PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Zagrożenie wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich krajów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Threat of social exclusion in rural areas of the European Union countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia zagrożenia obszarów wiejskich krajów UE zjawiskiem ekskluzji społecznej. Analizie poddano zmienne opisujące poziom ubóstwa, bezrobocia oraz wykształcenia mieszkańców wsi. W celu kwantyfikacji badanego zjawiska wykorzystano miernik syntetyczny pozwalający wskazać obszary wiejskie krajów UE o najwyższym stopniu zagrożenia. Podjęto próbę określania specyfiki obszarów wiejskich krajów „starej” i „nowej” UE w kontekście zróżnicowania przyjętych w badaniu czynników ekskluzji. Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku badanego zjawiska nie występuje klasyczny podział na problem krajów UE-15 i UE-CEE, jednak dokonana ocena różnic w rozkładzie poszczególnych czynników ekskluzji w obu grupach referencyjnych wskazała, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej, przy stosunkowo korzystnej strukturze wykształcenia mieszkańców wsi, są nadal w dużo większym stopniu zagrożone ryzykiem ubóstwa.
EN
Social exclusion concerns all social and economic groups; however, it concerns chiefly the residents of rural areas rather than the residents of towns. The aim of this paper is to present the problem of social exclusion in rural areas in the European Union Countries. The authors in the study used the data available from Eurostat for EU Member States (NUTS-1). For the purpose of this research, a synthetic index was also prepared. The characteristics of social exclusion were based on objective factors, such as the scale of poverty, the level of unemployment and education. Analysis showed that the problem of social exclusion couldn’t be considered from the point of view of the countries of the “old” and the “new” Union. The analysis indicates that countries in Central and Eastern Europe, with a relatively well-educated population, are much more at risk of poverty than those living in Western Europe.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.244-249,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Politechnika Koszalińska, Koszalin
Bibliografia
 • Akerlofow George. 1997. Social Distance and Social Decisions. Econometrica 65 (5): 1005-1027.
 • Chakravarty Satya R., Conchita D’Ambrosio. 2006. The Measurement of Social Exclusion. Review of Income and Wealth 52 (3): 377-398, doi: 10.1111/j.1475-4991.2006.00195.x.
 • EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 16.04.2017.
 • Gore Charles, Jose B. Figueiredo. 2003. Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu (Social exclusion and anti-poverty policy). Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 5: 9-35.
 • Jarosz Maria. 2008. Obszary wykluczenia w Polsce. [W] Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny (Areas of exclusion in Poland. [In] Excluded. The social, material and ethnic dimension), ed. M. Jarosz, 10. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jordan Bill. 1996. A theory of poverty and social exclusion. Cambridge: Polity Press.
 • Levitas Ruth, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, Demi Patsios. 2007. The multi-dimensional analysis of social exclusion: Rreport prepared for the social exclusion unit. Bristol: University of Bristol.
 • Nowak Julitta. 2008. Potencjalne i realne ograniczenia procesu wykluczenia społecznego. [W] Meandry wykluczenia społecznego (Potential and real limitations of the process of social exclusion. [In] Meander of social exclusion), ed. J. Nowak, 10-11. Warszawa: WSP TWP.
 • Pokrzywa Magdalena, Sławomir Wilk (red.). 2013. Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań (Social exclusion. Diagnosis, dimensions and directions of activities). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Raczkowska Małgorzata. 2012. Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce (Social exclusion in rural areas of Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 49-55.
 • Rada Europejska. 2010. Konkluzje, EUCO 13/10 (Conclusions, EUCO 13/10). Bruksela, 17 czerwca 2010.
 • Silver Hilary. 1994. Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labour Review 133 (5-6): 531-578.
 • Tarkowska Elżbieta. 2006. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy. [W] Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian (Poverty and social exclusion. Concepts and Polish problems. [In] Contemporary Polish society. Dynamics of changes), ed. J. Wasilewski, 345-348. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-79f85128-b53f-428e-89a3-363b1003b1d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.