PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

The combined effects of alcohol and tobacco use during pregnancy on birth outcomes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background: Exposure to alcohol and tobacco during pregnancy may lead to developmental disorders in the foetus and can also adversely impact pregnancy outcomes and the newborn’s health status. Objective: Assessment of alcohol consumption and tobacco use during pregnancy as well as their impact on pregnancy outcomes and birth parameters of the newborn in a selected group of mothers with children aged ≤ 2 years. Material and methods: The study was conducted in 104 mothers with children aged ≤ 2 years living in the Mazowiecki Voivodeship. A questionnaire was used for assessing selected lifestyle parameters tobacco and alcohol use, dietary supplements use, physical activity during pregnancy, socio-demographic characteristics as well as children’s birth parameters (birth weight, length, head circumference, chest circumference). Data were analyzed statistically using logistic regression analysis, Spearman’s rang correlation, the Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Student-t, Tukey and Chi2 tests (p≤0.05; STATISTICA 13.1 PL). Results: 22% of the participants solely smoked cigarettes, 13% solely drank alcohol while 7% smoked cigarettes and drank alcohol. Both cigarette smoking and alcohol use increased the risk of preterm birth (OR 9.6, 95% CI 2.9 – 31.4, p=0.00015; OR 5.3 95% CI 1.3 – 22.3, p=0.0199, respectively) as along with a low birth weight (OR 6.9, 95% CI 1.9 – 25.2, p=0.0028; OR 7.6, 95% CI 1.7 – 34.3, p=0.007). Cigarette smoking and alcohol use by the pregnant women also adversely impacted on children’s health status (8.7 ± 1.4 vs. 9.7 ± 0.8, p=0.001 and 8.5 ± 1.9 vs. 9.6 ± 0.8, p=0.027, respectively). Simultaneous use of alcohol and cigarettes exacerbated the adverse impact of such substances on birth parameters and health status (birth weight, body length, Apgar score) as well as on pregnancy duration. Conclusions: The introduction of educational programs for high risk groups as well as prenatal obligatory consultations for mothers about the negative effects of substance use on fetus and the development of the child are warranted. Conclusions: Introducing educational programs are thus warranted for high risk groups as well as prenatal obligatory consultations for mothers about the adverse effects of such substance use on foetal and child development.
PL
Wprowadzenie: Ekspozycja na używki (alkohol, papierosy, kofeinę) w okresie ciąży może prowadzić do zaburzeń rozwoju płodowego, jak również może negatywnie wpływać na przebieg ciąży i stan urodzeniowy dziecka. Cel pracy: Ocena powszechności picia (spożywania) alkoholu i palenia tytoniu w ciąży oraz ich wpływu na przebieg ciąży i parametry urodzeniowe noworodka w wybranej grupie matek dzieci do 2 roku życia. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 104 matek dzieci poniżej 2 roku życia zamieszkujących województwo mazowieckie. Do oceny wybranych parametrów stylu życia (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, kawy oraz herbaty, aktywność fizyczna), charakterystyki socjo-demograficznej oraz parametrów urodzeniowych dziecka (wykorzystano kwestionariusz ankiety. Wyniki zinterpretowano za pomocą analizy regresji logistycznej, korelacji rang Spearmana, oraz testów U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, t-Studenta, Tukeya i Chi2 (p≤0.05; STATISTICA 13.1 PL). Wyniki: W badanej grupie 22% kobiet w trakcie ciąży paliło papierosy, 13% spożywało alkohol, natomiast jednoczesne stosowanie obu używek deklarowało około 7% badanych. Palenie tytoniu, jak również spożywanie alkoholu zwiększało ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego (odpowiednio: OR 9.6, 95%CI 2.9 – 31.4, p=0.00015; OR 5.3 95% CI 1.3 – 22.3, p=0.0199) oraz niskiej masy urodzeniowej (OR 6.9, 95%CI 1.9 – 25.2, p=0.0028; OR 7.6, 95% CI 1.7 – 34.3, p=0.007), jak również predysponowało do gorszego stanu urodzeniowego dziecka (odpowiednio 8.7 ± 1.4 vs. 9.7 ± 0.8, p=0.001 oraz 8.5 ± 1.9 vs. 9.6 ± 0.8, p=0.027). Jednoczesne spożywanie alkoholu i palenie tytoniu zwiększało negatywne oddziaływanie stosowanych używek zarówno na parametry urodzeniowe, jak i stan zdrowia dziecka (masa urodzeniowa, długość ciała, punkty w skali Apgar) oraz czas trwania ciąży. Wnioski: Konieczne jest wdrożenie programów edukacyjnych skierowanych do grup ryzyka, jak również wprowadzenie obowiązkowej rozmowy z matkami (przyszłymi rodzicami) na temat szkodliwego działania używek na płód i rozwój dziecka.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
p.45-54,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Abbott L.C., Winzer-Serhan U.H.: Smoking during pregnancy: lessons learned from epidemiological studies and experimental studies using animal models. Crit Rev Toxicol 2012;42:279-303.
