PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 512 | 2 |
Tytuł artykułu

The influence of mineral fertilization on chosen indicators of soil fertility

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia mineralnego na wybrane wskaźniki żyzności gleby płowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to define the effect of the thirty-year sequent activity of differentiated nitrogen and potassium fertilization (without organic fertilization and liming) on changes in the contents of organic carbon and total nitrogen in soil. Field experiments showed indirectly that changes of the discussed soil fertility indicators (Nt and С org.) resulted from the applied doses of nitrogen and potassium and the cultivated plants in crop rotation. A decrease by, respectively: 50% and 46% was stated in the organic carbon and total nitrogen contents with the reference to the initial value (1974). However the ratio С : N did not change significantly, which shows the dominance of the mineralization process
PL
Określono wpływ 30 letniego następczego oddziaływania zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem (bez nawożenia organicznego i wapnowania) na zmiany zawartości węgla organicznego i azotu ogółem w glebie płowej. Badania polowe wykazały pośrednio, że zmiany omawianych wskaźników żyzności gleby (N og. i С org.) stanowiły wypadkową stosowanych dawek azotu i potasu oraz uprawianych roślin w zmianowaniu. Stwierdzono średnio spadek zawartości węgla organicznego i azotu ogółem odpowiednio o 50% i 46% w stosunku do wartości wyjściowej (1974 г.), natomiast wartość wskaźnika stosunku С : N nie zmieniła się w sposób znaczący co wskazywałoby na przewagę procesu mineralizacji.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
512
Numer
2
Opis fizyczny
p.439-447,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Seminaryjna 5, 85-326 Bydgoszcz, Poland
 • Department of Agricultural Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Agricultural Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Asmus F. Gorlitz H. 1978. Einfliiss organischer unci mineralischer Dungung auf die organische Substanz unci den Stickstoffgehalt einer Tieflehm - Fahlarde. Arch. F. Acker. Pflbau. 22(2): 123.
 • Asmus E, Volker U. 1984. Zur Reproduktion der organischen Substanz sandiger Ackerbo der durch verschiedene organische Dünger Tagungsber Akad. Landwirtschaft - wiss. DDR, 224(1): 137-142.
 • Adamus M., Drozd J., Stanisławska E. 1989. Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre elementy żyzności gleby. Rocz. Glebozn. XL 1: 101-110.
 • Beck Т.Н. 1985. Veranderungen der relativen Stabilitant der organischen Bodensubstanz beiverscheidenen Bewirtschaftungsmassnahmen. Landwirtsch Forsch. 38(1-2): 1-7.
 • Fotyma M., Fotyma E., Kęsik E., Kryszkowska T. 1987. Zdolność mineralizacyjna gleb w stosunku do azotu. Ocena przydatności metody Stanforda w warunkach pol­skich. Rocz. Glebozn. XXXVIII 3: 79-91.
 • Gonet S. 1992. Właściwości próchnicy gleb o zróżnicowanym nawożeniu. Mat. from Scientific Conference „Organie fertilizers" Szczecin, 8-9 IX 1992: 288-293.
 • Gonet S.S., Wegner K. 1993. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organi­cznego na właściwości kwasów huminowych. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, Cz. 1: 51-63.
 • Gonet S.S. 1997. Wpływ czynników siedliskowych i antropogenicznych na materię organiczną gleb. Humic Substances in the Environment 1: 17-24.
 • Jakubus M., Czekała J., Gładysiak S. 1999. Quantity and quality of humic com­pounds and sulfur fractions in soil under conditions of long-term differentiated soil reaction and potato monoculture. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 311-318.
 • Kulczycki G. 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właści­wości gleby oraz plon i pobieranie składników przez kukurydzę. Rocz. Glebozn. LI 1/2: 29-37.
 • Kobus J. 1995. Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 209-219.
 • Kuzyakov Y., Frieedel J.K., Stahr I. 2000. Review of mechanisms and quantification of priming effects. Soil. Biol. Biochem. 32: 1485-1498.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz I. 1986. Współdziałanie nawożenia mineralnego i orga­nicznego w kształtowaniu żyzności gleby. Rocz. Glebozn. XXXVII 2/3: 411-420.
 • Łoginow W., Andrzejewski J., Janowiak J. 1991. A role of organie fertilization in maintaining reserves of organic matter in the soil. Roczn. Glebozn. 42(1/3): 19-25.
 • Mazur Т. 1995. Stan i perspektywy bilansu substancji organicznej w glebach uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 267-276.
 • Mercik S. 1984. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego, organicznego i zmiano- wania na niektóre właściwości fizykochemiczne gleby. Mat. from Scientific Confe­rence „60 years of static fertilization research in the experiment field of SGGW- AR in Sierniewice: 102-106.
 • Murawska В., Spycha.I-Fabisiak E., Janowiak J. 1993. Zawartość próchnicy w warun­kach uproszczonego zmianowania na tle nawożenia słomą, obornikiem i azotem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411: 63-67.
 • Rabikowska В., Wilk K. 1991. Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i azotem na właściwości gleby gliniastej. Cz. I. Odczyn gleby oraz zawartość węgla i azotu. Rocz. Glebozn. XLII 1/3 27-35.
 • Terelak H., Fotyma M. 1986. Wpływ nawożenia potasem na zawartość tego składnika w glebach i ich pobranie przez rośliny. Rocz. Glebozn. XXXVII 1: 19-25.
 • Wiater J. 1996. Zawartość i bilans węgla organicznego w glebie nawożonej różnymi nawozami. Zesz. Nauk AR Szczecin 172, Roi. 62: 527-533.
 • Wiater J. 1997. Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Rozpr. Nauk. AR Lublin 201: 15-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7a6ca523-de3e-4105-8a84-66b96baf27a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.