PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena wpływu wybranych substancji stosowanych do dezynfekcji jaj wylęgowych na wyniki lęgu piskląt kurzych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of the effect of selected substances used for disinfection of hatching eggs on hatching results in chickens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było zbadanie, czy preparaty używane do dezynfekcji jaj, w których podstawowymi substancjami czynnymi są: czwartorzędowe związki amoniowe (Amino-Steril); stabilizowany kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru (Oxydion); aldehyd glutarowy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, czwartorzędowe związki amoniowe i benzyl-C12-C16-alkilodimetyl (Viron FF); stabilizowany nadtlenek wodoru (Hydro-Clean), nie wykazują toksycznego działania na tkanki rozwijającego się zarodka kurzego. Badania przeprowadzono na jajach wylęgowych pochodzących od stada rodzicielskiego zestawu Ross 308. Ewentualne szkodliwe działanie wodnych roztworów preparatów dezynfekcyjnych oceniano in vitro, stosując test błony omoczniowo-kosmówkowej zarodka kurzego (ang. Hen’s Egg Test – Chorioallantoic Membrane; HET-CAM). Uzyskane wyniki potwierdzono w badaniach in vivo, analizując wylęgowość dezynfekowanych jaj. W badaniu in vitro wodne roztwory preparatów o stężeniu 1%, 0,5%, 0,25% i 0,125% nakrapiano na uprzednio wypreparowaną błonę omoczniowo-kosmówkową żywego ośmiodniowego zarodka kurzego (n = 8 zarodków/preparat/stężenie). Toksyczność substancji oceniano na podstawie wystąpienia przekrwienia, wylewów i koagulacji naczyń krwionośnych błony po 0,5, 2 i 5 minutach, i odnoszono do 21-punktowej skali Luepke. Badanie in vivo obejmowały dwa doświadczenia przeprowadzone w warunkach produkcyjnych, podczas których wykorzystano jaja od stad w szczytowej (37. tydzień życia) i schyłkowej (54. tydzień życia) fazie nieśności. Oprysk jaj 1% wodnym roztworem preparatu dezynfekcyjnego (400 jaj/preparat/doświadczenie) przeprowadzano na ok. 2 godziny przed rozpoczęciem inkubacji. Oceniano wyniki lęgu, fazę rozwojową zarodków w chwili zamarcia oraz ewentualne przypadki zakażeń. W badaniach metodą HET-CAM stwierdzono, że 1% roztwory preparatów powodowały reakcję silną (Hydro-Clean), umiarkowaną (Oxydion i Amino-Steril) oraz słabą (Viron FF). Natomiast dla stężenia 0,125% stwierdzono słabą reakcję lub jej brak. Analiza wyników lęgu nie wykazała wpływu użytych preparatów dezynfekcyjnych na końcowe wyniki lęgu. Jednak w przypadku jaj pochodzących od niosek w końcowym okresie produkcji można zaobserwować, że oprysk wodnymi rozworami każdego ze środków zmniejszał straty spowodowane wczesną zamieralnością zarodków. Podsumowując, badane środki dezynfekcyjne mogą być bezpiecznie stosowane w zakładach wylęgu drobiu.
EN
The aim of the study was to investigate whether egg disinfectants have a toxic effect on the tissues of the developing chicken embryo. The basic active ingredients of the disinfectants tested were quaternary ammonium compounds (Amino-Steril); stabilized peracetic acid and hydrogen peroxide (Oxydion); glutaraldehyde, didecyldimethylammonium chloride, quaternary ammonium compounds and benzyl-C12-C16-alkyldimethyl (Viron FF); and stabilized hydrogen peroxide (Hydro-Clean). The tests were performed on hatching eggs from Ross 308 parent stock. The potential adverse effects of aqueous solutions of the disinfectants were tested in vitro using the Hen’s Egg Test – Chorioallantoic Membrane (HET-CAM). The results were confirmed in in vivo tests by analysing the hatchability of disinfected eggs. In the in vitro tests, aqueous solutions of the disinfectants with concentrations of 1%, 0.5%, 0.25% and 0.125% were spotted onto previously prepared chorioallantoic membranes of live eight-day-old chicken embryos (n = 8 embryos/disinfectant/concentration). The toxicity of the substances was assessed on the basis of the occurrence of hyperaemia, haemorrhage, and coagulation of the blood vessels of the membrane after 0.5, 2 and 5 minutes, using the 21-point Luepke scale. The in vivo testing consisted of two experiments conducted under production conditions, using eggs from flocks in the peak (37th week of life) and the final (54th week) laying periods. The eggs were sprayed with a 1% aqueous solution of disinfectant (400 eggs/disinfectant/experiment) about 2 hours before incubation. Hatching results, the stage of embryonic development at the time of death and any cases of infection were evaluated. The HET-CAM tests showed that the 1% solutions of the disinfectants induced strong (Hydro-Clean), moderate (Oxydion and Amino-Steril) and weak (Viron FF) reactions, while the 0.125% concentration produced a weak reaction or none. Analysis of hatching results showed that they were not affected by the disinfectants. However, in the case of laying hens in their final production period, spraying with aqueous solutions of each agent reduced losses due to early embryo mortality. In conclusion, the disinfectants tested can be safely used in poultry hatcheries.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.25-35,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
  • Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-77a9342f-5b18-4024-a803-ab7c78d7cd70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.