PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Funkcja wypoczynkowa na wsi - próba systematyki, nowe zadania obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Holiday function in the country - attempt of systematics, new objectives of rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Postać wsi nie może być zmienną objaśnianą tylko i wyłącznie poziomu i jakości rolnictwa. Muszą nastąpić przeobrażenia. Rolnictwo polskie, które jest bardzo skomplikowane i regionalnie zróżnicowane, winno być tylko jedną ze stymulant wizerunku wsi. Aby zrealizować wyzwanie winno się rozwinąć i zintensyfikować funkcję wypoczynkową. Uważa się, że rozwiązaniem jest propozycja Wolbera [2011], gdzie paletę ofert interpretuje się jako system, a tworzącymi są następujące podsystemy: a) pobyt, b) gastronomia. c) kultura, wolny czas i d) eventy. System zawarty jest w trzech, wzajemnie uzupełniających się ujęciach. Pierwsze z nich to turystyka na obszarach wiejskich, gdzie zależność formuł z obszarem wiejskim jest luźny i wynika tylko i wyłącznie z lokalizacji obiektu; drugie - turystyka wiejska, której formy są ściśle związane z wiejską kulturą regionalną oraz trzecie - agroturystyka, czyli pobyt, wyżywienie, spędzenie czasu wolnego w gospodarstwie rolnym. Układ nie uwzględnia wypoczynku indywidualnego realizowanego w do-mach letniskowych i weekendowych na wsi. Analiza wskazuje, że wynajem obiektu, to układ I-szy czyli turystyka na obszarach wiejskich Korzystanie przez właściciela, to albo ujęcie I-sze albo II-gie. Kwalifikacja szczegółowa jest wynikiem funkcji stopnia identyfikacji turysty z środowiskiem wiejskim oraz poziomem aprobaty formy wypoczynku przez społeczeństwo lokalne.
EN
The form of the village cannot be an exogenous variable only of a level and the quality of the farming. Transformations must take place. The polish farming which is very complex and in the regions diversified should be only one of many stimulants of the image of the village. In order to fulfill the challenge the holiday function should develop and intensify. They think that a Wolber [2011] proposal is a solution where the palette of offers is being interpreted as the system and following subsystems are creating offer: a) stay, b) gastronomy, c) culture the free time and d) events. The system is struck up in three, presentations mutually complementing each other. First from them it is a tourism in rural areas, where the relation of formats with rural area is more free and results only from the location of the object; second - rural tourism, for which forms are closely associated with the rural regional culture and third - the farm tourism i.e. the stay, food, spending the leisure time in the agricultural farm. The arrangement doesn't include individual rest carried out in holiday and weekend houses in the country. Analysis is pointing, that lease of the object, this is 1st arrangement that is tourism on rural areas. Using by the owner, either 1st presentation or 2nd. The detailed classification is a result of the function of the degree of the identification of the tourist with the country environment and with the level of the approval of the form of rest through the local society
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.57-67,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
  • Mazurski R. K. 2004. Wichtigste aktuelle Probleme der polnischen Landwirtschaft, Übersicht im Moment des Eintritts zur EU, Gospodarka Przestrzenna, t. VII, s. 83–90.
  • Mazurski R. K. 2010. Miejsce i rola agroturystyki we współczesnej turystyce, [w:] Knecht D (red) Uwarunkowania integracji w agroturystyce, WSZ „Edukacja”, Kłodzko, s. 9–14.
  • Oleszek J., 2010, Potencjał niematerialnej kultury regionalnej obszarów wiejskich Doliny Białej Lądeckiej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, t.13, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Kraków, str. 133–142.
  • Pröbstl U. 2002. Freizeit und Erholungsvorsorge im Landschaftsplan, Merkblätter zur Landschaftspflege und zum Naturschutz nr 36, Bayerisches Landesamt für UmweltschutzAugsburg, ss. 15
  • Tarko M. 1987. Mirsk, czyli o próbach szukania swojego miejsca, Architektura Nr.1/2, Arkady, Warszawa, str. 48–50.
  • Salamon J. 2010. Metodyka oceny środowiskowych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,t.7, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Kraków, ss. 134.
  • Stasiak A. 2000. Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej na początku XXI w.–zróżnicowania regionalne [w:] Stasiak A. (red). Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, t.110, PWN Warszawa, s.9 - 22
  • Wolber T., 2011, Landtourismus in Ostdeutschland nimmt zu, Ländlicher Raum, Agrarsoziale Gesellschaft e.V., Göttingen, s. 38–39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-778c44a3-4357-4135-817c-2bcfffaf13db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.