PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 3/2 |
Tytuł artykułu

Wpływ czasu eksploatacji na efekty oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu Lemna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of operation time the efficiency of on effectiveness at sewage treatment process in Lemna sewage treatment plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera ocenę wpływu czasu eksploatacji na efekty oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu Lemna w Mniowie (woj. świętokrzyskie). Podstawą do jej sformułowania były badania składu fizykochemicznego ścieków surowych, dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych, odpływających z niej do odbiornika, wykonane na obiekcie najpierw w latach 1998–2000 i powtórzone w latach 2004–2005. Ich zakres obejmował każdorazowo oznaczenie takich parametrów, jak: temperatura, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT5, zawiesina ogólna, azot amonowy i fosforany. Stwierdzono, że wraz z upływem czasu eksploatacji nastąpił wzrost obciążenia hydraulicznego badanej oczyszczalni, a mianowicie z 75% w latach 1998–2000, aż do planowanych 100%, tj. do 150 m3 ścieków oczyszczanych w ciągu doby, w latach 2004–2005. Towarzyszyła temu tendencja do wzrostu stężeń w ściekach surowych przede wszystkim takich parametrów, jak: zawiesina ogólna, azot amonowy i fosforany. Wzrost obciążenia hydraulicznego i ładunkiem zanieczyszczeń zaznaczył się wyraźnym pogorszeniem jakości odpływu z oczyszczalni, aczkolwiek w przypadku zawartych w nim związków organicznych (BZT5 – średnio 24,6 mgO2∙dm-3) i zawiesiny ogólnej (średnio – 26,4 mg∙dm-3), spełniał on w zdecydowanej większości przypadków wymogi pozwolenia wodno-prawnego. Do pogorszenia się jakości odpływu z badanej oczyszczalni mógł się przyczynić także wzrost ilości zdeponowanych na dnie stawów osadów ściekowych. Bardzo wysokie stężenie oznaczanych w odpływie związków biogennych, a zwłaszcza fosforanów (średnio – 37,8 mgPO4-3∙dm-3) to niewątpliwie efekt zachodzących w tych osadach procesów beztlenowych.
EN
The evaluation of the influence of operation time the efficiency of on effectiveness sewage treatment process in a Lemna sewage treatment plant is presented in the paper. The basis for the evaluation included the study of the physical and chemical inflow of sewage to the treatment plant and outflow to the river, realized in years 1998–2000 and repeated in years 2004-2005. The research covered sewage temperature, pH, oxygen concentration, BOD5, total suspended solids, ammonia nitrogen and phosphates. The analysis showed an increase of hydraulic load at sewage treatment plant from 75% in years 1998–2000 to projected 100% (150 m3∙d-1) in years 2004–2005. Also, an increase was observed of concentrate pollutants in inflow sewage for following parameters: total suspended solids, ammonia nitrogen and phosphates. The increase of hydraulic load and pollutants load was caused by deterioration of the quality outflow sewage but for organic pollutants (BOD5 – average 24,6 mgO2∙dm-3) and total suspended solids (average – 26,4 mg∙dm-3), for which the discharge met the demands of water supply and sewage. Permission the increase of quantity of the sewage sludge on bottom ponds was caused by deterioration of quality outflow sewage in the analyzed sewage treatment plant. The anaerobic process in sewage sludge was caused by very high concentrations of biogenic compounds, main phosphates (average – 37,8 mg∙dm-3).
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/2
Opis fizyczny
s.39-51,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód, Akademia Rolnicza w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 31-059 Kraków
autor
Bibliografia
  • Białończyk J. Naturalna biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Lemna. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 2, 1995, s. 62–66.
  • Białończyk J. Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków typu Lemna. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 4, 2002, s. 132–136.
  • Kowal A. L. Systemy oczyszczania ścieków Lemna. VII Ogólnopolskie Seminarium „Eksploatacja oczyszczalni ścieków”, Kielce 25–26.IX.1995, 1995, s. 141–148.
  • Kowal A. L. System Lemna oczyszczania ścieków.. II Konferencja Naukowo- Techniczna „Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w Dorzeczu Odry”, Polanica Zdrój, 24–26.VI.1996, 1996, s. 177–181.
  • Krzanowski S., Miernik W. Seminaturalne oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich. Mat. V-tej Konferencji Naukowej „Infrastruktura techniczna wsi – ku integracji europejskiej”, Kraków–Szczucin, 19–21.X.1998, 1998, s. 97–104.
  • Maślanka K., Miernik W., Popławski Ł. Analiza efektywności ekonomicznej oczyszczalni ścieków typu Lemna w gminie Mniów w woj. świętokrzyskim. Inżynieria Rolnicza nr 8 (28), t.1, 2001, 169–179.
  • Rak J. , Wieczysty A. Funkcjonowanie systemu oczyszczalnia ścieków – odbiornik w świetle teorii niezawodności. IX Ogólnopolska Konf. Nauk. – Tech. z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych.”, Rajgród 1977, s. 16–24.
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 20004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. Nr 168, poz. 1763
  • Sikorski M., Kostera E., Widuch A. Charakterystyka techniczna i ocena efektywności pracy oczyszczalni ścieków systemu Lemna. ZN AR we Wrocławiu 293, 1996, s. 217–227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-772ccc9a-9aac-46f1-908c-7ed60b72428e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.