PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Kolizje szlaków migracyjnych płazów z infrastrukturą komunikacyjną Poznania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Collisions amphibian migration routes of Poznan communication infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszej pracy podjęto zagadnienie śmiertelności płazów na ciągach komunikacyjnych miasta Poznania. Badaniami objęto dziewięć uprzednio wytypowanych nowych miejsc potencjalnych kolizji szlaków migracji tych zwierząt z drogami. Na podstawie wyników badań terenowych ustalono miejsca zimowania i rozrodu płazów, wskazano kierunki ich migracji oraz określono przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające migrację do miejsc rozrodu. Podczas migracji wiosennej wypadki śmiertelności wśród płazów stwierdzono na trzech spośród dziewięciu analizowanych obiektów, przy czym największą liczbę ginących osobników zarejestrowano na stanowisku numer dwa (około 900 przypadków z gatunków ropucha szara Bufo bufo L. i żaba trawna Rana temporaria L.) oraz numer cztery (około 150 przypadków żaby trawnej). Uzyskane wyniki badań mogą być podstawą do podejmowania decyzji rozpoczęcia czynnej ochrony płazów szczególnie w tych miejscach, gdzie śmiertelność wśród przedstawicieli tej gromady podczas wiosennej i jesiennej migracji jest największa.
EN
In the present research the issue of mortality of amphibians on traffic routes in Poznan City was undertaken. Moreover, the attention was paid to the capabilities to reduce amphibian mortality on roads. The study included nine previously designated positions that are located in Poznan. On the basis of field investigations directions of mapped migration of amphibians at selected stations were shown and a barrier which prevents migration of amphibians to the place of their reproduction was determined. Mortality, which was presented during the spring migration on the investigation areas, was identified and estimated. Through the field investigation it has also been found wintering and reproduction places of amphibians at selected stations. Amphibian mortality was observed in 3 of 9 investigation areas. On the object No. 2 and No. 4 the highest number of dying migrants were observed during migration to reproduction places (object No. 2 about 900 cases of species common toad Bufo bufo L. and common frog Rana temporaria L., object No. 4 about 150 cases of common frog). These results may be a basis for the decision to start active protection of amphibians in the places where many individuals of this class die in large numbers during the spring and autumn migrations.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.61-75,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Adamczyk, P. (2007a). Teoria metapopulacji w ochronie przyrody. W: Grzegorczyk M. (red.). Integralna Ochrona Przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 81-84.
 • Adamczyk, P. (2007b). Fragmentacja siedlisk i jej ekologiczne konsekwencje. W: Grzegorczyk M. (red.). Integralna Ochrona Przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-88.
 • Flesch, A., Gołębniak, G., Knioła, T. (2011). W Poznaniu uratowaliśmy ponad 900 płazów. Bociek 106 (2): 14-18.
 • Gołdyn, R., Jankowska, B., Kowalczyk, P., Pułyk, M., Tybiszewska, E., Wiśniewski, J. (1996). Wody powierzchniowe Poznania. Część I. W: Kurek L. (red.). Środowisko naturalne miasta Poznania. Część I. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu. 73
 • Hoffmann, B., Kałwiński, M., Lisiecka, M., Ludwiczak, I., Raczkowska, E. (1996). Zieleń. Część I. W: Kurek L. (red.). Środowisko naturalne miasta Poznania. Część I. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu.
 • Houlahan, J.E., Findlay, S.C., Schmidt, B.R., Meyer A.H., Kuzmin, S.L. (2000). Quantitative evidence for global amphibian population declines. Nature 404 (6779): 752-755.
 • Jędrzejewski, W. (red.), Ławreszuk, D. (red.), (2009). Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce, Białowieża 20-22 XI 2008. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 • Jędrzejewski, W., Kurek, R.T., Mysłajek, W., Nowak, S., Stachura, K., Zawadzka, B. (2006). Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 • Juszczyk, W. (1987). Płazy i gady krajowe cz. 1; cz. 2. PWN. Warszawa.
 • Kałuża, M. (2012). Infrastruktura komunikacyjna barierą migracji płazów. Maszynopis pracy dyplomowej, Katedra Inż. Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Kozakiewicz, M. (2009). Koncepcja metapopulacji i jej znaczenie w ochronie różnorodności gatunkowej. Wszechświat 110 (10-12): 10-14.
 • Kuhn, J. (1987). Straßentod der Erdkröte (Bufo bufo L.): Verlustquoten und Verkehrsaufkommen, Verhalten auf der Straße. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41: 175-186.
 • Kurek, R.T., Rybacki, M., Sołtysiak, M. (2011). Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra.
 • Puky, M. (2006). Amphibian road kills: a global perspective. In: Irwin C.L., Garrett P., McDermott K.P. (eds.). Proceedings of the 2005 International Conference on Ecology and Transportation. Center for Transportation and the Environment, North Carolina State University, Raleigh, NC: 335-338.
 • Raport o stanie miasta (2011). Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta Poznań.
 • Rybacki, M. (2002a). Metody ochrony szlaków migracji płazów. Przegląd Przyrodniczy 13 (3): 95-119.
 • Rybacki, M. (2002b). Wstępny raport na temat śmiertelności płazów na drogach parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Przegląd Przyrodniczy 13 (3): 87-93. Temple, H.J., Cox, N.A. (2009). European Red List of Amphibians. Labute, United Kingdom.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7824cd36-1a9c-40dd-a94a-33336b5ede38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.