PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 2 |

Tytuł artykułu

Ceny detaliczne warzyw w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Vegetables retail prices in Poland and selected EU Countries

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy dokonano poziomej oraz pionowej analizy porównawczej cen detalicznych warzyw w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Analizowano zróżnicowanie cen pomiędzy krajami na tle zróżnicowania poziomu zamożności, dynamikę ich zmian w wybranych krajach oraz relacje cen wybranych gatunków warzyw. Szeregi czasowe dotyczące relatywnych cen produktów ogrodniczych w postaci indeksów cen i wartości PKB przypadającego na jednego mieszkańca pochodzą z Eurostatu, Głównego Urzędu Statystycznego oraz publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB). Okres badawczy obejmuje lata 2004-2012, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej (UE). Badania wykazały, że na europejskich rynkach występuje tendencja wzrostowa cen detalicznych warzyw, której towarzyszył wzrost produktu krajowego brutto (PKB) per capita, a siła współzależności obu zmiennych była wyższa w krajach o niższym poziomie zamożności.
EN
In the paper the horizontal and vertical comparative analysis of retail prices of vegetables in Poland and selected European countries have been done. The differences in prices between countries against level of affluence differentiation, the dynamics of their changes in the selected countries and the price relationships of some vegetables have been analyzed. The time series for the relative prices of horticultural products in the form of price indexes and the GDP per capita come from Eurostat, the Central Statistical Office and the publication of the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute. The study covered the years 2004-2012, in after the Polish accession to the EU. The results of the analysis will allow to assess the situation of vegetable consumers in Poland compared to other EU countries, and may be also helpful in decision-making process of companies operating on the vegetable market. Research has shown that on the European markets there is a growing trend in vegetable retail prices, accompanied by an increase in GDP per capita. The strength of the correlation of these two variables was higher in countries with lower levels of wealth.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

2

Opis fizyczny

s.97-104,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • Dziedzic Sylwia, 2008: Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 67, s. 117-125.
 • Helbling, Thomas, Mercer-Blackman Valerrie, Chang Kevin, 2008: Riding a Wave: Soaring commodity prices may have a lasting impact, „Finance and Development” 45(1), s. 22-43.
 • Jabłońska Lilianna, Brejtkopf Maria, Olewnicki Dawid, 2012: Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 99 z. 2, s. 104-133.
 • Kotler Philip, 1994: Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 411-417.
 • Kozera Agnieszka, Kozera Cezary, 2011: Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 4(22), s. 123-133.
 • Loening Josef Ludger, Durevall Dick, Birru Yohannes Ayalew, 2009: Inflation dynamics and food prices in an agricultural economic: The case of Ethiopia, Working Papers in Economics nr 347, s. 1-20.
 • Mitchell Donald, 2008: A Note on Rising Food Prices. „Policy Research Working Paper” 4682, s. 1-14.
 • Nosecka Bożena, Stępka Grażyna, Strojewska Irena, 2013: Ceny skupu, hurtowe i detaliczne owoców i warzyw w latach 2003-2012, „Studia i Monografie”, nr 159, IERiGŻ-PIB, s. 66-113.
 • Piekut Marlena, 2013: Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich. „Problemy Zarządzania”, vol. 11, nr 1 (40) t. 1, s. 23-39.
 • Sobczak Wioleta, Jabłońska Lilianna, 2014: Ceny detaliczne warzyw a poziom zamożności społeczeństwa, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XVI, z. 2, s. 275-281.
 • Stec Małgorzata, 2004: Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 5, s. 9-15.
 • Świetlik Krystyna, 2008: Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004), „Studia i Monografie”, nr 141, IERiGŻ-PIB, Warszawa s. 68-91.
 • von Braun Joachim, 2007: The world food situation: new driving forces and required actions. Food Policy Report 18, „International Food Policy Research Institute”, [on-line], http://www.ifpri.org, dostęp: maj 2014.
 • Zalega Tomasz, 2011: Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 18, s. 468-485.
 • Zawojska Aldona, 2012: Zróżnicowanie i konwergencja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 99, z. 2, s. 16-32.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-7933fc13-7b19-471a-9e74-e25d13d5ef74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.