of the performance of different homogeneous alkali catalysts during transesterification of waste and virgin oils and evaluation of biodiesel quality. Fuel 87, 17-18: 3572-3578.
 • DYREKTYWA 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. 2003. Dz. Urz. UE L 123, 31: 188-192.
 • FELIZARDO P., NEIVA CORREIA M.J., RAPOSO I., MENDES J.F., BERKEMEIER R., BORDADO J.M., 2006. Production of biodiesel from waste frying oils. Waste Manage. 26, 5: 487-494.
 • KARMAKAR A., KARMAKAR S., MUKHERJEE S., 2010. Properties of various plants and animals feedstocks for biodiesel production. Bioresour. Technol. 101, 19: 7201-7210.
 • KOŁODZIEJ A., JAROSZYŃSKI M., 2010. Biopaliwa: aspekty technologiczne, ekonomiczne i prawne. Pr. Nauk. Inst. Inż. Chem. PAN 14: 59-76.
 • KRUPSKA A., KRYGIER K., PŁATEK T., WĘGROWSKI J., 2006. Wpływ rodzaju adsorbentów stosowanych w procesie bielenia oleju rzepakowego na jego stan utleniania. Tłuszcze Jadal. 41, 1-2: 84-98.
 • LIN S., AKOH C.C., REYNOLDS A.E., 1998. The recovery of used frying oils with various adsorbents. J. Food Lipids 5, 1: 1-16.
 • LIN S., AKOH C.C., REYNOLDS A.E., 1999. Determination of optimal conditions for selected adsorbent combinations to recover used frying oils. J. Am. Oil Chem. Soc. 76, 6: 739-744.
 • LIN S., AKOH C.C., REYNOLDS A.E., 2001. Recovery of used frying oils with adsorbent combinations: refrying and frequent oil replenishment. Food Res. Int. 34, 2-3: 159-166.
 • MCNEILL J., KAKUDA Y., KAMEL B., 1986. Improving the quality of used frying oils by treatment with activated carbon and silica. J. Am. Oil Chem. Soc. 62, 11: 1564-1567.
 • MEHER L.C., SAGAR D.V., NAIK S.N., 2006. Technical aspects of biodiesel production by transestrification – a review. Renew. Sustain. Energy Rev. 10, 3: 248-268.
 • MIYAGI A., NAKAJIMA M., 2003. Regeneration of used frying oils using adsorption processing. J. Am. Oil Chem. Soc. 80, 1: 91-96.
 • NIEWIADOMSKI H., 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. WN-T, Warszawa.
 • PŁATEK T., 2000. Wybrane aspekty adsorpcyjnego oczyszczania olejów roślinnych związane z ziemia bielącą. Tłuszcze Jadal. 35, 1-2: 18-27.
 • PN-EN 14214, 2004. Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań. PKNMiJ, Warszawa.
 • PN-EN ISO 8420, 2004. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie zawartości związków polarnych. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 660, 2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 3960, 2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 6885, 2007. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby anizydynowej. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PREDOJEVIĆ Z.J., 2008. The production of biodiesel from waste frying oils: a comparison of different purification steps. Fuel 87, 17-18: 3522-3528.
 • RUSS W., MEYER-PITTROFF R., DOBIASCH A., LACHENMAIER-KÖLCH J., 2008. Usability of food industry waste oils as fuel for diesel engines. J. Environ. Manage. 86, 3: 427-434.
 • SAWICKI J., 2005. Utylizacja olejów i tłuszczów posmażalniczych. Recykling 49, 1: 21.
 • SUPPLE B., HOWARD-HILDIGE R., GONZALEZ-GOMEZ E., LEAHY J.J., 2002. The effect of steam treating waste cooking oil on the yield of methyl ester. J. Am. Oil Chem. Soc. 79, 2: 175-178.
 • TAŃSKA M., ROTKIEWICZ D., URBALEWICZ A., 2012. Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol. 6, 4, #63.
 • WALISIEWICZ-NIEDBALSKA W., LIPKOWSKI A.W., KIJEŃSKI J., 2005. Aspekty technologiczne i ekonomiczne wytwarzania biopaliwa estrowego. W: Materiały konferencji pt. „Zintegrowane, inteligentne systemy wykorzystania energii odnawialnej” Częstochowa – Podlesice 2005. Red. Z. Bis. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa: 1-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7c48ec4f-427e-4c79-aa3a-a9dfda770c84
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.