PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 1[46] |
Tytuł artykułu

Ochrona gleby leśnej przy pozyskiwaniu i zrywce drewna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Forest soil protection in timber harvesting and logging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pozyskiwanie drewna, zgodnie z ustawą o lasach, jest jedną z głównych dziedzin działalności leśnictwa. Proces ten może się odbywać jednak pod warunkiem zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska. Ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia z pozyskiwania drewna zrezygnować nie można. Leśników więc obowiązuje zasada takiego postępowania, aby naruszenie równowagi środowiska było minimalne i umożliwiało szybki powrót do stanu poprzedzającego rozpoczęcie procesu pozyskiwania. Przejazdy maszyn oraz transport surowca drzewnego powodują naruszenia wierzchniej warstwy gleby leśnej. Powstają koleiny, zmienia się struktura gleby i jej własności, a szczególnie zwięzłość. Na rozmiary uszkodzeń wpływa wiele czynników związanych z konstrukcją maszyn, własnościami podłoża oraz przygotowaniem powierzchni. Poznanie występujących zależności powinno umożliwić określenie technologii i sposobów pracy pozyskiwania drewna minimalizujących ryzyko wystąpienia szkód glebowych.
EN
Forest soil protection in timber harvesting and logging. According to the law on forests, timber harvesting is one of the main fi elds of forestry. This process however is only possible to employ with ensured maximal environmental protection. From the social and economic points of view, timber harvesting may not be relinquished. Therefore foresters are obligated to apply the procedure that the interference with natural environment would be minimal and should allow for fast return to the original condition preceding the timber harvesting process. Machine drives and transportation of raw wood material cause disturbance in the top layer of forest soil. Path holes are formed and the structure and the properties of soil begin to change, its compactness in particular. The extent of such damage is infl uenced by a number of factors, such as machinery construction, properties of the ground as well as preparation of the surface. Knowing the existing dependencies should allow to determine technologies and the manner of timber harvesting activities minimising the risk of soil damage.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.173-180,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Beekman F. 1987. Soil strength and forest operations. Doctoral thesis, Department of Forest Technique, Agricultural University. Wageningen.
 • Bort U. Mahler, G. Pfeil Chr. 1993. Mechanisierte Holzernte. Wechselwirkungen von Erschließungsdichte, Pfl eglichkeit und Betriebserfolg. Forsttechnische Informationen Nr. 11, s. 121-124.
 • Čiżek J. 1988. Biotechniczne podstawy mechanizacji produkcji leśnej. PWRiL. Warszawa.
 • Dietz P. Knigge W. Löffl er H. 1984. Walderschliesseng. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis und Besonderer Berücksichtigung des Waldwegebaus. Paul Parey, Hamburg und Berlin.
 • Giefi ng F.D. 1992. Pozyskiwanie drewna a ochrona środowiska. Konferencja Naukowa KNL PAN „Stan i perspektywy trwałego użytkowania lasu w Polsce. Wyd. SGGW Warszawa.
 • Laurow Z. 1995. Rola szlaków zrywkowych w warunkach górskich. Proekologiczne i produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej. PTL Warszawa.
 • Matthies D. 1997a. Maschinelle Holzernte und ihre Auswirkungen auf unsere Bestände. AFZ/Der Wald Nr. 9.
 • Mathties D. 1997b. Perspektiven des physikalish-mechanischen Bodenschutzes in der Forstwirtschaft. Forstliche Forschungsberichte. Nr 165/1997. Universiät München.
 • McNabb, 1993. Plan now – pay later. CPPA Woodlands Paper, Juni, s. 33-37.
 • Moskalik T. 2004. Model maszynowego pozyskiwania drewna w zrównoważonym leśnictwie polskim. Rozprawy Naukowe i Monografi e. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 • Moskalik T. Sadowski J. 1995. Rola szlaków zrywkowych w tradycyjnych i zmodernizowanych technologiach pozyskiwania drewna w trzebieżach wczesnych w warunkach nizinnych. Sympozjum „Proekologiczne i produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej. PTL Warszawa.
 • Moskalik T. Sadowski J. 1998. Einfl uss von Holzernte- und Rückemaschinen auf den Waldboden und verbleibenen Bestand. Forstliche Forschungsberichte Nr. 174. TU München.
 • Niedersächsiche Landesforsten,1992. Merkblatt Nr. 28, s. 16-22.
 • Löffl er H. Müller E. 1998. Das Konzept der Boden schutz. Forstw. Cbl. 107. S. 104-111.
 • Porter B. 1995. Proekologiczne problemy w użytkowaniu lasu. Kierunki ochrony przyrody w lasach zagospodarowanych. Opracowanie zbiorowe. SGGW Warszawa.
 • Sadowski J. Moskalik T.,Nowacka W. 2011. Fully-mechanized and manual mechanized timber harvesting in thinning pine stands. W Technology and Ergonomoks in the Service of Modern Forestry. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.s.281-288
 • Suwała M. 1999. Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. Pr. IBL, Ser. A 1999 nr 873 s. 1-86.
 • Suwała M. 2004. Uszkodzenia gleby w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej. Sylwan. 1. 87-101.
 • Więsik J. 1998. Czynniki decydujące o wyborze maszyn do pozyskiwania drewna w Polsce. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 6.
 • Wasterlund I. 1992. Damage to the Grodnu and stand after mechanized cleanning. SLU Garpenberg. Inst. Fȍr Skogteknik, Uppsatser och Resultat nr 193.
 • Więsik J. 1995. Szlaki technologiczne w świetle stosowanych środków technicznych i systemów pozyskiwania drewna. Sympozjum „Proekologiczne i produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej. PTL Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7a8c4474-554a-4b1d-b089-a6506f348d2a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.