PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zawartość niektórych form magnezu w glebach płowych wytworzonych z lessu w zależności od sposobu użytkowania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Content of some magnesium forms in grey-brown podzolic soils formed from loess, depending on soil management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w latach 1986-1993 na Podgórzu Rzeszowskim. Uwzględniono w nich następujące sposoby użytkowania gleby płowej wytworzonej z lessu: gleba leśna - las mieszany i uprawne - orne: pole produkcyjne i doświad­czalne. Na polu produkcyjnym uprawiano rośliny zbożowe (pszenica, jęczmień jary) oraz stosowano nawożenie NPK. Na polu doświadczalnym (stałe pole nawo­zowe) uprawiano rośliny w 4-letnim zmianowaniu w warunkach nawożenia mine­ralnego NPK Mg. Zmianowanie roślin w latach 1986-1989 było następujące: ziemniaki, jęczmień jary, kapusta pastewna i pszenica ozima, a w latach 1990-1993 tylko kapustę pastewną zastąpiono słonecznikiem pastewnym. Na polu doświadczalnym stosowano w każdym roku nawożenie magnezem w dawce 40 kg MgO·ha⁻¹ pod ziemniaki, jęczmień jary oraz 120 kg MgO·ha⁻¹ pod kapustę pas­tewną i słonecznik pastewny. Badania przeprowadzono w poziomie Ah/Eet (6-30 cm) i Bt (30-50 cm) gleby leśnej oraz w poziomach Ap (0-25 cm) i Bt (26-50 cm) gleb uprawnych. Gleby te charakteryzowały się dużym zakwaszeniem. War­tości pH w KC1 były następujące w Ah/Eet - 3,68, w Ap pola produkcyjnego - 3,98 i w Ap pola doświadczalnego - 3,92. Gleby te charakteryzowały się średnią zawartością magnezu przyswajalnego. Magnez zapasowy (zbliżony do zawartości ogólnej) oznaczano metodą AAS, po uprzednim trawieniu gleby w stężonym HC1O₄. Człowiek poprzez nawożenie magnezem w dawce 480 kg MgO·ha⁻¹·8 lat⁻¹korzystnie wpłynął na zawar­tość zapasowego i przyswajalnego magnezu w poziomie Ap i Bt kwaśnej gleby płowej w porównaniu z glebą pola produkcyjnego, na której nie stosowano nawo­żenia magnezem. Magnez zapasowy w większej ilości był gromadzony w poziomie Bt gleby leśnej i gleb uprawnych, a magnez przyswajalny w poziomie Bt gleb uprawnych. Udział magnezu przyswajalnego w jego zawartości zapasowej był większy w poziomach Ap i Bt gleb uprawnych w porównaniu z jego udziałem w poziomach Ah/Eet i Bt gleby leśnej.
EN
The study was carried out in 1986-1993 in Rzeszów submountain region. Following methods of soil management were included: forest soil - mixed forest, arable soil - experiment field and cultivated field. On cultivated field the cereal crops (wheat, barley) were grown. On a permanent fertilization field, within 1986-1989 the following crop rotation was applied: potatoes, spring barley, fodder cabbage and winter wheat. Within 1990-1993 the fodder cabbage was replaced by fodder sunflower. Differentiated NPK fertilization was applied on the ground of constant Mg fertilization. Every year on the experimental field magnesium fertilization at 40 kg MgO·ha⁻¹ rate was applied under potatoes and spring barley as well as at 120 kg MgO·ha⁻¹ under fodder cabbage and sunflower. The Ah/Eet (6-30 cm) and Bt (30-50 cm) horizons were considered in the forest soil, while Ap (0-25 cm) and Bt (26-50 cm) horizons in the arable soils. All the soils were very acid at average content of available Mg. The Mg fertilization (480 kg MgO·ha⁻¹ ·8 years⁻¹) increased the reserve Mg and available Mg content in Ap and Bt horizons. In the soils of cultivated fields (without Mg fertilization), the content of magnesium systematically decreased. The available Mg participation in the reserve Mg content was higher in Ap and Bt horizons of arable soils than that participation in Ah/Eet and Bt horizons of the forest soils.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.103-109,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej w Rzeszowie, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bogda A., Chodak Т., Niedźwiecki E. 1990. Niektóre właściwości i skład mineralo­giczny gleb Równiny Gumienieckiej. Rocz. Gleb. XLI(3/4): 179-191.
 • Czuba R. 1995. Zmiany zasobności gleb w kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymen­talna ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 59-65.
 • Dubiel W., Kaniuczak J. 1976. Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach połud­niowo-wschodniej Polski. Acta Agraria et Silvestria, Ser. Agraria XVI/2: 3-17.
 • Kaniuczak J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 181-191.
 • Krauze A., Bowszys T. 1998. Wpływ nawożenia i zmianowania roślin na zasobność gleby płowej w składniki przyswajalne i próchnicę. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 291-302.
 • Kępka M. 1977. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość w glebie składników łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zesz. Nauk. SGGW-AR w Warszawie, Rolnictwo 16: 75-86.
 • Niedźwiecki E. 1972. Wpływ użytkowania na kształtowanie niektórych właściwości chemicznych mad ciężkich w dolinie rzeki Iny. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 38: 177-212.
 • Niedźwiecki E. 1984. Zmiany cech morfologicznych i właściwości gleb uprawnych na tle odpowiadającym im gleb leśnych na Pomorzu Szczecińskim. Rozprawy nr 92, AR w Szczecinie: 15-83.
 • Niedźwiecki E. 1994. Zawartość przyswajalnego magnezu i potasu w glebie w zależ­ności od jej typu i użytkowania. Biuletyn Magnezol. 4: 151-155.
 • Pondel H. Ruszkowska M., Sykut S., Terelak H. 1991. Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Rocz. Gleb. XLII(3/4): 97-107.
 • Ruszkowska M., Rębowska Z., Kusio M., Mroczkowski W., Sykut S. 1979. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym w latach 1975-1977. Pam. Puł. 71: 7-17.
 • Skłodowski P., Zarzycka H. 1995. Wpływ rolniczego użytkowania gleb na ich niektó­re właściwości chemiczne. Rocz. Gleb. XLI(3/4): 37-44.
 • Szafranek A., Skłodowski P. 1998. Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizykochemiczne gleb rdzawych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 303-314.
 • Szczurek J. 1974. Zmiany zawartości magnezu w glebie i roślinach w wieloletnich doświadczeniach nawozowych oraz w doświadczeniu wazonowym. Zesz. Nauk. SGGW-AR w Warszawie, Rolnictwo 15: 35-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7c0ae64e-abf0-40c7-b260-11c7f62dad7c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.