PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Regional differentiation of sheep production in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Zróżnicowanie regionalne produkcji owczarskiej w Polsce
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The objective of the thesis was to present the differentiation of sheep production represented in the sheep population in Poland and to determine directions of changes in the sheep population in Poland. Disparities in the regional differentiation of sheep production and their causes were also shown. Materials and methods: The spatial range of research covered 16 provinces, while the time range covered the year 2015. Sources of the materials were: domestic and foreign literature as well as data from the Central Statistical Office (GUS in Polish). Data analysis and presentations were based on descriptive, tabular, graphical and indicatory methods, as well as the Pearson linear correlation coefficient. Results: The conducted research shows the presence of disparities between provinces, because there are provinces with large populations and stocking density of these animals but there also exist territorial units with a very small number of sheep. There was also a large decrease in the number of sheep found in most provinces. Conclusions: The existence of a significant link between the share of pastures in AL (agricultural land) and the sheep population in provinces was confirmed. Correlation occurred only in the case of this parameter. The conducted research should be treated as a pilot study.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie zróżnicowania produkcji owczarskiej wyrażonej stanem pogłowia owiec w Polsce oraz określenie kierunków zmian populacji owiec w Polsce. Ukazano także dysproporcje zróżnicowania regionalnego produkcji owczarskiej oraz ich przyczyny. Materiały i metody: Zakres przestrzenny badań obejmował 16 województw, natomiast zakres czasu 2015 rok. Źródła materiałów stanowiły: literatura krajowa i zagraniczna oraz dane z GUS. Do analizy i prezentacji danych wykorzystano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźnikową oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wyniki: Wykonane badania wykazują istnienie dysproporcji między województwami, gdyż są województwa posiadające duże pogłowia i obsadę tych zwierząt, ale też jednostki terytorialne z bardzo małą liczbą owiec. Stwierdzono również duży spadek liczby owiec w większości województw. Wnioski: Potwierdzono istnienie istotnego związku między udziałem użytków zielonych w UR a pogłowiem owiec w województwach. Jedynie w przypadku tego parametru wystąpiła korelacji. Przeprowadzone badania należy traktować jako pilotażowe.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.86-95,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Berdychowska G., Niemczyk J., Szklarski L. T. (2004), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju owczarstwa po akcesji do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem stanu i sytuacji tego sektora na Mazowszu. Biuletyn Owczarski Polskiego Związku Owczarskiego, Warszawa, nr 4, s. 4-5.
 • 2. Borys B. (2006), Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. W: B. K lepacki, T. Rokicki (red), Technologie produkcji owczarskiej. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, s. 15-17.
 • 3. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Łódź, CeDeWu Sp. z o. o., s. 4-5.
 • 4. Niżnikowski R. (red) (2003), Hodowla i chów owiec. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • 5. Niżnikowski R. (red) (2011), Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 12-13.
 • 6. Klepacki B., Rokicki T. (2006), Determinanty rozwoju krajowej produkcji owczarskiej w opinii producentów. W: B. Klepacki, T. Rokicki (red), Konsument i firma w dobie internetu. Wydział Nauk Ekonomicznych UW-M, Olsztyn, s. 53-56.
 • 7. Komorowska D. (2002), Ekonomika produkcji owczarskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 4, s. 85-89.
 • 8. Kozłowski S. (1983), Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski. Wszechnica PWN, Warszawa.
 • 9. Musiał W. (2007), Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat. Wieś i rolnictwo, 1, 101-121.
 • 10. Niżnikowski R. (1994), Chów owiec. PWRiL, Warszawa.
 • 11. Niżnikowski R. (1996), Przydomowy chów owiec. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • 12. Niżnikowski R. (red) (2005), Poradnik producenta jagniąt rzeźnych. TWIGGER, Warszawa.
 • 13. Rokicki T. (2004), Produkcja owczarska jako źródło dochodów rolników, Wieś Jutra, 7, s. 9-11.
 • 14. Rokicki T. (2005a), Gospodarstwa owczarskie w okresie i po transformacji gospodarczej. W: B. Klepacki (red), Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wieś Jutra, Warszawa, s. 216-220.
 • 15. Rokicki T. (2005b), Produkcja wełny w Polsce i na świecie. Przegląd włókienniczy – Wełna, Odzież, Skóra, nr 3, s. 21-22.
 • 16. Rokicki T. (2008), Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych, Wieś Jutra, 11, s. 25-26.
 • 17. Rokicki T. (2015), Regulacja prawne dotyczące gospodarstw owczarskich w Polsce (w:) Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 407-417.
 • 18. Witek T. (red.) (1981), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7a6c883b-bc1d-480e-ba5f-d8d62653b82f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.