 • 2. Caleyachetty R., Tait Ch.A., Kengne A.P, Corvalan C., Uauy R. Echouffo-Tcheugui J.B.: Tobacco use in pregnant women: analysis of data from Demographic and Health Surveys from 54 low-income and middle-income countries. Lancet Glob Health 2014;2:e513-e520.
 • 3. Chen X.K., Wen S.W., Fleming N., Demissie K., Rhoads G.G., Walker M.: Teenage pregnancy and adverse birth outcomes: a large population based retrospective cohort study. Int J Epidemiol 2007;36:368-373.
 • 4. Chiolero A., Bovet P., Paccaud F.: Association between maternal smoking and low birth weight in Switzerland: the EDEN study. Swiss Med Wkly 2005;135:525-30.
 • 5. Cogswell M.E., Weisberg P., Spong C.: Cigarette smoking, alcohol use and adverse pregnancy outcomes: implications for micronutrient supplementation. J Nutr 2003;133:1722S-1731S.
 • 6. Dębski R., Paszkowski T., Wielgoś M., Skrzypulec-Plinta V., Tomaszewski J.: Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę: stan wiedzy na 2014 rok [Expert Group’s position on the impact of alcohol exposure on pregnancy: state of knowledge for 2014]. GinPolMedProject 2014;32:66-78 (in Polish).
 • 7. Gacek M.: Niektóre zachowania zdrowotne oraz wybrane wskaźniki stanu zdrowia grupy kobiet ciężarnych [Some health behaviours and selected health status coefficients in a group of pregnant women]. Probl Hig Epidemiol 2010;91:48-53 (in Polish).
 • 8. Gaillard R., Welten M., Oddy WH., Beilin LJ., Mori TA., Jaddoe VWV., Huang R-C.: Associations of maternal prepregnancy body mass index and gestational weight gain with cardio-metabolic risk factors in adolescent offspring: a prospective cohort study. BJOB 2016;123:207-216.
 • 9. Godala M., Pietrzak K., Gawron-Skarbek A., Łaszek M., Szatko F.: Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży. Cz. II. Aktywność fizyczna i stosowanie używek [Health behaviours of pregnant residents of Łódź. Part II. Physical activity and stimulant use]. Probl Hig Epidemiol 2012;93: 43-47 (in Polish).
 • 10. Hackshaw A., Rodeck C., Boniface S.: Maternal smoking in pregnancy and birth defects: a systematic review based on 173 687 malformed cases and 11.7 million controls. Hum Reprod Update 2011;17:589-604.
 • 11. Haskins A., Mukhopadhyay S., Pekow P., Markenson G., Bertone-Johnson E., Carbone E., Fortner R.T., Chasan- Taber L.: Smoking and risk of preterm birth among predominantly Puerto Rican women. Ann Epidemiol 2008;18:440-446.
 • 12. Henderson J., Gray R., Brocklehurst P.: Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007;114:243-252.
 • 13. Jaddoe V.W.V., Troe E.J.W.M., Hofman A., Mackenbach J.P., Moll H.A., Steegers E.A.P., Witteman J.C.M.: Active and passive maternal smoking during pregnancy and the risks of low birthweight and preterm birth: the Generation R Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2008;22:162–171.
 • 14. Jędrzejczyk T., Zarzeczna-Baran M., Balwicki Ł.: Palenie wśród kobiet ciężarnych w Gdańsku. Społeczne uwarunkowania zjawiska [Smoking among pregnant women in Gdansk? Social background of the phenomenon]. Probl Hig Epidemiol 2006;87:265-269 (in Polish).
 • 15. Khoury M.J., Berg C.J., Calle E.E.: The ponderal index in term newborn siblings. Am J Epidemiol 1990;132:576-583.
 • 16. Ko T.J., Tsai L.Y., Chu L.C., Yeh S.J., Leung C., Chen C.Y., Chou H.C., Tsao P.N., Chen P.C., Hsieh W.S.: Parental smoking during pregnancy and its association with low birth weight, small for gestational age, and preterm birth offspring: a birth cohort study. Pediatr Neonatol 2014;55:20-27.
 • 17. Krzyścin M., Kulza M., Chuchracki M., Markwitz W., Bręborowicz G.H.: Palenie papierosów w samoocenie kobiet ciężarnych [Self-esteem of cigarette smoking among pregnant women]. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2013;6:152-160 (in Polish).
 • 18. Kyrklund-Blomberg N.B., Granath F., Cnattingius S.: Maternal smoking and causes of very preterm birth. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84: 572-527.
 • 19. Lesińska-Sawicka M.: Planowanie ciąży a stosowanie uży­wek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów eu­ropejskich [Pregnancy planning and substance abuse during pregnancy by women in selected European countries]. Probl Hig Epidemiol 2011;92:127-131 (in Polish).
 • 20. Nakonieczna-Rudnicka M., Bachanek T., Grajewska I.: Palenie papierosów przez matki noworodków i dzieci młodszych z regionu lubelskiego - badania ankietowe [Cigarette smoking by the mothers of neonates and small children from Lublin area - survey studies]. Przegl. Lek. 2008;65:591-594 (in Polish).
