PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 468 |
Tytuł artykułu

Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie krzewiastych wierzb Salix sp.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Polsce istnieją uzasadnione podstawy do szerszego zainteresowania się krzewiastymi wierzbami - wikliną w uprawie polowej i wykorzystaniem jej biomasy na cele energetyczne (ekologiczne paliwo), surowca dla przemysłu chemicznego (celuloza). Wysoka zawartość salicylanów i garbników w korze wierzb krzewiastych stanowi potencjalny surowiec dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Włókno organiczne pozyskiwane z kory krzewiastych wierzb (32-57%) może stanowić substytut dla włókna szklanego. Duża plastyczność ekologiczna krzewiastych gatunków wierzb daje możliwość ich wykorzystania w kształtowaniu krajobrazu, przy rekultywacji stanowisk zdewastowanych działalnością przemysłową i komunalną. Pędy Salix sp. mogą być używane do wykonywania zabezpieczeń przed erozją stromych brzegów cieków wodnych i skarp przy szlakach komunikacyjnych oraz do produkcji ekranów akustycznych tłumiących hałas (przy drogach biegnących przez osiedla). Rośliny te można sadzić w strefach buforowych wokół ujęć wody, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci.
EN
It seems justifiable to claim that the shrubby willow may attract increasing attention in Poland - for field cultivation, for production of biomass used as energy source (ecological fuel) or as a raw material for chemical industry (cellulose). Bark of shrubby willow is a potentially valuable raw material for pharmaceutical and chemical industries because of high salicylates and tannins contents. Organic fibre produced from shrubby willow bark (32-57%) may substitute glass fibre. High ecological adaptability of shrubby species of willow makes it possible to apply this plant in landscaping and reclamation of areas devastated by industrial and urban activities. Willow shoots can be used to prevent erosion of river gorges and escarpments by roadsides or to make acoustic screens to reduce noise (by roads crossing housing estates). Willows can be planted in buffer zones around water intakes, sewage treatment plants, landfills.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
468
Opis fizyczny
s.69-77,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • AGER A., RÖNNBERG-WÄSTLIJUNG A.C., THORSÉN J., SIREN G. 1986. Genetic improvement of willows for energy forestry in Sweden. Rapport Avedelningen for Energiskogsodling Institutionen för Ekologi och miljövard Sveriges Lantburksuniversitet. 43: 1-84.
 • ANONIM 1995. Kommission der Europäischen Gemeinschaften Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Zweck und Modalitäten der Durchführung der besonderen Flächenstillegung. Brüssel.
 • BIAŁOBOK S. 1990. Możliwości wykorzystywania wierzb w Polsce dla potrzeb energetycznych. W: Wierzby Salix alba L, Salix fragilis L. PWN Warszawa-Poznań.
 • BRANDELS L., HANSSON L. 1984. Short-rotation forestry in Sweden-energy R. a D. programme and potential fuel market. In: K. Perttu (Ed.) Ecology and management of forest biomass production systems. Dept. Ecol. a Environ. Res., Uppsala, Swed. Univ. Agric. Sci. Rep. 15: 513-517.
 • BUKIEWICZ H. 1987. Ważniejsze czynniki ekologiczne i biologiczne plonowania wikliny przemysłowej. Biul. IHAR 164: 261-284.
 • DAMBROTH H. 1986. Industriepflanzen für Energie und Chemie. Energie aus Biomasse. 16 Internat. Sympos. Gmunden, Oberösterreich: 38-4.
 • EKLUND R., ZACCHI G. 1995. Simultaneous saccharification and fermentation of steam-pretreated willow. Enzyme and Mikrobial Technology 17(3): 255-259.
 • FIGAJ J. 1990. Uprawa wierzb do produkcji drewna. W: Wierzby - Salix alba L., Salix fragilis L. PWN Warszawa-Poznań.
 • FISHER H. 1982. Der Anbau von Biomasse zur Energiegewinnung. Holz-Zentralblatt 108 (25): 353-354.
 • HAHN-HÄGERDAL B., TJERNELD F. 1988. Produktion of Ethanol from Lignocellulosic Materials. Animal Feed Science and Technology 21: 175-182.
 • HEILMANN B., MAKESCHIN F., REIIFUESS K.E. 1995. Phytosociological investigations in a fast growing plantation of poplars and willows on former arable land. Fostwissens- chaftliches Centralblatt 114(1): 16-29.
 • HETZ E., SONENSSON O. 1993. Energy analysis of reed canary grass for solid field and ley for biogasix. JTI Rapport 175: 14.
