PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Wywar gorzelniany - odpad czy nawóz organiczny?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Distillery slops - wastage whether the organic fertilizer?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniono możliwości rolniczego wykorzystania wywarów gorzelnianych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oceniane wywary (żytni, ziemniaczany i melasowy) jako materiały nawozowe są niezrównoważone w stosunku do potrzeb pokarmowych roślin pod względem głównych składników pokarmowych (N, P, K). Najbardziej korzystny skład posiada wywar ziemniaczany, a najbardziej niezrównoważony jest wywar z melasy. Cechą wspólną wszystkich badanych wywarów jest zbyt niska zawartość fosforu w stosunku do azotu i potasu. Stosowanie nawozowe wywarów wymaga więc kalibracji składu lub korekcyjnego nawożenia mineralnego. Wadą, która w poważny sposób utrudnia wykorzystanie nawozowe wywaru gorzelnianego, jest niska zawartość suchej masy. Dotyczy to w szczególności wywaru zbożowego i ziemniaczanego. Próba przekształcenia materiału wodnistego, jakim jest wywar, w substancję o konsystencji stałej, tj. kompost, przy pomocy odpadowych substancji organicznych (trociny, słoma, węgiel brunatny) wykazała korzystny wpływ na plonowanie oraz skład chemiczny kukurydzy, co wskazuje na celowość tego kierunku uzdatniania.
EN
The study was carried out to evaluate the possibilities of agricultural use of distillery waste. The results show that examined types of distillery wastes (grain, potato and molasses slops) are not balanced in terms of main plant nutrients (N, P, K) content. In terms of plant nutrition, most adequate is distillery potato slop while the least sufficient is distillery molasses slop. All evaluated types of waste showed too low ratio of phosphorous to the nitrogen and potassium contents. Thus, the application of distillery waste in agriculture would demand supplementary mineral fertilization. An important weakness of evaluated waste is the low dry matter content. This concerns especially distillery grain and potato slops. The conversion of liquid distillery waste into solid substance, i.e. compost, by addition of other organic waste (sawdust, straw, lignite) indicated beneficial effect on obtained yields and the chemical composition of cultivated maize. Therefore, the usefulness of slop conversion was confirmed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.423-433,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Ciećko Z., Łopieński W., Wyszkowski M. 2000. Reakcja jęczmienia jarego na nawożenie ściekami z zakładu przetwórstwa owoców i warzyw. Zesz. Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 211(84): 57-61.
 • Debruck J., Lewicki W. 1985. Einffluss von Rubenvinasse in Ackerbau auf Erttrag, Strohrotte und Bodenfruchtbarkeit. Landwirtsch. Forch. 38(4): 317-327.
 • Gutowska A. 2002. Ocena przydatności wywaru gorzelnianego do nawożenia gleb. Praca doktorska. SGGW Warszawa: 152 ss.
 • Jain N., Bhatia A., Kaushik R., Kumar S., Joshi H.C., Pathak H. 2005. Impact of postmethanation distillery effluent irrigation on groundwater quality. Environm. Monit. Asses. 110: 243-255.
 • Jarociński J., Jarosz K. 1986. Gorzelnictwo i drożdżownictwo. Wyd. WSiP, Warszawa: 285 ss.
 • Jarosz K., Łuczyński B. 1985. Poradnik gorzelnika. NOT-SIGMA, Warszawa: 121 ss.
 • Kaczor A. 1996. Wpływ oczyszczonych ścieków miejskich na plonowanie i zmiany w składzie chemicznym kukurydzy i gorczycy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 217-222.
 • Kalembasa S., Kuziemska B. 1993. Wpływ pochodzenia i terminu stosowania osadów ściekowych na plon wybranych roślin uprawnych na glebie średniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 33-41.
 • Kannan A., Upreti R.K. 2008. Influence of distillery effluent on germination and growth of mung bean (Vigna radiata) seeds. J. Hazzard. Mater. 153: 609-615.
 • Kłosowski G. 1997. Możliwość wykorzystania wywaru melasowego do celów nawozowych na gruntach rolnych. III Seminarium „Aktualne problemy gorzelnictwa polskiego”. Minikowo, 14-16 IX 1997: 50-56.