 • 21. Odendaal H.J., Steyn D.W., Elliott A., Burd L.: Combined effects of cigarette smoking and alcohol consumption on perinatal outcome. Gynecol Obstet Invest 2009;67:1-8.
 • 22. O’Leary C.M., Nassar N., Kurinczuk J.J., Bower C.: The effect of maternal alcohol consumption on fetal growth and preterm birth. BJOG 2009;116:390-400.
 • 23. Pasińska M., Przybylski G., Kazdepka-Ziemińska A.: Ocena świadomości kobiet ciężarnych z Poradni Badań Prenatalnych na wpływ dymu tytoniowego na stan zdrowotny noworodków [Evaluation of awareness of pregnant women from The Prenatal Testing Clinic of the influence of tobacco smoke on health condition of neonates]. Probl Hig Epidemiol 2007;88:39-43 (in Polish).
 • 24. Patra J., Bakker R., Irving H., Jaddoe V.W., Malini S., Rehm J.: Dose-response relationship between alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of low birthweight, preterm birth and small for gestational age (SGA)-a systematic review and meta-analyses. BJOG 2011;118:1411-1421.
 • 25. Piotrowska E., Żechałko-Czajkowska A., Biernat J., Mikołajczak J.: Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz. I. Stosowanie różnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosów i picie alkoholu [Assessment of selected features of the lifestyle being conducive to the state of health of 16-18 year old girls. Part I. Dieting, physical activity, smoking and drinking alcohol]. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60:51-57 (in Polish).
 • 26. Polańska K., Hanke W., Laudański T., Kalinka J.: Stężenie kreatyniny w osoczu jako biomarker czynnej i biernej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy [Serum cotinine level as a biomarker of tobacco smoke exposure during pregnancy]. Ginekol Pol 2007; 78:796- 801 (in Polish).
 • 27. Popova S., Lange S., Probst Ch., Gmel G., Rehm J.: Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2017;5:e290-e299.
 • 28. Pudło H., Respondek M.: Programowanie żywieniowe – wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka [Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children]. Journal of Education, Health and Sport 2016;6:589-600 (in Polish).
 • 29. Roszkowska R., Taranta-Janusz K., Wasilewska A.: Rola wczesnego programowania metabolicznego w patogenezie chorób cywilizacyjnych [The role of early-life metabolic programming in the pathogenesis of lifestyle diseases]. Dev Period Med 2014;18:477-482 (in Polish).
 • 30.Seidler T., Szczuko M.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Cz. III. Spożycie kawy, herbaty, alkoholu i palenie papierosów [Nutrition mode evaluation among University of Agriculture students in Szczecin in 2006. Part III. Coffee, tea, alcohol, smoking]. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60:241-245 (in Polish).
 • 31. Seremak-Mrozikiewicz A., Barlik M., Drews. K.: Programowanie wewnątrzmaciczne jako przyczyna chorób przewlekłych wieku dorosłego [Fetal programming as a cause of chronic diseases in adult life]. Ginekol Pol 2014;85:43-48 (in Polish).
 • 32. Širvinskienė G., Žemaitienė N., Jusienė R., Šmigelskas K., Veryga A., Markūnienė E.: Smoking during pregnancy in association with maternal emotional well-being. Medicina (Kaunas) 2016;52:132-138.
 • 33. Szychta W., Skoczylas M., Laudański T.: Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety w ciąży – przegląd badań [Alcohol consumption and smoking tobacco among pregnant women – analysis of the literature]. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008;1:309-313 (in Polish).
 • 34. Ventura S.J., Hamilton B.E., Mathews T.J., Chandra A.: Trends and variations in smoking during pregnancy and low birth weight: evidence from the birth certificate, 1990-2000. Pediatrics 2003;111:1176-1180.
 • 35. Ward C., Lewis S., Coleman T.: Prevalence of maternal smoking and environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and impact on birth weight: retrospective study using Millennium Cohort. BMC Public Health 2007;7:81.
 • 36. Wojtyła A., Goździewska M., Paprzycki P., Biliński, P.: Tobacco-related Foetal Origin of Adult Diseases Hypothesis – population studies in Poland. Ann Agric Environ Med 2012;19:117–128.
 • 37. Wojtyła A., Kapka-Skrzypczak L., Diatczyk J., Fronczak A., Paprzycki P.: Alcohol-related Developmental Origin of Adult Health – population studies in Poland among mothers and newborns (2010-2012). Ann Agric Environ Med 2012;19:365-377.
 • 38. Żuralska R., Kuzepska M., Mziray M., Postrożny D., Muczyn A., Studzińska B., Książek J.: Alkohol i ciąża. Wstępne badanie opinii kobiet na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży [Alcohol and pregnancy. Preliminary research of women’s opinion about alcohol use during pregnancy]. Probl Piel 2011;19:533-537 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-79a21373-5901-4381-8727-a702e5e0eab4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.