PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ekologiczne - zrównoważony rozwój i wymiar ekonomiczny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Ecology safety - sustainable development and economical aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było przybliżenie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju oraz nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Opracowanie ma charakter przeglądowy i teoretyczno-empiryczny. Zostało sporządzone na podstawie źródeł wtórnych pochodzących z publikacji GUS. Analizy dotyczą wybranych lat z okresu 2000-2015. Nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska według województw oraz grup inwestorów dotyczą roku 2015. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: przegląd literatury, analizę opisową i analizę porównawczą. Nakłady na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej rosły, ale ich udział w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej nie był duży. Najwięcej nakładów na ochronę środowiska w 2015 roku poniesiono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, natomiast najmniej w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Od kilku lat struktura grup inwestorów na ochronę środowiska nie zmienia się. Głównym inwestorem są przedsiębiorstwa (których udział w nakładach w 2015 roku wyniósł 67%), kolejnym gminy (z udziałem 27%), następnie jednostki budżetowe (6%).
EN
The aim of the research is to approximate ecological safety issues, sustainable development and investment outlays for environmental protection and water management. The article is a theoretical and empirical review. It has been prepared using sources from GUS (polish Central Statistical Office). Analysis concern selected years from 2000 -2015. Investment outlays for environmental protection used by provinces and investor groups concern 2015. The following research tools were used: review of literature, descriptive and comparative analysis. Investment outlays in environment protection and water management increased, but their part in investment outlays in the national economy is not too high. The most of outlays for environmental protection in 2015 was incurred in following provinces: Mazowieckie, Wielkopolska and Śląskie, while the least in Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie. The structure of investor groups for environmental protection has not changed for several years. The main investors are the companies (whose part in expenditures in this year was 67%), the next commune (27%), then the budget units (6%).
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.295-300,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Bibliografia
 • Broniewicz Elżbieta, Bazyli Poskrobko. 2003. Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań (Expenditures for environmental protection. Methodology and research results). Ekonomia i Środowisko 14-15.
 • Brundtland Gro Harlen. 1991. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (Our common future. Report of the World Commission on Environment and Development). Warszawa: PWE.
 • Dziamski Zbigniew, Waldemar Nowosielski. 2012. Teoretyczne założenia bezpieczeństwa (The theoretical framework for safety). Prace Naukowe Akademii w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna 7: 201-216.
 • GUS. 2016. Na ścieżce zrównoważonego rozwoju (On the path of sustainable development). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2011-2016. Ochrona środowiska (Environmental protection). Warszawa: GUS.
 • Jastrzębska Ewa, Paulina Legutko-Kobus, Dominik Kobus. 2016. Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski. [W] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (The ecological dimension of Poland’s security. [W] Poland in the international security system), ed. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, 206. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Jendrośka Jerzy, Magdalena Bar. 2005. Prawo ochrony środowiska. Podręcznik (Environmental law. Manual). Wrocław: Centrum Prawa Ekologicznego.
 • Kondratowicz-Pozorska Jolanta. 2014. Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce (Ecological farms as element for sustainability development of rural areas in Poland). Problemy Współczesnej Ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 35: 71-85.
 • Księżopolski Krzysztof M. 2009. Bezpieczeństwo ekologiczne. [W] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy (Ecological safety. [In] Security of the state. Selected problems), ed. K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, 178. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Michalak Aneta. 2007. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (Financing investments in theory and practice). Warszawa: PWN.
 • Milewski Roman. 2002. Podstawy ekonomii (Economy basics). Warszawa: PWN.
 • Pietraś Marek.1996. Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie (Ecological security in Europe). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Poskrobko Bazyli, Tomasz Poskrobko. 2012. Zarządzanie środowiskiem w Polsce (Environmental management in Poland). Warszawa: PWE.
 • Raczkowski Konrad, Katarzyna Żukrowska, Marian Żube. 2013. Interdyscyplinarność Nauk o Bezpieczeństwie (Interdisciplinarity of Security Sciences). Warszawa: Difin.
 • Śladkowski Stanisław. 2004. Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej (Ecological security of the Republic of Poland). Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Act of April 2, 1997 Constitution of the Republic of Poland). Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (The Act of 27 April 2001. Environmental protection law). Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 267.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7bcffb29-0a0f-4620-afb6-2a433609e299
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.