PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 11[60] |
Tytuł artykułu

Czynniki różnicujące wydatki inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Factors differentiating investment expenditure on agricultural farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu określono czynniki wpływające na wartość oraz zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych. Wykorzystany materiał liczbowy pochodził z bazy FADN-PL. Okres badawczy obejmował 2011 rok, a badane gospodarstwa rolnicze położone były w regionie Mazowsze i Podlasie. Wartość nakładów inwestycyjnych jest istotnie zróżnicowana w zależności od poziomu standardowej nadwyżki bezpośredniej oraz charakteru prowadzonej produkcji rolniczej. W gospodarstwach rolniczych o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU przepływy z działalności operacyjnej przyczyniają się do podejmowania inwestycji w tych gospodarstwach.
EN
The following study presents the factors which affect the value and diversity of investment expenditure on agricultural farms. The researched farms were included in the Polish Farm Accountancy Data Network and are located in the region of Mazowsze and Podlasie. The research covered the period of 2011. Depending on the level of standard gross margin and type of farming, the value of investments is statistically and significantly differentiated. Higher cash flows from operating activities on the farms with an economic size over 16 ESU have contributed to higher capital expenditure on these farm.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.46-55,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Czerwińska-Kayzer D.: Inwestycje zrealizowane w gospodarstwach indywidualnych i ich wpływ na przemiany strukturalne, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII, 2002.
 • 2. Czubak W.: Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Ekonomia dla przyszłości, Autorzy, Streszczenia referatów, Płyta CD z referatami, PTE, Warszawa 28-29 listopada 2013.
 • 3. Gałecka A.: Skala inwestycji a płynność finansowa gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim, Zarządzanie finansami i rachunkowość, nr 1(2) 2013.
 • 4. Gołębiewska B.: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa, t. 97, z. 4, 2010.
 • 5. Goraj L., Skarżyńska A., Ziętek I.: Metodologia SMG 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 • 6. Kozera M.: Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 100 – Zeszyt 1, Warszawa 2013.
 • 7. Mądra M.: Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Z. 1., Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa 2009.
 • 8. Kusz D.: Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom XVII, 2009.
 • 9. Mikołajczyk J.: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990–2005, Roczniki Naukowe Seria, tom IX, Z. 1, 2007.
 • 10. Motylska-Kuźma A., Wieprow J.: Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
 • 11. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004.
 • 12. Osuch D., Zmarzłowki K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolnie w polskim FADN, region Mazowsze i Podlasie, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • 13. Pułaska-Turyna B.: Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
 • 14. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 15. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
 • 16. Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz.U. L 109 z 23.6.1965, s. 1859).
 • 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7709a715-4b61-45c5-989d-f169cf8c7f14
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.