PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zmiany zawartosci fosforu i potasu w glebie oraz plonowania roślin na przestrzeni 30-tu lat na glebie nawożonej i nienawożonej tymi składnikami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes of the phosphorus and potassium contents in soil and crop yielding along 30-years, on the soil fertilized and not fertilized with these nutrients
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W wieloletnich doświadczeniach prowadzonych od 1923 r. na polu doświad­czalnym SGGW w Skierniewicach badano (za okres ostatnich 30 lat) zmiany za­wartości dostępnych form fosforu i potasu w poziomie gleby do 70 cm, plonowa­nie roślin i pobieranie tych składników przez rośliny. Badania te prowadzi się na 3 polach o zróżnicowanym zmianowaniu i nawożeniu organicznym oraz przy nas­tępującym nawożeniu CaNPK, CaNP, CaNK. Na poletkach nienawożonych fosforem (CaNK) lub potasem (CaNP) od 1923 r. plony ziarna zbóż w ciągu 30 lat utrzymały się na poziomie 2-3 t·ha⁻¹ i dla zabezpieczenia takich plonów uwalniało się rocznie z form silnie związanych 8-10 kg P·ha⁻¹ i 30-50 kg K·ha⁻¹·rok⁻¹. Natomiast na obiektach CaNPK plony ziarna zbóż wzrastały w okresie ostatnich 30 lat przeciętnie o 34 kg·ha⁻¹ rocznie. Niepobrany przez rośliny fosfor z superfosfatu gromadzi się głównie w warstwie ornej i mało przemieszcza się w głąb profilu, natomiast potas w większym stopniu przemieszcza się do głębszych warstw gleby. Fosfor i potas z obornika łatwiej przemieszczał się do głębszych warstw niż z nawozów mineralnych.
EN
Changes in the content of available phosphorus and potassium in the 0-70 cm soil horizon during 30 years were investigated, under long-term fertilization experiment carried out since 1923 at the Experimental Field in Skierniewice, belonging to Warsaw Agricultural University. Yield of plants, P and K uptake by plants at that time were studied as well. The study was carried out on the plots with or without P or K fertilizer (CaNPK, CaNP, CaNK), on three fields differed in crop rotation and organic fertilization. On the plots not treated with phosphorus (CaNK) or potassium (CaNP) since 1923, the yields of cereal grain were on the same level over 30 years (2-3 t·ha⁻¹) and, to maintain such yields, the crops took up from unavailable forms 8-10 kg P and 30-50 kg K·ha⁻¹ yr⁻¹. On the other hand on CaNPK treated objects the yields of cereal grain increased during last 30 years by 34 kg·ha⁻¹·yr⁻¹ on an average. The phosphorus from superphosphate not used by plants, was accumulated in the ploughing horizon and not leached down. Potassium was easier translocated down to deeper soil horizons. More phosphorus and potas­sium transferred down the soil came from farmyard manure than from the mineral fertilizers.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.269-278,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Blake L., Mercik S., Körschens M., Moskal S., Poulton P.R., Goulding K.W.T., Weigel A., Powlson D.S. 1998. Available phosphorus content in soil, uptake by plants and the phosphorus balance in three European long-term field experiments. Nutrient Cycling in Agroecosystem (w druku).
 • Fotyma M., Naglik E., Pietraszak-Kęsik G. 1989. Zmiany produkcyjności i żyzności gleby wytworzonej z gliny lekkiej pod wpływem wieloletniego nawożenia fosforem i potasem. Rocz. Gleb. t. XL: 83-99.
 • Heckrath G., Brookes P.C., Poulton P.R., Goulding K.W.T. 1995. Phosphorus lea­ching from soil containing different phosphorus concentration in the Broodbalk experiment. Journal of Environ. Qual. 24: 904-910.
 • Johnston A.E. 1994. The Rothamsted Classical Experiments. In Long-term Experi­ments in Agricultural and Ecological Science, eds. R.A. Leigh, A.E. Johnston, CAB International: 9-37.
 • Körschens M. 1994. Der Statische Dungungsversuch Bad Lauchstadt nach 90 Jahren. BG, Teubner Verlagsgesellschaft, Stutgart Liepzig pp. 1-179.
 • Mercik S. 1989. Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletnie­go zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. I. Żyto. Rocz. Gleb. XL(1): 191-201.
 • Mercik S., Stępień W., Gębski M. 1999. Yeld of plants and some chemical properties of soil in 75-years field experiments in Skierniewice. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 39-49.
 • Murawska В., Andrzejewski J., Spychaj-Fabisiak E. 1993. Zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie oraz ich bilans w 12-letnim okresie badań. Cz. II. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 37: 349-358.
 • Stępień W., Mercik S. 1993. Działanie wzrastających dawek potasu w zmianowaniu trójpolowym w doświadczeniu statycznym. Cz. II. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 37: 15-28.
 • Szczurek J. 1973. Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość związków fosforo­wych w glebie pod monokulturą żyta i ziemniaków. Rocz. Gleb. XXIV(2): 429-467.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-79b85309-fca8-470b-88f4-3facd2ba8505
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.