 • JARONIEWSKI W. 1991. Znaczenie wierzby purpurowej w lecznictwie. Wiadomości Zielarskie 3: 6-7.
 • JÄRVENPÄÄ M., SANKARI H., TUUNANEN L., MAUNU T. 1994. Bioenergian tuotanto enitarviketuotannosta vapautuvalla peltoalalla. Työtehoseuran Julkaisuja 333: 109.
 • JĘDRZEJEWSKI I.1996. Reforma agrarna we Wspólnocie Europejskiej (IV). Wspólnoty Europejskie. Nr 153. Warszawa: 28-30.
 • JUCHERSKI A., WALCZOWSKI A. 1995. Zagrodowa oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych z filtrem gruntowo-korzeniowym. IBMER Zakład Promocji Badań.
 • KOWALIK P. 1990. Techniczne możliwości wykorzystania wierzb dla potrzeb energetycznych. W: Wierzby Salix alba L., Salix fragliis L. PWN Warszawa-Poznań.
 • LARSON S. 1994. Salix in Sweden and internationally. Sveriges-Utsadesforenings-Tidskrift. 104, 3: 131-136.
 • LUTOMSKI J., ALKIEWICZ J. 1993. Leki roślinne w profilaktyce i terapii. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.
 • MACPHERSON G. 1995. Home - Grown Energy from Short-rotation Coppice. Farming Press North America.
 • Mc ADAM J.H. 1987. The Pulp Potential and Paper Properties of Willows with Reference to Salix viminalis. Irish Forestry 44(1): 32-42.
 • NEUMAN A. 1981. Die mitteleuropäischen Salix-Atren. Mitt, der Forstlichen Bund. Versuchsanstalt Wien, 134: 1-151.
 • PERTTU K.L., ECKERSTEN H., KOWALIK P., NILSSON L.O. 1984. Modelling potential energy forest production. Swed. Univ. Agric. Sci., Uppsala, Dept. Ecol. a. Environm. Res., Research Notes 15: 467-480.
 • RÖNNBERG-WÄSTUUNG A., GULLBERG U., NILSSON C. 1994. Genetic paramerers of growth characters in Salbe viminalis grown in Sweden. Can. J. For. Res. 24(9): 1960-1969.
 • SENNERBY-FORSSE L. 1985. Handbook for Energy Forestry, Swedish University of Agricultural Scinces. Department of Ecology. Uppsala.
 • SIREN G., JENSEN W., LONNDERG B. 1974. Short - rotation wood in pulp for paper- making. Symposium Internacional EUCEPA, Madrid (Espaňa) 6-8 May 1974: 3-26.
 • STAFFA K. 1965. Studia nad szybko rosnącymi wierzbami jako surowcem dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Hod. Rośl. Aklim. i Nasien. 9(2): 180-224, cz. II i III (3): 320-338.
 • SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J., KWIATKOWSKI J. 1998a. Możliwości wykorzystania biomasy Salix sp. pozyskiwanej z gruntów ornych jako ekologicznego paliwa oraz surowca do produkcji celulozy i płyt wiórowych. Postępy Nauk Rol. 2: 53-63.
 • SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J., WIWART M. 1998b. Zastosowanie wikliny (Salix sp.) w kształtowaniu i ochronie środowiska. Postępy Nauk Rol. 4: 17-24.
 • SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSRI J., KWIATROWSRI J. 1998c. Przydatność pędów krzewiastych wierzb (Salix sp.) do wykonywania zabezpieczeń przeciwerozyjnych. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 4B: 295-302.
 • SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J., WIWART M., PRZYBOROWSKI J., KWIATKOWSKI J., SOBOTKA W. 1998d. Ocena potencjału produkcyjnego klonów wikliny (Salix sp.) uprawianych na gruntach użytkowanych rolniczo w aspekcie ich wykorzystania do celów energetycznych i produkcji celulozy. Etapowy raport z realizacji projektu badawczego nr 5 P06B 036 13.
 • SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J. 1999. Salix sp. surowcem do celów farmaceutycznych oraz do pozyskiwania garbników i włókna łykowego. Postępy Nauk Rol. 5: 53-60.
 • WÓJCIK L., ORWIŃSKI S. 1995. Wykorzystanie wikliny (Salix sp.) i trzciny pospolitej (Phragmites communis Trin.) do produkcji efektywnych ekranów akustycznych (EEA). Opracowanie Firma „Salix".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7b03f911-56e0-4f76-813b-45e45dfe1ba4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.