PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Wyniki finansowe spółek hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnych na tle danych GUS w latach 2006-2009

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Financial results of plant and animal breeding companies of Agricultural Property Agency comparing to CSO data in the years 2006-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu zaprezentowano wyniki fi nansowe jednoosobowych spółek hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnej na tle zbiorowości gospodarstw prowadzących sprawozdawczość dla GUS w latach 2006-2009. Przeanalizowano zmiany w strukturze rachunku zysku i strat oraz osiąganych wynikach fi nansowych przez te dwie zbiorowości. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne różnice spowodowane odmienną specyfi ką działalności przedsiębiorstw hodowlanych. Uzyskiwane wyniki fi nansowe w latach 2006-2009 spółek ANR należy uznać za zadowalające z punktu oceny pomnażania wartości właścicielskiej.
EN
The study presents the fi nancial results of one-man plant and animal breeding companies of Agricultural Property Agency against a background of all farms performing reports for CSO in the years of 2006-2009. The changes in the structure of profi ts and losses as well as the fi nancial results achieved by these two groups were analyzed. The analysis proved considerable differences caused by distinct characteristics of breeding enterprises’ activities. The fi nancial results of APA companies, achieved in the years 2006-2009, should be regarded as satisfactory from a multiplying ownership value point of view.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
s.15-20,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Dzun W., Adamski M., Burghardt A. 2011: Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 46-63.
  • Grzegorzewska E. 2008: Kondycja fi nansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 95, z. 3.
  • Kulawik J. 2010: Sytuacja produkcyjna, efektywność fi nansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Nawrocki T. 2010: Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2009 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7ba3d3a4-0555-4862-b19a-b19e6e54e38a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.