PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 4 |

Tytuł artykułu

Cenowe uwarunkowania zmian struktury czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1999-2013

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The price conditions and changes of the structure of production factors in the Polish agriculture in the years 1999-2013

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przeprowadzone badania dotyczą kwestii oddziaływania cen w rolnictwie i jego otoczeniu na wykorzystywane przy produkcji rolniczej zasoby pracy, kapitału i ziemi oraz ich produktywność. Celem artykułu jest ustalenie, w jak dużym stopniu zmiany zachodzące w strukturach wytwórczych polskiego rolnictwa w latach 1999-2013 wynikały z dostosowań do cenowych uwarunkowań na rynkach produktów rolnych i czynników wytwórczych. Estymowane parametry elastyczności cenowej wskazały na niewielką wrażliwość struktur wytwórczych w rolnictwie na impulsy cenowe w krótkim okresie oraz większą w długim. W przypadku wielkości zasobów i produktywności czynnika ziemi elastyczność okazała się bliska zeru. Najwyższa zaś była w przypadku produktywności kapitału, zasobów pracy oraz wydajności pracy.
EN
Conducted research concerns the impact of the prices on the volume and the productivity of production factors. The purpose of the article is to explain to what extent changes in the structures of production factors in the polish agriculture in the years 1999-2013 are the consequence of adaptation to price conditions on the agricultural products markets and production factors markets. The estimated parameters of the price elasticity of production factors structures indicated low sensitivity of the production factors in agriculture on price impulse in the short term and higher the long term. In the case of the volume and the productivity of land factor, elasticity was close to zero. The highest elasticity characterized capital productivity, labour productivity and labour volume.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

4

Opis fizyczny

s.7-17,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • Askari Hossein, Cummings John Thomas, 1977: Estimating agricultural supply response with the Nerlove model: a survey, „International economic review”, vol. 18, no. 2, s. 257-292.
 • Blankenburg Stephanie, Palma José Gabriel, Tregenna Fiona, 2008: Structuralism, The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, Palgrave Macmillan.
 • Bogocz Danuta, 2010: Historyczne uwarunkowania regionalnych zróżnicowań struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, [w] Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, red. Karol Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 79-117.
 • Czyżewski Andrzej, 2009: Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 2, s. 11-28.
 • Czyżewski Andrzej, Matuszczak Anna, 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE, Poznań.
 • Czyżewski Bazyli, 2007: Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu, [w] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wyd. AE, Poznań, s. 57-98.
 • Eurostat, 2015: Economic Accounts for Agriculture, http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database, dostęp: 12.05.2015.
 • Griliches Zvi, 1959: The demand for inputs in agriculture and a derived supply elasticity, „Journal of Farm Economics”, nr 41 (2), s. 309-332.
 • Grzelak Aleksander, 2015: Próba oceny odporności rolnictwa na zmiany koniunktury gospodarczej z perspektywy doświadczeń Polski, [w] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, red. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, s. 42-54.
 • GUS, 2015: Rocznik statystyczny rolnictwa 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Hamulczuk Mariusz, Stańko Stanisław (red.), 2008: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. IERiGŻ–PIB, Warszawa.
 • Johnson Gale, 1950: The nature of the supply function for agricultural products, „The American Economic Review”, vol. 40, no. 4, s. 539-564.
 • Kalińska Justyna, Wrzeszcz Tomasz, 2006: Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce, [w:] Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym, red. Zbigniew Floriańczyk, IERiGŻ–PIB, Warszawa, s. 9-20.
 • Key Nigel, Sadoulet Elisabeth, De Janvry Alain, 2000: Transactions costs and agricultural household supply response, „American Journal of Agricultural Economics”, nr 82 (2), s. 245-259.
 • Majchrzak Adam, 2015: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nerlove Marc, 1956: Estimates of the elasticities of supply of selected agricultural commodities, „Journal of Farm Economics”, nr 38 (2), s. 496-509.
 • Rekowski Marek, 2011: Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań.
 • Rembisz Włodzimierz, Sielska Agata, 2013: Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 163, s. 175-190.
 • Stępień Sebastian, 2011: Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą, „Roczniki Nauk Rolniczych, seria G”, t. 98, z. 3, s. 32-41.
 • Tweeten Luther G., Quance Leroy, 1969: Positivistic Measures of Aggregate Supply Elasticities: Some New Approaches, „American Journal of Agricultural Economics”, vol. 51, no. 2, s. 342-352.
 • Zieliński Kazimierz, 2002: Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, Seria Specjalna, Monografie, nr 154.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-7769ce71-12f6-41ea-ade9-0415770b55ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.