 • Koc J. 1996. Wpływ wieloletniego stosowania gnojowicy na żyzność i produkcyjność gleby ciężkiej. Cz. I. Plonowanie roślin. Zesz. Naukowe AR w Szczecinie 172(62): 219-224.
 • Kotarska K., Czupryński B., Kłosowski G. 1998a. Wywar melasowy i jego różnorodne przeznaczenie. Cz. 1. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 1: 11-14.
 • Kotarska K., Czupryński B., Kłosowski G. 1998b. Wywar melasowy i jego różnorodne przeznaczenie. Cz. 2. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 4: 21-23.
 • Krzywy E., Krzywy J. 2003. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 233-239.
 • Kumar V., Wati L., FitzGibbon F., Nigan P., Banat I.M., Singh D., Marchant R. 1997.
 • Bioremediation and decolorization of anaerobically digested distillery spent wash. Biotech. Lett. 19: 311-313.
 • Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A. 1999. Porównanie wartości nawozowej trzech wywarów gorzelnianych: ziemniaczanego, żytniego i melasowego w doświadczeniu mikropoletkowym. Zesz. Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 200(77): 213-218.
 • Mercik S., Stępień W. 1992. Wartość nawozowa zagęszczonego wywaru melasowego. Rocz. Glebozn. 43: 61-70.
 • Milewski J., Sarnecka J., Zalewska T., Łabętowicz J. 2001a. Wywar z gorzelni rolniczej - wartościowy produkt uboczny czy odpad? Cz. 1. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 6: 10-11.
 • Milewski J., Sarnecka J., Zalewska T., Łabętowicz J. 2001b. Wywar z gorzelni rolniczej - wartościowy produkt uboczny czy odpad? Cz. 2. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 7: 23-25.
 • Mohana S., Acharya B.K., Madamwar D. 2009. Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications. Journal of Hazardous Materials 163: 12-25.
 • Pathak H., Joshi H.C., Chaudhary A., Kalra N., Diwiwedi M.K. 1999. Soil amendement with distillery effluent for wheat and rice cultivation. Water, Air, Soil Poll. 113: 133-140.
 • Ramana S., Biswas A.K., Kundan S., Saha J.K., Yadava R.B.R. 2002. Effect of distillery effluent on seed germination in some vegetable crops. Biores. Technol. 82: 273-275.
 • Resende A.S., Xavier R.P., Oliveria O.C., Urquiaga S., Alves B.J.R., Boddey R.M. 2006. Long-term effects of pre-harvest burning and nitrogen and vinasse applications on yield of sugar cane and soil carbon and nitrogen stocks on a plantation in Pernambuco, N.E. Brazil. Plant and Soil 281: 339-351.
 • Rozporządzenie 1997. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów. Dz.U. Nr 162, poz. 1135.
 • Sanchez L., Diez J.A., Polo A., Roman R. 1997. Effect of timing of application of muncipal solid waste compost on N availibity for crops in central Spain. Biology and Fertility of Soils 25: 136-142.
 • Singh S.K., Juwarkar A.A., Pandey R.A., Chakrabarti T. 2007. Applicability of high rate transpiration system for treatment of biologically treated distillery effluent. Environ. Monit. Asses. DOI 10.1007/s10661-007-9888-7.
 • Sobczak E., Kropisz A. 1990. Możliwość wykorzystania zagęszczonego wywaru melasowego do celów nawozowych. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 5: 8-10.
 • Stecka K., Milewski J., Miecznikowski A., Grzybowski R. 1996. Nowa technologia produkcji spirytusu przyjazna dla środowiska. Materiały seminarium „Związki nauki z praktyką. POLEKO 96”. 19-22 XI 1996, Zesz. 4: 77-99.
 • Stuczyński T. 1994. Wpływ odpadowych substancji organicznych na właściwości gleby i plonowanie roślin. Praca doktorska, IUNG, Puławy R 317: 94 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7b679ee4-cdd5-498d-9948-5114ded67a77
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.