PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 61 | 3 |
Tytuł artykułu

Impact of alien tree species Quercus rubra L. on understorey habitat and flora: a study of the Silesian Upland (Southern Poland)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
One hundred and one stands of non-native red oak Quercus rubra L. were examined across various forest types with the objective to relate the influence of environmental variables on the abundance of this species and to characterise its impact on the species richness and proportion of functional groups of native plant species. Amongst randomly selected stands more than 50% were self-regenerating ones, i.e. seedlings were present. The cover of Q. rubra seedlings was positively correlated with light intensity (rs = 0.38, P <0.05) and negatively with the content of nitrogen (rs = –0.20, P <0.05) and loss on ignition (rs = 0.20, P <0.05) in soil. The cover of mature trees was positively correlated with the value of pH (rs = 0.22, P <0.05). Separate correlations with DCA scores of phytosociological relevés and the cover of red oak in each layer showed that the species influenced the floristic composition of forest vegetation. The cover of mature trees of red oak negatively affected both the number of understorey species (rs = –0.39, P <0.01) and the cover of shrubs (rs = –0.21, P <0.05) and herbaceous species (rs = –0.22, P <0.05). Q. rubra in the form of a mature tree had a negative influence on the cover of barochores, endozoochores and species of Grime’s CSR strategy. The cover of red oak’s seedlings was negatively correlated with the cover of annual species (rs = –0.21, P <0.05). Saplings of Q. rubra had a negative influence on the cover of dyszoochores (rs = –0.21, P <0.05) and was positively correlated with competitors (rs = 0.31, P <0.01), megaphanerophytes (rs = 0.27, P <0.05) and therophytes (rs = 0.25, P <0.05). The study showed that Q. rubra is a competitive species both as a mature tree and in the form of seedlings or small saplings and thus it can contribute to the reduction of biodiversity in forest communities.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
3
Opis fizyczny
p.431-441,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Engineering and Environmental Protection, Faculty of Materials and Environmental Sciences, University of Bielsko-Biala, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
Bibliografia
 • Bartha D., Csiszár Á., Zsigmond V. 2008 – Black locust (Robinia pseudoacacia L.) (In: The most invasive plants in Hungary, Eds: Z. Botta-Dukát, L. Balogh) – Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary, pp. 63–76.
 • Cabała S. 1990 – Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. UŚ Katowice [Differentiation and distribution of forest communities in the Silesian Upland] – Uniwersytet Śląski, Katowice, 144 pp. (in Polish, English summary).
 • Chmura D. 2004 – Penetration and naturalization of invasive alien plant (neophytes) in woodlands of the Silesian Upland (Poland) – Nature Conservation, 60: 3–11.
 • Chmura D. 2009 – Differences in invasiveness of alien woody plants in forest communities of the Silesian Upland (Southern Poland) (In: The role of geobotany in biodiversity conservation, Eds: J. Holeksa, B. Babczyńska-Sendek, S. Wika) – University of Silesia, Katowice, pp 297–302.
 • Danielewicz W. 1993 – Występowanie drzew i krzewów obcego pochodzenia jako problem ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych [The occurrence of trees and shrubs of alien origin as a nature conservation problem in nature reserves and national parks] – Prz. Przyr. 4 (3): 25–32 (in Polish).
 • Dech J.P., Robinson L.M., Nosko P. 2008 – Understorey plant community characteristics and natural hardwood regeneration under three partial harvest treatments applied in a northern red oak (Quercus rubra L.) stand in the Great Lakes-St. Lawrence forest region of Canada – Forest Ecol. Manage. 258: 760–773.
 • Dobosz M. 2004 – Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań [The computer-assisted statistical analysis of research data] – Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa (in Polish).
 • Dobrylovska D. 2001 – Litter decomposition of red oak, larch and lime tree and its effect on selected soil characteristics – J. Forest Sci. 47: 477–485.
 • Dzwonko Z., Loster S. 2001 – Wskaźnikowe gatunki roślin starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności [Ancient woodland plant species indicators and their importance for nature conservation and vegetation mapping] (In: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce, Eds: E. Roo-Zielińska, J. Solon) – Prace Geogr. 178: 119–132 (in Polish, English summary).
 • Dzwonko Z., Loster S. 1997 – Effects of dominant trees and anthropogenic disturbances on species richness and floristic composition of secondary communities in southern Poland – J. App. Ecol. 34: 861–870.
 • Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. 1992 – Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa [Indicator values of plants in Central Europe] – Scripta Geobot. 18. Erich Goltze, Göttingen (in German, English summary).
 • Frank D., Klotz S. 1990 – Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR – MartinLuther-392 Universität Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Beiträge, 167 pp.
 • Gazda A., Szlaga A. 2008 – Obce gatunki drzewiaste w północnym kompleksie Puszczy Niepołomickiej [Alien tree species in the northern part of the Niepołomice Forest] – Sylwan, 4: 58−67 (in Polish, English summary).
 • Gazda A., Fijała M. 2010 – Obce gatunki drzewiaste w południowym kompleksie Puszczy Niepołomickiej [Alien woody species in the southern complex of the Niepołomice Forest] – Sylwan, 154: 333−340. (in Polish, English summary).
 • Godefroid S., Phartyal S.S., Weyembergh G., Koedam N. 2005 – Ecological factors controlling the abundance of non-native invasive black cherry (Prunus serotina) in deciduous forest understory in Belgium – Forest Ecol. Manage. 210: 91–105.
 • Grime J.P., Hodgson J.G., Hunt R. 1998 – Comparative plant ecology: a functional approach to common British species – London: Unwin-Hyman, 742 pp.
