PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

Działania marketingowe ukierunkowane na absolwentów uczelni wyższych w Polsce - diagnoza głównych problemów

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Marketing activities aimed at alumni of high education institutions in Poland - the diagnosis of main problems
RU
Marketingovye dejjstvija, napravlennye na vypusknikov vuzov v Pol'she - diagnoz osnovnykh problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest wskazanie głównych obszarów, w których strategie marketingowe organizacji zrzeszających absolwentów publicznych uczelni w Polsce okazują się nieefektywne − nie wykorzystują w pełni potencjału tej grupy. Rozważania oparto głównie na opracowaniach anglojęzycznych dotyczących zarządzania relacjami z absolwentami uczelni oraz na wynikach badań własnych. Główne wnioski z badania: (1) komunikacja z absolwentami uczelni wyższych nie jest dostosowana do ich oczekiwań; (2) nie podejmuje się trudu segmentacji odbiorców-absolwentów; (3) oferty dla absolwentów nie są dostosowane do ich oczekiwań. Artykuł o charakterze koncepcyjnym służyć ma wskazaniu kierunków zmian, w jakich podążać powinny organizacje zrzeszające absolwentów w celu zwiększania efektywności podejmowanych przez nie działań.
EN
The paper is aimed at indication of main areas that are inefficient when management of relations with alumni within Polish HEI is discussed. It may be observed that potential of the group is not used effectively in Poland. Organisations that gather alumni cannot create communications and offers that are adequate to expectations of their different target groups. They also rarely reach students who are extremely important as future graduates. The paper indicates different ways that the problem may be solved and includes some recommendations basing on the literature review and research conducted.
RU
Цель рассуждений – указать основные сферы, в которых маркетинговые стратегии организаций, объединяющих выпускников публичных вузов в Польше, оказываются неэффективными – они не полностью используют потенциал этой группы. Рассуждения основаны прежде всего на англоязычных работах, касающихся управления отношениями с выпускниками вузов, а также на результатах собственных исследований. Основные выводы из исследования: 1) общение с выпускниками вузов неприспособлено к их ожиданиям; 2) не проведена сегментация адресатов-выпускников; 3) предложения для выпускников неприспособлены к их ожиданиям. Статья концептуального характера должна послужить указанию направле- ний изменений, в каких должны идти организации, объединяющие выпускников, для повышения эффективности предпринимаемых ими действий.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
s.280-290,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul.Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
 • Baade R. A., Sundberg J. O. (1996), What determines alumni generosity?, “Economics of Education Review”, No.15(1).
 • CBOS (2015), Internauci, Komunikat z badań, nr 90, Warszawa.
 • Chi H., Jnes E.L., Gandhim L.P. (2012), Enhasing Mentoring between Alumni and Students via Smart Alumni System, “Computer Science”, No. 9.
 • Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji uczelnia – student – absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia (2013), Raport z badania pogłębionego, Warszawa.
 • Flegg C. (2011), Alumni, Libraries and Universities: whereto the relationship, “The Journal of Academic Librarianship”, Vol.38, No. 1.
 • Hamilton L., Christopherson N. (2007), College Experiences and Alumni Satisfaction at Whitman College, Office of Institutional Research, Yale University.
 • Hashim N., Kee P.Ch., Rahman M. (2014), Attempt to Solving Situational Problem of Alumni Employability, “Social Behavioral Science”, No.155.
 • Kamiński T. ( 2014), Uczelnie i absolwenci – dobre praktyki, http://obywatelenauki.pl/2014/06/uczelnie-i-absolwenci-dobre-praktyki-tekst-tomaszakaminskiego/# [dostęp: 10.01.2016].
 • KUEK, http://www.kuek.pl/index.php?id=5 [dostęp: 15.01.2016].
 • Łazorko K. (2015), Sharing as an Aspect of Customer Behaviour of Digital Natives in Poland, “Theory, Methodology, Practice“, No. 2, Vol. 11.
 • Meer J., Rosen H.S. (2012), Does Generousity bedget Generousity? Alumni giving and undergraduate financial aid, ”Economics of Education Review”, No. 31.
 • Rattanamethawong V., Sinthupinyo S., Chanrachai E.A. (2015), An Innovation System that Can Quickly Response to the Needs of Students and Alumni, “Social and Behavioral Sciences”, No.182.
 • Steward S., Guevara C.B. (2011), Do Students Evaluations Match Alumni Expectations, ”Boston U.School of Management Research Paper”, No. 9, http://ssrn.com/abstract=1807863 [dostęp: 08.01.2016].
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce (2013), MNiSW, Warszawa, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf [dostęp: 22.11.2016].
 • Valentino R.J. (2011), Napa Group Report Prepared for the University of Tenessee Alumni Association, http://web.utk.edu/~utaa/newsletters/foundation/UTAA%20Year%20in%20Review%20073111.pdf [dostęp: 10.01.2016].
 • https://www.whitman.edu/Documents/Offices/Institutional%20Research/Alumni_Satisfaction_Report.pdf [dostęp: 10.01.2016].
 • https://absolwent.umk.pl/spotkania/loza [dostęp: 15.01.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7b3dfc49-7358-43c9-bf6f-73cfc47cc5dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.