PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zawartość węgla i azotu ogółem oraz właściwości materii organicznej w glebach uprawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Total content of carbon and nitrogen and the properties of organic matter in arable soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeprowadzonych badaniach określono wpływ wybranych parametrów gleby na zawartość С i N ogółem oraz na właściwości materii organicznej. Okaza­ło się, że zawartość ruchomych form węgla oraz wartość Cₖₕ·Cₖf były istotnie skorelowane z zawartością frakcji <0,02 mm oraz С i N ogółem w glebie. Stwier­dzono również, że podatność kwasów huminowych na utlenianie była istotnie dodatnio skorelowana ze stosunkiem H:C.
EN
The influence of selected soil parameters on organic matter properties and total content of С and N was determined in this study. It was observed that the contents of labile form of carbon and Cₕₐ: Cfₐ were correlated with the <0,02 mm fraction and with the total content of С and N. It was also observed that the humic acids susceptibility to oxidation was significantly positively corre­lated with the H:C ratio.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.169-176,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Podstaw Chemii Rolnej, Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
 • Zakład Podstaw Chemii Rolnej, Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
autor
 • Zakład Podstaw Chemii Rolnej, Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Asmus F., Goerlitz H., Koriath H. 1979. Ermittlung des Bedorfes der Boden an organischer Substanz. Arch. Acker-u. Pflanzenbau u. Bodenkunde, 23: 13-20.
 • Gonet S.S. 1989. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawoże­niu. ATR Bydgoszcz, Rozprawa habil. 55 ss.
 • Gonet S.S. 1995. Rola substancji humusowych w glebach. Ekologia i Technika 4(16): 25-28.
 • Fotyma M. 1988. Nawożenie roślin w zmianowaniach specjalistycznych i w monokul­turach. Zesz. Probl. Post Nauk Rol. 331: 205-215.
 • Janowiak J., Łoginow W., Murawka B. 1988. Zawartość podatnych na utlenianie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturami zbożowymi. Mat. Symp. Nauk. pt. „Rola nawożenia w podniesieniu produkcyjności i żyzności gleb'. 24-25. VI.1988 ART Olsztyn: 103-109.
 • Janowiak J. 1993. Właściwości substancji humusowych czarnych ziem i gleb płowych. Zesz. Probl. Post Nauk Roi. 411: 182-188.
 • Janowiak J. 1996. Wpływ typu gleby na właściwości fizyko-chemiczne materii organi­cznej. Zesz. Nauk. AR Szczecin, LXII(172): 173-179.
 • Kusińska A. 1993. Wpływ systemu uprawy roślin na zawartość substancji organicznej w glebie, skład frakcyjny próchnicy, strukturę i właściwości fizyko-chemiczne kwasów huminowych. SGGW Warszawa, Rozprawa habil.: 72 ss.
 • Łoginow W., Wiśniewski W., Janowiak J. 1981. Zmienność ogólnej zawartości węgla w glebie. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 88: 5-16.
 • Łoginow W., Andrzejewski J., Janowiak J. 1991. Rola nawożenia organicznego w utrzymaniu zasobów materii organicznej w glebie. Rocz. Gleb. 42(3-4): 19-25.
 • Mazur T. 1995. Stan i perspektywa bilansu substancji organicznej w glebach upraw­nych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 267-276.
 • Mercik S. 1995. Dynamika zmian zawartości węgla i azotu w glebie oraz losy N z nawozów mineralnych i organicznych w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zesz. Probl. Post Nauk Roi. 421A: 277-283.
 • Orłów D.S. 1990. Gumusowyje kisłoty poczw i obszczaja teoria gumifikacji. Izd. MGU Moskwa.
 • Schnitzer M., Skinner S.I.M. 1968. Alkali versus acid extraction of soil organic mat­ter. Soil Sci. 105(6): 392-396.
 • Turski R., Chmielewska В. 1986. Kwasy huminowe gleb czarnoziemnych. Rocz. Gleb. 37(2-3): 107-126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7a94d939-7ced-42f3-b9cf-5581099ffe7e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.