 • Hereźniak J. 1992 – Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich [American trees and shrubs in the Polish territories] (In: Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce, Eds: M. Ławrynowicz, A.U. Warcholińska) – Łódzkie Towarzystwo Naukowe „Szlakami Nauki”, 19: 97–150 (in Polish, English summary).
 • Hermy M., Honnay O., Firbank L., Grashof-Bokdam C., Lawesson J. 1999 – An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation – Biol. Conserv. 91: 9–23.
 • Kondracki J. 1998 – Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland] – PWN, Warszawa (in Polish).
 • Kornaś J. 1972 – Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach – Acta Agrobot. 25: 5–67 (in Polish, English summary).
 • Kozyreva E.A., Mazareva O., Molenda T., Rzętała M.A., Rzętała R., Trzhtsinsky Y.B. 2004 – Geomorphological processes in conditions of human impact – University of Silesia, 88 pp.
 • Król S. 1988 – Synantropizacja fitocenoz leśnych przez introdukcję obcych gatunków drzew [Synanthropization of forest plant communities by the introduction of foreign species of trees] – Wiad. Bot. 32: 115–124 (in Polish, English summary).
 • Křivánek M., Pyšek P. 2008 – Forestry and horticulture as pathways of plant invasions: a database of alien woody plants in the Czech Republic – (In: Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, Eds: B. Tokarska-Guzik, J.H. Brock G. Brundu, L. Child, C.C. Daehler, P. Pyšek) – Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
 • Kubiak D. 2006 – Lichens of red oak Quercus rubra in the forest environment in the Olsztyn Lake District (NE Poland) – Acta Mycol. 41: 319–328.
 • Lichstein J.W., Grau H.R., Aragón R. 2004 – Recruitment limitation in secondary forests dominated by an exotic tree – J. Veg. Sci. 15: 721–728.
 • Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976 – Analiza chemiczno-rolnicza [Chemical-agricultural analysis] – PWN, Warszawa (in Polish).
 • Matuszkiewicz J.M. 2008 – Potential natural vegetation of Poland – IGiPZ PAN, Warszawa, http://www.igipz.pan.pl.
 • Mędrzycki P., Otręba A., Pabjanek P., Bryś K., Panufnik-Mędrzycka D., Gwiazda S., Anczarska J. 2007 – Badania rozmieszczenia i liczebności drzewiastych inwazyjnych gatunków obcych (IGO) a czynna ochrona zagrożonych ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym [Research on distribution and abundance of invasive alien tree species (IAS) and active protection of endangered forest ecosystems in Kampinoski national Park] (In: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach, Ed. D. Anderwald – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 2/3 (16), pp. 245–253 (in Polish, English summary).
 • Nasir H., Iqbal Z., Hiradate S., Fujii Y. 2005 – Allelopathic potential of Robinia pseudo-acacia L. – J. Chem. Ecol. 9: 2179–2192.
 • Oosterbaan A., Olsthorn A.F.M. 2005 – Control strategies for Prunus serotina and Quercus rubra as exotic tree species in the Netherlands (In: Biological Invasions from ecology to control, Eds: W. Nentwig, S. Bacher, M.J.W. Cock, H. Dietz, A. Gigon, R. Wittenberg) – Neobiota, 6: 177–181.
 • Otręba A., Ferchmin M. 2007 – Obce gatunki drzew miarą przekształcenia przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego [Alien tree species as indicators of environmental transformation in Kampinoski National Park] (In: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach, Ed. D. Anderwald) – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej) – Rogów, 2/3 (16), pp. 234–244. (in Polish, with English summary).
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991 – Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin [Methods of soil and plant analysis] – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa (in Polish).
 • Pijl L van der 1969 – Principles of dispersal in higher plants – Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 151 pp.
 • R Development Core Team 2011 – R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL: www.r-project.org.
 • Sander I.L.1990 – Quercus rubra Northern Red oak (In: Silvics of North America: Volume 2 Hardwoods. Agriculture Handbook 654, Eds: R.M. Burns, B.H. Honkala) – U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Washington, D.C. pp. 727–733.
 • Stohlgren T., Jarnevich C., Chong G.W., Evangelista P. 2006 – Scale and plant invasions: a theory of biotic acceptance – Preslia, 78: 405–426.
 • Strzemski M., Witek T., 1978. Gleby [Soils] (In: Narodowy atlas Polski [National atlas of Poland, Ed. S. Leszczycki) – PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, pp. 34.
 • Szwagrzyk J. 2000 – Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem do lasów obcych gatunków drzew [Advantages and risks associated with introducing alien tree species to forests] – Sylwan, 2: 99–106 (in Polish, English summary).
 • Ter Braak C.J.F., Šmilauer P. 2002 – Canoco reference and CanoDraw for Windows User’s guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5) – Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA), 500 pp.
 • Tokarska-Guzik B. 2005 – The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland – Uniwersytet Śląski, Katowice, 192 pp.
 • Vanhellemont M., Verheyen Kris, Keersmaeker L.D., Vandekerkhove K., Hermy M. 2009 – Does Prunus serotina act as an aggressive invader in areas with a low propagule pressure? – Biol. Invasions, 11: 1451–1462.
 • Van Der Maarel E. 1979 – Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity – Vegetatio, 39: 97–114.
 • Vor T. 2005 – Natural regeneration of Quercus rubra L. (Red oak) in Germany (In: Biological Invasions from ecology to control, Eds: W. Nentwig, S. Bacher, M.J.W. Cock, H. Dietz, A. Gigon, R. Wittenberg) – Neobiota, 6: 111–123.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002 – Ecological indicator values of vascular plant of Poland – W. Szafer Institute of Botany, PAN, 183 pp.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-790f0575-52d8-4dda-b573-3b274ae60568
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.